Co je to expandovaný perlit?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Vulkanické sklo (perlit) se zřetelnou kuličkovitou strukturou, barvy šedé i modravě šedé, je surovinou k výrobě expandovaného perlitu, vhodného pro tepelné izolace i jako kamenivo do tepelně izolačního lehkého betonu.


Doporučujeme

  • Používat jako násypnou izolaci.
  • Přidáním do betonu lze získat beton lehčí a s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.
  • Lze použít i pro zlepšení kvality těžkých půd v zahradnictví.


Podrobný popis problému

Výroba

Vulkanický perlit - hornina označovaná též jako přírodní sklo - je rozmělněna a krátkodobě vystavena vysokým teplotám kolem 1000°C. Vázaná voda se tak promění v páru a materiál expanduje na patnácti- až dvacetinásobek svého původního objemu. Pro možnost užití ve vlhkých podmínkách se perlit upravuje do vodoodpudivé formy (hydrofobizace) pomocí silikonové disperze bez rozpouštědel. Perlit pokrytý bitumenem (živicí) je odolný vůči tlaku a zároveň vlhkosti.


Použití

Expandovaný perlit lze použít například jako lehkou výplň pro izolaci nezatěžovaných štěrbin a pro zatěžovanou násypnou izolaci pod mokrou i suchou mazaninou. Nejrozšířenější formu použití představuje násypná výplň k tepelné izolaci podlah. Při instalaci je třeba dbát na opatrné zacházení, aby nedocházelo k velké tvorbě prachu. Další možností je jádrová izolace ve dvojvrstevném (sendvičovém) zdivu a izolace mezi střešními krokvemi. Následné stavební úpravy - jako například prorážení otvorů - pak však bývají problematické, protože perlit se z otvorů vysype. Z expandovaného perlitu lze připravovat rovněž tepelně izolační maltu a omítku. Tato omítka je vysoce porézní a vhodná speciálně k omítání staveb z lámaného kamene.

Expandovaný perlit je možno použít i v zahradnictví pro zlepšení kvality půdy - namísto rašelinné drti. Mnohem ekologičtější je v tomto případě libovolný jiný organický materiál. Perlit lze takto využít v náhradní řešení, kdy by už se nedal využít lépe - jeho výroba je totiž velmi energeticky náročná a má sloužit jako izolace (podobně jako minerální vata).


Vlastnosti

Tepelně izolační účinnost expandovaného perlitu je přibližně dvojnásobná ve srovnání s expandovanými hliněnými kuličkami, které se používají k podobným účelům. Tento materiál nepodléhá tlení a je odolný proti hmyzu. Dále je třeba vyzdvihnout obzvláště kapilární vodivost a schopnost regulace vlhkosti. V omítkách tak vlhkost, která vzlíná zespodu, může velmi snadno vyschnout. Vzhledem ke svému vulkanickému původu je perlit slabě radioaktivní. Naměřené hodnoty jsou však v porovnání s jinými stavebními materiály relativně nízké. Jde o nehořlavý materiál.


Likvidace

Uvolněný násypný materiál je vhodný k opětovnému použití. Je možné i jeho uložení na skládkách stavebního odpadu. Dlouhodobé vlivy skládkování perlitu upraveného bitumenem nejsou dosud vyjasněny.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Vulkanický perlit je surovinou, která je ve svých několika nalezištích ve světovém měřítku dosud k dispozici v dostatečném množství. Množství energie vynaložené při jeho výrobě lze označit za průměrné. Při výrobním postupu nejsou používány - kromě fosilních zdrojů energie pro transport a pro expanzi perlitu - žádné látky, které by ohrožovaly zdraví nebo životní prostředí. Problém prašnosti je méně významný, protože se nejedná o vláknitou strukturu. Expandovaný perlit je velmi vhodnou látkou pro násypnou izolaci. Perlit upravovaný bitumenem by neměl být z preventivních důvodů používán pro vnitřní prostory.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online
  • CHYBÍK, J. 2009: Přírodní stavební materiály. Grada Publishing, Praha, 268 s.
  • Márton, J.: Stavby ze slaměných balíků, vlastním nákladem, 2014, 2. vydání, ISBN 978-80-260-5713-0.
  • Hudec, M.: Pasivní domy z přírodních materiálů, Grada, 2012, ISBN: 978-80-247-4243-4
  • Tywoniak J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada, 2012
  • Šubrt, R.: Tepelné izolace v otázkách a odpovědích, Energy Consulting, České Budějovice, 198 stran, dostupné i online.


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica