Co dělat s autovrakem?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Počet vyřazených vozidel u nás ročně stále dosahuje desítek tisíc kusů za rok. Za autovrak je ze zákona považováno každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích, kterého se určitá osoba zbavuje, nebo má úmysl se zbavit. Podle zákona musí být 85% hmotnosti znovu využito, recyklováno nebo využito energeticky;zbytek lze skládkovat.


Doporučujeme

  • Kompletní autovrak (automobil) na vrakovišti odeberou ze zákona zdarma.
  • Pokud autu něco chybí, nebo jde např. o karavan nebo přívěsný vozík, může si vrakoviště za likvidaci něco naúčtovat.
  • Po odevzdání si nechte vystavit doklad o ekologické likvidaci vozidla, budete ho potřebovat k trvalému odhlášení vozidla z registru.
  • Mnoho firem nabízí odtah a likvidaci zdarma.


Podrobný popis problému

Autovraky se někdy i vykupují, pokud jde o málo poškozené vozidlo, ze kterého lze získat náhradní díly. Po odevzdání si nechte vystavit potvrzení o ekologické likvidaci, likvidátor ho musí vystavit zdarma. Ten pak použijete při vyřazení z centrálního registru vozidel.


Co s sebou

Pro likvidaci potřebujete technický průkaz, občanku, právnické osoby musí doložit výpis z obchodního rejstříku. Pokud jste vozidlo zdědili, vezměte s sebou i rozhodnutí o dědictví.


Jak se recykluje

Z auta se nejdříve vymontují použitelné díly, které se dále prodávají jako náhradní součástky. To platí zejména pro nové typy, kterých je hodně v oběhu a součástky nejsou v dezolátním stavu. Pak se vybírají části k recyklaci - skla, kovy, olovo z akumulátorů, pneumatiky (ty se recyklují specifickým způsobem viz Co se starými pneumatikami? Jak se recyklují? ), olej (po vyčištění se dá znovu použít). Do spalovny pak putují brzdové kapaliny a nemrznoucí směsi, stejně jako plasty, čalounění a další vybavení. Stejně jako v zákoně o odpadech, je zde stanovena hierarchie využití - nejdříve opětovné využití, pak recyklace a nakonec energetické využití (celkem 85% hmotnosti vozidla musí být takto využito), zbylých 15% lze skládkovat.


Vozík, maringotka, karavan...

Na rozdíl od automobilů není likvidace ze zákona bezplatná, ale cena se určuje podle podmínek vrakoviště. Obvykle se odvíjí od stavu věci (zda se dají ještě některé části použít na náhradní díly) a množství vytěžitelných součástek (zejména kovů). Odevzdání vás může vyjít i na několik tisíc korun.


Nenechte ho na ulici

Za ponechání vraku vozidla jeho osudu na komunikaci či jiném místě veřejného prostranství je dle zákona č. 185/20012 Sb., o odpadech posuzováno jako přestupek a fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se takového přestupku, může orgán obce uložit pokutu až do výše 20.000 Kč.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden