Co je třeba zařídit před zasazením stromu/aleje?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Dříve, než zasadíte strom, ujistěte se, že nebude vadit lidem, budovám ani technickým sítím, až vyroste.


Podrobný popis problému

Volba vhodné dřeviny

Mladé stromky bychom měli vysazovat s vědomím toho, že v budoucnu vyrostou, a na své místě setrvají desítky, možná i stovky let. Je proto třeba zodpovědně posoudit, jaký druh stromu na konkrétní místo vysadíme. Stromy by měly být vždy vysazovány se souhlasem majitele pozemku, na kterém porostou.

V intravilánu měst a obcí, hlavně v blízkosti budov, musíme vzít v úvahu, že strom poroste do výšky, do šířky, a že kořenový systém vzrostlého stromu je mohutný podobně, jako jeho koruna. Při výběru dřeviny je dobré se seznámit s předpokládanou velikostí dospělého stromu a zvážit, zda se strom na místo hodí. Zejména do uličních výsadeb nebo do blízkost budov volíme raději subtilnější dřeviny, případně variety vyšlechtěné pro městské výsadby (hlohy, okrasné peckoviny). V obytných čtvrtích, v blízkosti škol, sportovišť či zdravotnických zařízení by neměly růst dřeviny, které jsou častými původci pylových alergií (břízy, borovice).

Pro výsadby ve volné krajině volíme pokud možno původní dřeviny, tedy takové, které v kraji rostly v přirozených lesích. Šlechtěné druhy, krom ovocných stromů, se do krajiny nehodí. Některé druhy nejsou doporučovány do blízkosti cest, silnic a cyklostezek, například topoly (rychle vyrostou a zestárnou, pak jsou lomivé a proto brzy nebezpečné), nebo jírovce maďaly (rozježděné plody jsou na mokré silnici velmi kluzké).


Vhodné místo pro výsadbu

Častým důvodem pro pokácení jinak zdravého stromu bývá fakt, že roste na nevhodném místě. Stromy proto nesázíme v těsné blízkosti budov, kde by strom, až doroste, poškozoval omítku, okna, střešní krytinu nebo okapy. Př výsadbě se vyhýbáme také technickým sítím (potrubí, kabely). Existují sice ochranné fólie, které ochrání technické sítě před poškozením prorůstajícími kořeny, ale neexistuje opačná možnost - ochránit kořenový systém před poškozením při nutných opravách sítí.

Při zakládání či obnově stromořadí u silnic je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost kmene stromu od okraje komunikace. Dle silničního zákona nemá být pevná překážka u krajnice blíž, než 4,5 m (optimálně až za příkopem). Pravidlo neplatí pro polní cesty nebo cyklostezky, i zde ale musíme počítat s tím, že kmen dospělého stromu v dospělosti zesílí. Proto sázíme stromy v takové vzdálenosti, aby paty stromů po letech nevrůstaly do cesty a nebránily v průjezdu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika