Čím nás ohrožují pyretroidy?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

← zpět na Bydlení a domácnost

Úvod

Pyretroidy jsou syntetické prostředky proti škodlivým organismům, napodobují stavbu přírodní látky pyretrum, obranné látky některých druhů chrysantém. Podstatný rozdíl spočívá v tom, že při syntetizování se sloučenina pozmění a některé atomy jsou v molekule nahrazeny atomy chloru. To způsobí, že některé pyretroidy jsou světelně stabilní, tzn. že jsou velmi dlouho účinné; kromě toho jsou mnohem jedovatější než jejich přirozený ”vzor” pyretrum.


Doporučujeme

  • Zvážit nutnost použití chemických prostředků proti hmyzu.
  • Použít alternativní řešení (sítě do oken, levandule proti molům, apod.).
  • Vyhnout se prostředků obsahujícím piperonylbutoxid.


Podrobný popis problému

Pyrethroid je syntetická chemická sloučenina podobná přírodním látkám pyrethrinům produkovaným květinami (Chrysanthemum cinerariaefolium a C. coccineum). Pyrethroidy nyní tvoří majoritu na trhu syntetických insekticidů a jsou běžnou součástí komerčních výrobků, například domácích insekticidů a repelentů. V koncentracích používaných v těchto produktech mívají kromě insekticidních vlastností i vlastnosti repelentní a jsou v malých dávkách obecně pro člověka neškodné, mohou být však škodlivé pro citlivé osoby. Obvykle se působením slunečního světla a složek atmosféry rozkládají během jednoho až dvou dnů, neovlivňují významně podzemní vody, jsou však toxické pro ryby.

Pyretrum

Pyretrum (jindy zvané pyrethrin či tanacetum) je přirozená obranná látka některých druhů chrysantém a v přírodě i v organismu se velmi rychle rozkládá. Účinná látka se pro člověka i ostatní savce považuje za nejedovatou. Orálně nebo přes zdravou kůži může být jen stěží přijata. Tyto přirozené látky spadají do skupiny pyretrinů.

Pyretroidy

Pyretroidy jsou chemicky syntetizovány v laboratoři podle vzoru molekuly pyrethrinu, mnohé z nich jsou halogenované (tj. obsahující chlór či flór či jód nebo bróm). Poškozují nervový systém a působí mutagenně. Schopnost jednotlivých látek z této skupiny negativně ovlivňovat živé organismy závisí na jejich vlastnostech - rozhodující je rozložitelnost v organismu, fotostabilita (světelná stálost) a mutagenita (schopnost poškozovat genetický materiál). Přírodní pyretrum se na denním světle rozloží během 1 hodiny.

Permetrin Permetrin je nejčastější zástupce těchto látek a pro svou světelnou stabilitu bývá velmi často používán v obytných místnostech. Permetrin může být přítomen v následujících aplikacích: ošetřování textilu, koberců z přírodních vláken proti molům, v boji proti komárům (většinou přes elektroodpařovače v elektrických zásuvkách), proti parazitům jako jsou např. blechy. Při dezinsekci (soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců) se používá také převážně pyretroidů. Další pyretroidy

Kromě permetrinu působí velmi dlouho také cypermetrin a deltametrin, neboť jsou vysoce světelně stabilní. Okamžitým účinkem bez dlouhodobého působení se vyznačují hlavně pyretroidy jako bioalletrin a bioresmetrin.

Piperonylbutoxid

Piperonylbutoxid (PBO) se k prostředkům obsahujícím pyretrum nebo pyretroidy přidává z důvodu prodloužení jejich působnosti. PBO blokuje enzymatický systém, který je nutný k tomu, aby se mohl učinit první krok při detoxikaci jedů v organismu. Proto je třeba prostředky obsahující PBO bezpodmínečně odmítnout.

Vlivy na zdraví

Do lidského organismu se pyretroidy dostávají hlavně kůží, ale i vdechovaným prachem. Při používání permetrinu v obytných místnostech byly často pozorovány rozličné zdravotní potíže (zvýšená citlivost, bolesti hlavy, závratě, šelesty a hučení v uších, poruchy zraku a čichu, pálení v očích, zarudlé oči. Ve velmi těžkých případech mohou vyvstat problémy s trávicím traktem, krevním oběhem a dýchacími cestami. K tomu mohou přistoupit problémy s pohybovou koordinací.

Jak se vyhnout pyrethroidům

Abychom se vyhnuli používání perythoidů, je třeba nepořizovat a nekupovat insekticidy a repelenty, které obsahují tyto látky.


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica