Co je formaldehyd a máme se ho bát?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

Úvod

Formaldehyd je považován za významnou škodlivinu vnitřního prostředí staveb. Uvnitř budov byly naměřeny koncentrace řádově vyšší oproti jeho koncentraci ve venkovním ovzduší. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho v roce 2004 zařadila mezi prokázané lidské karcinogeny.


Doporučujeme

  • Pravidelně intenzivně větrat obytné místnosti.
  • Udržovat v interiérech optimální teplotu a vlhkost.
  • Nepřeplňovat místnosti dřevotřískovým nábytkem a překližkou s obsahem formaldehydu.
  • Při nákupu nábytku z dřevotřísky věnovat pozornost tomu, kolik formaldehydu obsahuje (emisní třídy E0, E1).
  • Nábytek z dřevotřísky oplášťovat (pokud je povrch poškozen).
  • Věnovat pozornost i dalším možným zdrojům formaldehydu jako jsou izolační materiály, lepidla, nátěrové hmoty, tapety, textilní materiály atd.
  • Pořizovat si nábytek z masivního dřeva.
  • Nekouřit nebo alespoň nekouřit uvnitř.


Podrobný popis problému

Co je formaldehyd

Formaldehyd (aldehyd kyseliny mravenčí HCHO) je bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Člověk jej uměle vyrábí a využívá jako surovinu pro výrobu řady produktů, mj. fenolformaldehydové pryskyřice (bakelit), dřevotřísky, překližky, močovino-formaldehydové pryskyřice, melaminoformaldehydové pryskyřice (lepidla, tmely), izolací, textilií (oděvy, lůžkoviny, matrace, koberce…), textilních hraček, používá se jako konzervační prostředek pro některé potraviny, kosmetiku, léčiva, čistící a úklidové prostředky, konzervaci biologického materiálu (formalín – 40% roztok formaldehydu) atd. Nechtěně pak vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv (vaření, topení, hoření cigarety). Je součástí výfukových plynů.

Koncentrace v prostředí

Průměrná roční koncentrace v městském ovzduší se pohybuje okolo 5 – 10 µg/m3. V běžných budovách je tato koncentrace i o celý řád vyšší, tedy asi 50 – 100 µg/m3. V budovách, kde se hojně jak při stavbě tak v interiérech používají dřevotřískové desky, se koncentrace pohybují od 100 do 1000 µg/m3.

Požadavky na výrobky z dřevotřísky

V současnosti obsahuje dřevotříska mnohem méně formaldehydu než tomu bylo dříve (v 70. letech). V současnosti se na český trh smí dodávat pouze dřevotříska s obsahem formaldehydu do 8 mg na 100 g absolutně suché hmoty (třída E1). Pro výrobu dřevotřískových desek platí norna ČSN EN 636, případně německá směrnice DIBt 100.

Účinky na zdraví

Formaldehyd do těla přijímáme hlavně inhalací. Státní zdravotní ústav (SZÚ) udává, že příjem inhalací z vnějšího prostředí činí 2 až 40 µg za den, z vnitřního prostředí 300 až 600 µg za den. Kuřák, který vykouří 20 cigaret denně, přijme navíc 800 až 1000 µg za den.

Nižší koncentrace dráždí oči a dýchací cesty, se zvyšováním koncentrace nastává kašel, slzení, kýchání, bolesti hlavy, nucení na zvracení a dušnost. Vyšší koncentrace mohou mohou vést i k podráždění kůže, ekzémům, poškozena může být centrální nervová soustava, játra a ledviny. Významné zvýšení příznaků nastává u koncentrací nad 100 µg/m3. Děti jsou citlivější. Při opakované expozici může cca. 10 % populace cítit zápach již od 30 µg/m3.

Mezní koncentrace formaldehydu

Hodnota 60 µg/m3, je spodním prahem čichové detekce u citlivých jedinců a také je to hodnota, kterou Světová zdravotnická organizace WHO doporučila jako horní hranici koncentrace formaldehydu při dlouhodobé expozici. 30-ti minutová průměrná koncentrace by pak neměla přesáhnout hodnotu 100 µg/m3.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb. stanovuje hygienický limit pro vnitřní prostředí pobytových místností pro formaldehyd na 60 µg/m3, nejvyšší přípustná koncentrace formaldehydu pro pracovní prostředí je 1 mg/m3 (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika