Co je to extrudovaný polystyren?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Materiál s velmi širokými možnostmi použití, vyznačuje se relativně vyšší cenou. Jedna z mála izolací vhodných do míst s trvale vysokou vlhkostí. Lze nahradit pěnovým sklem.


Doporučujeme

  • Používat v místech s trvalou vlhkostí, kde nejde použít přírodní materiály.
  • Používat pro izolaci tzv. obrácených střech.


Podrobný popis problému

Výroba

Tvrdé pěnové desky z polystyrénu jsou pro speciální případy aplikace nabízeny ve formě extrudovaného polystyrénu (XPS). Jak již bylo uvedeno u výroby PPS, surový styrén je získáván vícestupňovou úpravou ropy a dále je s přidáním přísad polymerizován v polystyrénové perly. Tyto perly se extrudují rozpínavými plyny. Od roku 1994 se desky z PS vyrábějí bez freonů za použití plynu CO2, který je odebírán z atmosféry nebo vzniká jako vedlejší produkt jiných výrobních procesů. Difúzí je CO2 v deskách nahrazen vzduchem. Jeho výroba je náročnější a proto je i dražší než obyčejný PPS polystyren.


Použití

Extrudovaný polystyrén se používá pro izolování vlhkých míst a tam, kde se požaduje vysoká odolnost vůči tlaku - například u tzv. obrácených střech, kde izolace představuje svrchní vrstvu, dále pak u vnějších (perimetrických) izolací ploch od země a tepelných izolací zelených střech, teras a podlah.

Vlastnosti

Vzhledem k uzavřené pěnové struktuře a oboustranně extrudovanému povrchu desek je možnost vsakování vody extrémně nízká. Odolnost proti tlaku je vysoká. Stopy organických sloučenin, které unikají z izolačních materiálů z XPS, se neprojevují negativními účinky na zdraví, protože izolace se nepoužívají pro vnitřní prostory. Jde o látku málo hořlavou.


Likvidace

Velký problém pro životní prostředí představují freony, jejichž používání bylo dříve přípustné (viz Co jsou freony a čím jsou nebezpečné?), které se používali jen do roku 1994 a v ČR by takových XPS desek mělo být minimálně. Existují postupy pro chemickou a látkovou recyklaci XPS polystyrenu, avšak forma recyklace, která by byla úměrná vyráběnému množství XPS, dosud není známa. Opravdová recyklace je stále ještě ve vývoji.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Jak již bylo zmíněno u pěnového polystyrenu, výroba polystyrénových izolací v porovnání s “přírodními” izolačními materiály zatěžuje prostředí relativně více. Asi polovina plnících plynů (v kuličkách izolace) se uvolní v průběhu 10 až 20 let. Tím představují zátěž především již zabudované izolační materiály z XPS. Dnes je v ČR používání tzv. tvrdých (plně halogenovaných) freonů (FCKW, HCFC) při výrobě izolačních materiálů zakázáno. Důvodem je vliv těchto plynů na ničení ozónové vrstvy. Při řezání horkými dráty může dojít k uvolnění styrenu a dalších produktů rozkladu. Jako materiál pro izolaci tzv. obrácených střech (čili střecha s opačným pořadím vrstev - střecha s hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační) a u spodních perimetrických izolací XPS téměř nemá náhradu, vyjma pěnového skla.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica