Co je to elektrosmog, odkud pochází a jak nám škodí?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Elektrosmog neboli elektromagnetické znečištění prostředí vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, která nás obklopují zejména ve městech. Jedná se o uměle vytvořená elektromagnetická pole, která vyzařují všechna elektrická zařízení, především vysílače mobilních a datových operátorů, vysokofrekvenční elektrická vedení, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti, jako jsou mobilní telefony, elektrické či indukční vařiče, televizory, počítače, rádia, radiobudíky a další.


Doporučujeme

V dnešní době je obtížné až nemožné elektrosmogu uniknout, díky satelitním vysílačům je již zamořena celá planeta. Přesto si můžeme alespoň v našich domácnostech vytvořit zdravější prostředí, pokud víme jak na to:

 • vypínejte elektrospotřebiče ze zásuvky, pokud je nepoužíváte
 • vypínejte wi-fi, pokud ho nepoužíváte
 • držte při telefonování mobilní telefony dál od hlavy
 • telefonujte s použitím sluchátek
 • používejte mobilní telefony jen v nutných případech pro stručné rozhovory a naučte tomu i své děti
 • vypínejte na noc mobily i další elektropřístroje nebo je alespoň mějte co nejdál od lůžka
 • nechte si přeměřit elektromagnetické pole v domácnosti speciálními přístroji
 • pořiďte si do bytu stínící materiály a zařízení pro snížení hodnot elektromagnetického znečištění - folie do oken, odpojovače napětí, stínicí malby, omítky, sítě, kabely, záclony, odrušovače atd.


Podrobný popis problému

Elektromagnetická pole jsou uměle vytvořená člověkem, tedy nepřirozená. Působí zde už zhruba 100 let, ale až v posledních desetiletích nabírají ohromných rozměrů a intenzity. Nikdy jsme neměli k dispozici tolik elektrických přístrojů, komunikačních a datových sítí, jako v současnosti. Navíc používání těchto civilizačních vymožeností neustále vzrůstá, po celém světě se každý měsíc zvyšuje počet uživatelů internetu, datových sítí, množství používaných elektrických přístrojů atd.

Elektromagnetické pole (EMP) je přesně definováno fyzikálními veličinami:

 • intenzita elektrického pole E [V/m],
 • intenzita elektrického pole E udávaná v [dBμV/m] (např. v protokolech, které vystavuje ČTÚ),
 • hustota zářivého toku S [W/m2] (např. v protokolech, které vystavuje hygiena),
 • intenzita magnetického pole H [A/m],
 • magnetická indukce B [T] nebo [μT] ,
 • vlnová délka λ [m] nebo kmitočet f Hz] ,
 • měrná absorbovaná energie SAR [W/kg]1) ve vztahu k mobilním telefonům.

Zdroj


Měření elektrosmogu

Donedávna byly k dispozici pouze velice drahé přístroje na měření elektromagnetických polí, jednalo se o speciální analyzátory, monitorovací přijímače apod. V dnešní době máme již k dispozici i levnější přístroje, které jsou dostupné veřejnosti. Například v Německu se vyrábí kombinovaný měřicí přístroj intenzity elektrických a magnetických střídavých polí v rozsahu od 5 Hz do 100 kHz. Jedná se o digitální analyzátor elektrosmogu. Certifikovaným měřením EMP v ČR se mimo hygienické služby zabývají akreditovaná pracoviště pro měření emisí elektromagnetické kompatibility (EMC) a dále Český telekomunikační úřad (ČTÚ) z pohledu ochrany radiového příjmu před rušením.

Zdroj


Jaký vliv má elektrosmog na člověka?

Kolem nás existuje celé spektrum elektromagnetických vln. Radiové vlny, na nichž vysílají rozhlasové stanice, střední a krátké vlny, televizní pásma, kmitočty používané mobilními operátory, frekvence satelitní navigace, radary v letadlech a různé jiné zdroje až po délku vln v milimetrech. Všechna tato záření jsou nejen kolem nás, ale prochází naším tělem, pronikají do všech tkání a buněk. Navíc jsou tato elektromagnetická vlnění přijímána různými kovovými předměty, které je mohou nejen pohltit, ale i jako antény vyslat dál.

Na první pohled nám elektromagnetické znečištění prostředí neškodí, nebolí nás ani nepálí, většina z nás necítí žádný přímý negativní dopad. Jde však o nový fenomén, který se dříve v prostředí skoro nevyskytoval a dnes je všude kolem nás v ohromném měřítku. Dá se předpokládat, že lidské tělo se mu zatím nestačilo dobře přizpůsobit. Na místě je tedy opatrnost a prozřetelnost.


Ohrožuje elektrosmog naše zdraví?

O možném škodlivém vlivu elektromagnetického záření se provádějí rozsáhlé výzkumy po celém světě. Zatím nebyl dostatečně vědecky prokázán negativní účinek na zdraví. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) označila za dostatečnou ochranu zdraví dodržení limitů stanovených dle Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). Česká republika uplatnila směrnici ICNIRP v nařízení vlády č. 480/2000 Sb. z 22. listopadu 2000, o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Od roku 2008 pak platilo vládní nařízení č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které bylo novelizováno 1. května 2010 nařízením vlády č.106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.


V prostředí, kde se člověk běžně pohybuje, tedy na veřejných prostranstvích, v ulicích a parcích, se člověk vystavuje vlivu magnetického pole jen ve velmi malé míře. Běžné elektrické a elektronické přístroje v domácnostech generují EMP dosahující nejvýše zlomků procent ze zdravotních limitů. I přesto některé studie varují, že vlivem elektrosmogu je živý organismus stále oslabován, tím klesá vitalita a je oslabována imunita u lidí, kteří pobývají v prostředí zatíženém elektrosmogem. Elektrosmogu se přičítá zvýšená únava, zpomalování reakcí, zhoršování paměti a koncentrace, zvýšení nervozity. Podle některých tvrzení může elektrosmog způsobit změny v krevním obrazu, rozpad buněk a vznik vážných chorob.


Mezinárodní skupina vědců a odborníků na veřejnou politiku ochrany zdraví (USA, Švédsko, Velká Británie, Rakousko), sdružená ve výzkumném sdružení Bioinitiative, zveřejnila v letech 2007 a 2012 odborné zprávy o vlivu elektromagnetických polí (EMP) na lidské zdraví. Zpráva vyjadřuje závažné pochyby, týkající se bezpečnosti dnes platných limitů pro ochranu před EMP.


Související odkazy


Legislativa

Nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením


Další čtení


Autor a rok revize Jana Krátká, 2014
Kontakt kratka@eckralupy.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou