Co je energetický štítek budov?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Při nákupu, prodeji či pronájmu nemovitosti hraje důležitou roli průkaz energetické náročnosti budovy. Měl by být jedním z hlavních kritérií při nákupu. Tento průkaz vám velmi dobře napoví, jak energeticky náročný je provoz nemovitosti - a zda není nutné provést rekonstrukci či zateplení.


Doporučujeme

 • Při každém nákupu budovy nebo pronájmu celé budovy chtít vidět energetický průkaz budovy. Velký pozor na inzeráty, kde chybí povinné informace právě z energetického průkazu
 • Již od 1. ledna 2013 se při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy musí přikládat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).


Podrobný popis problému

Energetický štítek obálky a energetický průkaz

Energetický průkaz budovy slouží pro jednoduché a jasné hodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obvodových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro vytápění, a tedy i nákladů na provoz. Mohou sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a potenciálním zájemcům o pronájem či koupi domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše ceny nebo nájmu nemovitosti. Samozřejmě je motivačním nástrojem pro úspory energie. Energetický průkaz se zpracovává pro obytné budovy i pro budovy v sektoru služeb, výroby a zemědělství.


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz nemovitosti (stejně jako na elektrospotřebičích – lednice, pračka, myčka, atd.) pomocí písmen A-G. Od 1.1.2013 vzniká dle novely zákona [406/2000 Sb. o hospodaření energií] ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy. Od 1.1.2009 musí stavební úřady požadovat (dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb.) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 (dle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy).


Obsah Průkazu energetické náročnosti budovy

 • identifikační údaje budovy
 • typ budovy
 • užití energie v budově
 • technické údaje budovy
 • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
 • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy
 • doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy
 • dobu platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz


Energetický posudek (EP)

Energetický posudek navazuje na Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a je komplexním rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich dopadu na snížení energetické náročnosti nemovitosti, ceny jednotlivých stavebních opatření a zhodnocení návratnosti investic. Od 1.1.2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost vypracovat Energetický posudek (EP) současně s Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) v případě budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW a také při projektech snižování energetické náročnosti budov.


Obsah Energetického posudku domu

 • informace pro proces rozhodování o snížení energetické náročnosti budovy a její optimalizaci
 • možnost individuální volby kvality a rozsahu stavebních opatření
 • 2x zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) (stávající stav, stav po stavebních úpravách)

Informace o:

 • ovlivnění spotřeby energie
 • návratnosti investic
 • spotřebě tepla na vytápění domu ve vztahu k rozsahu a cenám částečných a celkových stavebních opatření
 • součiniteli prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (stávajících, doporučených a zvolených)
 • skladbě konstrukcí – tloušťky tepelných izolací odpovídajících normovým požadavkům
 • nákladech na vytápění v závislosti na zdroji vytápění


Energetický štítek obálky budovy (EŠOB)

Energetický štítek obálky budovy posuzuje výhradně tepelně izolační úroveň obálky stavby prostřednictvím ukazatele, který se nazývá "průměrný součinitel prostupu tepla" (Uem [W/(m2.K)]). U tohoto posudku nezáleží na lokalitě, prostorové orientaci, ani technickém vybavení stavby.

Výsledný energetický štítek je podobný, jako u PENB, avšak může dosahovat zcela odlišných výsledků.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica