Čím je nebezpečný oxid uhličitý?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Oxid uhličitý (CO2) je produktem lidského dýchání. Při jeho nahromadění v místnosti dochází k únavě. Dalekosáhlejší účinky na veškerý život na planetě i zdraví člověka mají ale narůstající koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, způsobené hlavně spalováním fosilních paliv a projevující se jako klimatická změna. Ta s sebou nese teplotní i srážkové extrémy mající dopady na úrodu v zemědělství a přístup k vodě, dále na tání ledovců, zvyšování hladiny oceánů či migraci organismů včetně parazitů.


Doporučujeme

 • Omezte svou spotřebu energie, vody, potravin, ošacení i dalších (ne)zbytností
 • Snižte svou produkci odpadů a pečlivě recyklujte a kompostujte
 • Dávejte přednost ekologické dopravě – pěší chůzi, cyklistice, prostředkům hromadné dopravy či spolujízdě
 • Zateplete si své bydlení, spotřebujete méně energie
 • Využívejte obnovitelných zdrojů energie
 • Nakupujte spotřebiče s nízkou spotřebou a užívejte je dle návodů
 • Preferujte zboží, které při cestě na pult obchodu urazilo nejkratší vzdálenost
 • Chraňte lesy
 • Větrejte pravidelně a řádně  v místnostech, kde pobývá více lidí najednou
 • pijte spíše výjimečně nápoje sycené CO2


Podrobný popis problému

CO2 je plyn bez chuti a zápachu, jež nehoří a působí dusivě. Je nedýchatelný a ve vyšších koncentracích může způsobit únavu, ztrátu vědomí a smrt. Jeho abnormální koncentrace narušuje v těle uhličitanovou rovnováhu krve. CO2 vzniká při dýchání, kvašení, tlení a je konečným produktem spalování každé organické látky.

CO2 je přirozenou součástí zemské atmosféry, kde plní velmi důležitou roli skleníkového plynu vlivem své schopnosti pohlcovat tepelné záření vydávané Zemí. Díky skleníkovým plynům panuje na Zemi teplota umožňující náš život. Velké množství CO2 je rozpuštěno v mořích a oceánech.

V důsledku lidské činnosti, především zvýšeného spalování uhlíkatých látek (fosilních paliv, biomasy), se koncentrace tohoto plynu v atmosféře zvyšují, což přispívá k zesílení skleníkového efektu. Následkem toho dochází ke změnám v teplotní bilanci Země. Tento problém je známý laické veřejnosti jako globální oteplování. Protože problematika je ale složitější než vyjadřuje tento název, doporučuje se používat odbornějšího termínu klimatická změna.

Dopady klimatické změny na život na Zemi jsou předmětem mnoha zkoumání. Dosavadní výsledky se často shodují na tom, že hlavními důsledky jsou nárůst teplot, změny v rozložení a množství srážek, extrémní výkyvy počasí, tání ledovců a zvyšování hladiny světového oceánu.

Následně se změny projevují v migraci živočišných i rostlinných druhů, a to včetně parazitů. Některé druhy, jež se nedokáží přizpůsobit změnám či jsou vytlačeny novými (invazivními) druhy, vymírají. Velmi podstatně ovlivňuje klimatická změna hospodaření (hlavně zemědělství) a následný rozvoj států. Světová zdravotnická organizace očekává v důsledku neúrody v zemědělství, extrémních teplot, úbytku vodních zdrojů a přenosu nemocí způsobených klimatickou změnou dalších 250 000 úmrtí navíc každý rok.

Řešením situace by byl celosvětový přechod od fosilních paliv k nízkouhlíkovým alternativám a snížení emisí skleníkových plynů, včetně CO2.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

 • Klimatická koalice Informace o změně klimatu, vysvětlení pojmů, uhlíková kalkulačka apod.


Autor a rok revize Mgr. Renáta Červenková , 2014
Kontakt cervenkova@eckralupy.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou