Co je to expandovaná slída?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Slída pochází z přírodních zdrojů, avšak transportní řetězec je dlouhý. Lze ji nahradit jinými materiály, např. perlitem. V současné době se v ČR izolace z expandované slídy nevyrábí a na tuzemském trhu je špatně dostupná.


Doporučujeme

  • Užít jako násypnou izolaci.
  • Jde o inertní materiál, ale je energetický náročná na výrobu a dopravuje se převážně z Jižní Afriky.


Podrobný popis problému

Výroba

Expandovaná slída se vyrábí z břidlicové slídy. Granulovaná surovina je krátkodobě vystavena teplotě v rozmezí 700 až 1000 °C a vypařováním vázané vody tak bez přísad dojde ke zvětšení jejího objemu na několikanásobnou hodnotu. Suchý násypný materiál určený k izolaci dřevěných podlah se při tepelném zpracování pokrývá bitumenem. Suroviny pocházejí především z Jižní Afriky.


Použití

Expandovaná slída bez přísad se používá jako násypný izolační materiál pro vyplnění prostor mezi dřevěnými polštáři. U plovoucích konstrukcí se používá expandovaná slída upravená bitumenem. Nejvýznamnější využití představuje izolace průmyslových staveb. Odolná vůči požáru.


Vlastnosti

Expandovaná slída má horší izolační vlastnosti než expandovaný perlit, který lze použít pro srovnatelné případy. Oproti tomu se při jejím zpracování nevytváří prach. Slída s úpravou bitumenem je tuhá a objemově stálá. Vzhledem ke svému minerálnímu původu nepodléhá tlení. Jde o látku stěží hořlavou, nevytváří prach, nepodléhá tlení.


Likvidace

Uvolněný násypný materiál je vhodný k opětnému použití. Je možné i jeho uložení na skládkách stavebního odpadu. Likvidace izolačních hmot upravených bitumenem dosud není vyjasněna.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Surovinové rezervy jsou dosud velké, avšak ne tak neomezené jako u hornin typu křemitého písku nebo vápence. Transportní řetězce jsou dlouhé. Při výrobě a zpracování dochází k nízkému zatěžování životního prostředí. Škodlivých účinků na zdraví se není třeba obávat. Vzhledem k nižším izolačním účinkům je potřebná větší tloušťka izolačního materiálu. Expandovaná slída upravovaná bitumenem by neměla být z preventivních důvodů používána pro vnitřní prostory.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica