Co je pentachlorfenol (PCF) a v čem je obsažen?: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Další čtení)
(Další čtení)
Řádka 37: Řádka 37:
  
 
* [http://www.irz.cz/repository/latky/pentachlorfenol.pdf Informace o pentachlorfenolu na portálu Integrovaného registru znečištění]
 
* [http://www.irz.cz/repository/latky/pentachlorfenol.pdf Informace o pentachlorfenolu na portálu Integrovaného registru znečištění]
* [http://arnika.org/toxickelatky toxickelatky.arnika.org]] Webový portál toxických látek
+
* [http://arnika.org/toxickelatky toxickelatky.arnika.org] Webový portál toxických látek
 
* Šuta, M.: Chemické látky v životním prostředí a zdraví, Ekologický institut Veronica,  Brno 2008, ISBN 978-80-87308-00-4, [http://www.veronica.cz/?id=128&i=66 dostupné i online].  
 
* Šuta, M.: Chemické látky v životním prostředí a zdraví, Ekologický institut Veronica,  Brno 2008, ISBN 978-80-87308-00-4, [http://www.veronica.cz/?id=128&i=66 dostupné i online].  
 
* Horák., J. a kol: [http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-548-X/pages-img/ Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky], VŠCHT Praha, [http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-548-X/pages-img/ dostupné i online].  
 
* Horák., J. a kol: [http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-548-X/pages-img/ Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky], VŠCHT Praha, [http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-548-X/pages-img/ dostupné i online].  
* [http://dioxin.arnika.org webové stránky Arniky věnované dioxinům]
+
* [http://dioxin.arnika.org Webové stránky Arniky věnované dioxinům]
  
  

Verze z 10. 12. 2014, 16:17

<< Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

Co je pentachlorfenol (PCF) a v čem je obsažen?

Pentachlorfenol (PCF, PCP) je biocid, který se dlouhou dobu používal ke konzervaci dřeva,kůže a textilií. U prostředků s PCF na impregnaci a konzervování dřeva se začali spotřebitelé poukazovat na souvislost mezi jejich zdravotními problémy a používáním těchto prostředků.


Doporučujeme

  • Zvážit nutnost ošetření dřeva.
  • Pro ošetření dřeva vybírat prostředky šetrné k životnímu prostředí.


Podrobný popis problému

Vlastnosti Pentachlorfenol (PCF) je organická sloučenina ze skupiny chlorovaných uhlovodíků. Je rozpustný v tucích. Jeho soli, jako např. v technice oblíbený PCF-Na, jsou z části dobře rozpustné ve vodě. Samotný PCF je, na rozdíl od soli PCF-Na, těkavý, takže může být prokázán nejen v ošetřených předmětech, ale i ve vzduchu v místnosti. Kromě toho se usazuje i na ostatních předmětech, takže asanace zasaženého prostoru je velice nákladná. Za běžných každodenních podmínek se odbourává jen velmi pomalu. Vzhledem ke způsobu výroby může být PCF mimo jiné znečištěn příměsí dioxinů a furanů.

Použití

PCF je obsažen v mořidlech na dřevo jako fungicid (zabraňuje tvorbě plísní tím, že ničí jejich spóry), v protiplísňových prostředcích na kůži a textil,… Obsah PCF v těchto prostředcích se snižuje. Problémem zůstávají povrchové plochy dřeva, které byly v dřívějších letech ošetřeny PCF-prostředky. Jeho užívání jako herbicidu bylo zakázáno.

Vlivy na zdraví

PCF může vnikat do lidského organismu buď dýcháním nebo přímým kontaktem kůže s impregnovanou plochou. Zdravotní následky bývají ovlivněny též přídavným znečištěním dioxiny a furany. Může dojít k postižení oběhového systému, srdce, jater a ledvin, nervového a imunitního systému, hormonální rovnováhy. Celková dávka, která může usmrtit dospělého člověka, se odhaduje na 18 g, roztoky PCF v organických rozpouštědlech jsou toxičtější. PCF považován za karcinogen a látku toxickou pro reprodukci.


Legislativa

Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica