Co dělat při nálezu uhynulého živočicha či opuštěného domácího zvířete?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Pokud na území obce naleznete uhynulého volně žijícího živočicha, vztahuje se na něj ustanovení zákona veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb. v platném znění), které stanoví, že není-li znám chovatel/vlastník uhynulého zvířete (volně žijící zvířata nemají žádného vlastníka), nálezce kadáveru tuto skutečnost oznámí obci nebo přímo asanační firmě. Dle tohoto zákona je obec odpovědná za neškodné odstranění kadáverů a hradí vzniklé náklady. Obec může občanu podat informaci o umístění kafilerního boxu, kde občan může sám kadáver odložit. V případě nálezu uhynulého domácího zvířete postupujte obdobně. Jakékoli uhynulé zvíře pomůže odstranit i městská policie.


Doporučujeme

  • Pokud najdete větší uhynulé zvíře, oznamte to na obecním úřadě, v případě, že jde o zvěř, tak správci honitby.
  • Je-li zřejmé, že jde o utýrané zvíře, obraťte se na Policii ČR.
  • Malá uhynulá zvířata lze zneškodnit zakopáním min 80 cm pod zem v místě, kde nehrozí kontaminace spodní vody.
  • Pokud najdete otrávené návnady, oznamte to správci honitby, obecnímu úřadu a na Policii ČR.
  • Chráněné druhy živočichů jsou chráněné i mrtvé, manipulovat s nimi tedy může jen oprávněná osoba.


Podrobný popis problému

V případě nálezu uhynulého zvířete zařazeného do kategorie „zvěř“ (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb.) je povinen odstranit kadáver správce honitby. Zvěř je totiž v majetku mysliveckých sdružení a dle mysliveckého zákona je občan povinen ji odevzdat uživateli honitby. Oznámit mrtvou zvěř můžete i na obecním úřadu nebo policii.

Pokud se jedná o jednotlivé uhynulé ptáky menších rozměrů (holub, kos, sýkora apod.) na soukromých pozemcích, může je nálezce odstranit s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený mikrotenový nebo igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice, dezinfekce – Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného kadáveru se považuje mimo jiné zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak v území, kde neohrozíte podzemní či povrchové vody.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Pozor! Živočichové chránění zákonem na ochranu přírody a krajiny (z. č. 114/1992 Sb.) jsou dle § 50 jmenovaného zákona chráněni i mrtví!


Otrava karbofuranem

Přestože je pokládání otrávených návnad v přírodě zakázáno více než 40 let, v poslední době se stalo módním prostředkem v boji se "škodnou". Nejčastěji zneužívány bývají široce dostupné insekticidy FURADAN, jejichž účinnou látkou je karbofuran. Karbofuran se používá v zemědělství jako systémový insekticidní přípravek k tlumení škůdců na rostlinách v raných vývojových stádiích růstu. Několik kapek tohoto jedu dokáže spolehlivě usmrtit nejen škůdce zemědělských plodin, ale prakticky cokoli živého, například dravce, ale i vašeho psa, který otrávenou návnadu omylem pozřel. Pokládání otrávených návnad, které může být nebezpečné i pro člověka, lze považovat hned za několikanásobný trestný čin!


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP