Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 18: Řádka 18:
 
# [[Podléhají používané biocidní přípravky nějakému schvalování? Jak je tento schvalovací proces zakotven?]]
 
# [[Podléhají používané biocidní přípravky nějakému schvalování? Jak je tento schvalovací proces zakotven?]]
 
# [[Čím je nebezpečný herbicid glyfosát?]]
 
# [[Čím je nebezpečný herbicid glyfosát?]]
 +
# [[Je možné se vyhnout herbicidům na veřejných prostranstvích?]]
 +
  
  

Aktuální verze z 7. 12. 2017, 10:47

 1. Co je formaldehyd a máme se ho bát?
 2. Jak ovlivnit koncentraci formaldehydu v prostředí?
 3. Čím jsou dioxiny nebezpečné?
 4. Co jsou freony a čím jsou nebezpečné?
 5. Jak dlouho mohou být freony ještě používány a jaké k nim existují alternativy?
 6. Jak mohu zjistit zátěž mého organismu toxickými látkami?
 7. Co jsou perfluorované látky a jak jsou nebezpečné?
 8. Jaké toxické látky se mohou uvolňovat z nádobí?
 9. Lze si jednoduše nechat analyzovat nádobí, hračky, elektroniku, případně další předměty?
 10. Mohou se dioxiny dostat do potravin, případně do jakých a jak se bránit jejich příjmu potravinami?
 11. Co je azbest?
 12. Jaké problémy nám přináší azbest?
 13. Co je pentachlorfenol (PCF) a v čem je obsažen?
 14. Co je to PCB a čím je nebezpečné?
 15. Čím nás ohrožují pyretroidy?
 16. Co znamenají označení na chemikáliích?
 17. Co znamenají R-S věty na obalech některých výrobků?
 18. Podléhají používané biocidní přípravky nějakému schvalování? Jak je tento schvalovací proces zakotven?
 19. Čím je nebezpečný herbicid glyfosát?
 20. Je možné se vyhnout herbicidům na veřejných prostranstvích?


Uživatelská příručka vám napoví, jak MediaWiki používat.

Aktualizováno v průběhu roku 2015.


Logo BG na web.jpg


Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz