Co je to "sousedský spor"?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Sousedské spory jsou souhrnným označením pro postup při obtěžování imisemi osobami bydlícími v blízkosti (nemusí však jít o bezprostřední sousedy). Jestliže nás soused obtěžuje hlukem, prachem, zápachem či jinak, můžeme se obrátit s občanskoprávní žalobou na soud. Vyplývá to z ustanovení § 1012 - § 1023 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Doporučujeme

  • Pokud jste obtěžováni hlukem, prachem, zápachem či jinak, můžete podat soudu žalobu. Soud může nařídit rušiteli, aby se obtěžování zdržel (aby s ním přestal).


Podrobný popis problému

Vlastník věci se totiž musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy odpady, vodou, kouřem, prachem, plynem, pachem, světlem, stínem, hlukem, otřesy a jinými podobnými účinky a dále nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek (tzv. imise).

Ačkoli žaloba podaná za účelem ochrany vlastnického práva bývá nazývána „sousedská“, neznamená to, že by se mohl na soud obrátit pouze vlastník bezprostředně sousedící nemovitosti. Negativními vlivy mohou být dotčeni i sousedé vzdálenější, což je právě v případě zápachu a jeho šíření velmi jednoduše představitelné. Žalobu může podat i osoba právnická (např. obec nebo obchodní společnost- jsou-li obtěžováni jejich občané nebo pracovníci). Žalobu nemůže podat např. nájemce.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold