Čeho se vyvarovat při výběru hraček?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Hračka by měla být nejen zábavná či didaktická, ale též bezpečná pro dítě a zároveň šetrná k přírodě. Při výběru hraček je třeba přihlížet k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek obsažených v materiálech, ze kterých jsou vyrobeny, k zatížení životního prostředí zejména materiálovou a energetickou náročností životním i k původu hračky z důvodu etického a sociálního kontextu. Při nakupování je proto potřeba být obezřetní. Právní normy sice stanoví základní penzum povinností výrobce (i dovozce) hraček, avšak kontrolní orgány nemohou uhlídat vše a vyzkoušet každý výrobek.


Doporučujeme

 • Preferovat dřevěné hračky s kvalitní povrchovou úpravou.
 • U keramické hlíny a porcelánu vybírat hračky bez glazury (může osahovat olovo a kadmium) a při rozbití dát pozor na bezpečnost dětí (střepy).
 • Vyhýbat se olovu, mědi, niklu a jejich slitin u kovových hraček a posoudit ostrost jejich hran.
 • Vyhnout se potencionálně nebezpečným látkám v hračkách (ftaláty, bisfenol A, bromované zpomalovače hoření – zejm. v plyšácích, formaldehydu).
 • Nekupovat hračky z plastů měkčených ftaláty.
 • Nekupovat hračky ve zbytečných obalech, na tržištích či u nedůvěryhodných obchodníků.
 • Naučit rozlišit značku shody CE od CE – China export, avšak uvědomit si, že značka CE negarantuje bezpečnost výrobků (znamená pouze to, že výrobek vyhovuje evropským předpisům; je to výrobcův závazek, nikoli jistota, že konkrétní výrobek byl skutečně testován na svou kvalitu).
 • Dát si pozor na silně vonící, parfémované hračky a výrobky zapáchající po chemikáliích.
 • Velmi malým dětem nekupovat elektronické hračky a věci na baterky. Baterky může dítě lehce spolknout.
 • Prostudovat náchylnost hračky k rozbití, její ev. opravitelnost (vyzkoušet pevnost).
 • Nenahrazovat hračky předměty hračky připomínající (malé dekorační panenky a jiné dekorační předměty, přívěsky na klíče atp.).
 • Zvážit koupě hraček „na knoflík“, elektrických hraček, hraček na magnety a na baterie.
 • Nekupovat podezřele levné zboží, může četnější obsahovat nebezpečné látky.
 • Vyprat každou novou textilní hračku, ostatní vyndat z obalu a nechat „vyvětrat“ nebo je omýt.
 • Sledovat informační systém RAPEX.


Podrobný popis problému

Primárně však je potřeba zvážit koupi hračky, možnost si ji půjčit, vyrobit či se bez ní zcela obejít. Řada dětí (i rodičů) je ovlivněna mediální reklamou. Věnovat dětem čas a naučit se hrát si s dětmi, nekupovat si děti hračkami nebo naopak s nimi zkusit nějakou hračku vytvořit. Dle možností upřednostnit pobyt v přírodě před herními aktivitami v interiéru a kvalitu před kvantitou (myslet na životnost a opravitelnost hračky). Dětem dopřát volný čas bez „strojově“ plánovaných her a vyráběných hraček.


Informace o výrobcích

Informace o konkrétním výrobku se můžeme pokusit zjistit také ve Zkušebním ústavu lehkého průmyslu v Českých Budějovicích nebo u dalších notifikovaných osob (seznam na konci kapitoly). Hledat informace o bezpečnosti je též vhodné u Garanta certifikace Bezpečná hračka - Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín. Pokud máte podezření, že prodávaná hračka neprošla předepsanými zkouškami, můžete na to upozornit Českou obchodní inspekci.

Pokud byl výrobek v zemích evropské unie zachycen jako nebezpečný, objeví se v [www.coi.cz/cs/spotrebitel/rizikove-vyrobky-rapex/hracky.html systému RAPEX] - evropské databázi nebezpečných výrobků. Pouze linky


Textilní hračky

U textilních hraček je potřeba zvážit možnosti dodržení hygienických pravidel - péče o čistotu hračky (možnost jejího praní). Též upřednostnit hračky z certifikovaných textilií a být obezřetní při koupi hraček z barevného textilu; je zde riziko reziduí z barviv (chlór či kadmium).

Většina, u dětí oblíbených, plyšáků je zátěží pro životní prostředí nejen pro svou cestovatelskou ekostopu (made in China), ale i pro jejich proces výroby a potenci nebezpečnosti (bromované zpomalovače hoření). Plyšáci se též řadí mezi hračky, které doporučujeme nekupovat z druhé ruky ani na tržištích. Při koupi si zkuste též přičichnout, zda hračka podezřele nezapáchá. Pravidlem je též kupovat textilie v ověřených obchodech a každou textilie před používáním vyprat.


Dřevěné hračky

Dřevěným hračkám se věnuje otázka Lze doporučit dřevěné hračky bez jakýchkoli omezení?.


Hračky z plastů

Hračkám z plastu se pokuste vyhnout. Mohou obsahovat nebezpečné látky (olovo, chrom nebo ftaláty). Nelze-li to, nekupujte alespoň ty, které jsou z PVC (značí se číslem 3 v trojúhelníku nebo slovně). Upřednostněte „tvrdý“ plast, který není snadno rozbitelný, značky kvalitních výrobců. Dvojnásob zde platí - nekupujte plastové hračky na tržištích a za podezřele nízké ceny.


Související odkazy


Legislativa

Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Hračky, psací a kreslící potřeby, modelovací hmoty pro děti podléhají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který stanoví mimo jiné práva a povinnosti dovozců, výrobců a distributorů hraček. Na hračky myslí i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na tyto zákony navazují další prováděcí předpisy, které upřesňují kritéria pro hodnocení hraček. Směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES zpřísnila některé požadavky na hračky. Nejzásadnější z nich jsou 1. samotná definice těchto výrobků – „..(hračky jsou) „ … navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let ...“; 2. upozornění na „ …rozpor se zamýšleným použitím hračky, jež je dané její funkcí, rozměrem a vlastnostmi“ (např. kousátka či chrastítka není již možné označit upozorněním nevhodné pro děti do 3 let). Dává povinnost identifikace, distributor ověřuje značku shody (CE - viz níže). Textilní hračky musí splňovat hygienické hledisko (praní, čištění), akustické hračky nesmí ohrozit sluch, definuje povinnosti hraček v potravinách či kosmetice atd.


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Věra Soukupová, Ph.D., 2014
Kontakt soukupova@rosacb.cz
Webové stránky ekoporadny Ekoporadna Rosa České Budějovice