Co je to kolektivní systém a povinnost zpětného odběru? Jaká je výše recyklačního poplatku?: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „<< Odpady ==Co je to kolektivní systém a povinnost zpětného odběru? Jaká je výše recyklačního poplatku?== {|style="border-style: solid; bo…“)
 
 
Řádka 1: Řádka 1:
<< [[Odpady]]
+
{{Zpět na|Odpady}}
 +
==Úvod==
  
  
==Co je to kolektivní systém a povinnost zpětného odběru? Jaká je výše recyklačního poplatku?==
+
{{Úvodní rámeček|Důležitým prvkem celého systému zpracování odpadu patří i tzv. kolektivní systém. Výrobce je povinen odebírat své staré výrobky. Aby se to usnadnilo byly založeny asociace výrobců – kolektivní systémy - které jednají jménem všech a přebírají tak za výrobce odpovědnost za sběr a zpracování starých produktů.}}
 
+
{|style="border-style: solid; border-width: 1px"
+
|
+
'''''Důležitým prvkem celého systému zpracování odpadu patří i tzv. kolektivní systém. Výrobce je povinen odebírat své staré výrobky. Aby se to usnadnilo byly založeny asociace výrobců – kolektivní systémy - které jednají jménem všech a přebírají tak za výrobce odpovědnost za sběr a zpracování starých produktů.'''''
+
|}
+
  
  

Aktuální verze z 23. 3. 2015, 17:54

← zpět na Odpady

Úvod

Důležitým prvkem celého systému zpracování odpadu patří i tzv. kolektivní systém. Výrobce je povinen odebírat své staré výrobky. Aby se to usnadnilo byly založeny asociace výrobců – kolektivní systémy - které jednají jménem všech a přebírají tak za výrobce odpovědnost za sběr a zpracování starých produktů.


Doporučujeme

 • Pro vybrané skupiny výrobků jsou založeny systémy zajišťující zpětný odběr - týká se to obalů, elektrozařízení, baterií a některých dalších nebezpečných odpadů(pneumatiky, minerální oleje, autovraky). Nově je stanoven recyklační poplatek a kolektivní systém i pro fotovoltaické panely.
 • Recyklační poplatek je stanoven podle typu výrobku, jeho velikosti a náročnosti recyklace. Pomalu se s ním už nesetkáte, u velkých spotřebičů skončí v roce 2015, u malých už není vybírán (byl určen na recyklaci historických zařízení, u nových je již v ceně).
 • Kolektivní systémy jsou ze zákona neziskové, mají zajišťovat efektivní recyklaci, nikoliv vydělávat.


Podrobný popis problému

Kolektivní systém umožňuje, aby výrobce sám nemusel zajišťovat zákonné povinnosti (zpětný odběr, recyklace, likvidace), ale smluvně si zajistil toto plnění u specializované společnosti - kolektivního systému. Kolektivní systémy založili výrobci výrobků podléhajících zpětnému odběru. V Česku je nyní zapsáno několik kolektivních systémů zpětného sběru elektrického odpadu - Elektrowin, Asekol, Retela, Remasystém. Ekolamp se zabývá zpětným odběrem osvětlovací techniky, Ecobat a Rema battery bateriemi a monočlánky. Každý z nich má na starost určitý druh vysloužilých elektrospotřebičů.

Recyklační poplatek je využíván na financování celého systému (dalším zdrojem je prodej materiálů ze spotřebičů) a díky jeho uhrazení vlastně předfinancujete budoucí recyklaci nově zakoupeného výrobku. Díky tomu můžete odevzdat při nákupu nového výrobku starý zdarma prodávajícímu.

Kolektivní systémy

V ČR jich funguje šest a každý má na starosti jednu nebo více skupin výrobků seřazených dle zákona.

 • Velké domácí spotřebiče
 • Malé domácí spotřebiče
 • Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
 • Spotřebitelská zařízení
 • Osvětlovací zařízení
 • Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
 • Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
 • Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
 • Přístroje pro monitorování a kontrolu
 • Výdejní automaty.


Kolektivní systémy pro odběr elektrozařízení z domácností

Kolektivní systém Skupiny výrobků z domácností, pro které mají oprávnění k nakládání Skupiny historických zařízení (uvedeny na trh do 13.8. 2005) z domácností, pro které mají oprávnění k nakládání
Asekol 3,4,6,7,8, 9 3,4,7
Ekolamp 5 5
Elektrowin 1,2,6 1,2,6
OFO recycling 1,2,3,4,6,7,8,9 -
Rema systém 1,2,3,4,5,6,7,8,9 8
Retela 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9


Z přehledu je vidět, že pro nová zařízení je obvykle registrováno více kolektivních systémů, pro historická (která zatím v recyklaci převažují, ale pomalu se to mění – vzhledem k životnosti) jediný.

Baterie a akumulátory řeší dva kolektivní systémy Rema Battery a známější EcoBat. Oba provozují síť veřejných sběrných míst, přehled najdete na jejich webových stránkách.


Povinnost zpětného odběru

Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění zpětného odběru je stanovena v souladu s evropskou legislativou všem osobám, které uvádějí na trh v ČR obaly, vozidla, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, pneumatiky a minerální oleje.


Obaly

Odpady z obalů v podmínkách ČR zajišťuje společnost Eko-kom – ano, jde o klasické barevné kontejnery na tříděný odpad. Jsou stanovena určitá procenta znovuvyužitých odpadů z obalů (vzhledem k množství uvedenému na trh). Do systému přispívají výrobci i zpracovatelé uvádějící obaly na trh (na každém obalu najdete logo „zelený bod“ v zelené nebo černobílé variantě).


Elektrická a elektronická zařízení

Řeší několik kolektivních systémů, viz přehled výše. Vzhledem k tomu, že jde o zajímavou surovinu, vznikla hustá síť sběrných míst - jednak je můžete odevzdat na sběrném dvoře a při mobilním svozu odpadů, ale často i na různých úřadech, veřejných místech, se speciálními kontejnery na drobná elektrozařízení se můžete setkat na ulicích. Kromě toho platí povinnost zpětného odběru při nákupu nového spotřebiče kus za kus (starý spotřebič musí být kompletní).


Baterie a akumulátory

Pro ně existují dva kolektivní systém – EcoBat a Rema Battery – a síť veřejných sběrných míst.


Pneumatiky

Můžete odevzdávat na sběrném dvoře nebo při výměně v servisu (zde nemají povinnost je odebrat). Některé sběrné dvory odebírají jen omezený počet pneumatik na občana a rok, případně další kusy „navíc“ zpoplatní.


Zářivky a výbojky

Sběr a zpracování zajišťuje systém Ekolamp, který provozuje síť veřejných sběrných míst. Zároveň je můžete odevzdávat při nákupu nových „kus za kus“.


Minerální oleje

Obvykle je můžete odevzdat v místě prodeje (servisy, benzínové pumpy), ale také na sběrných dvorech nebo při mobilním sběru nebezpečných odpadů.


Recyklační poplatek

Pro vybrané skupiny výrobků (elektrozařízení, osvětlovací technika, nově i některé typy dovezených automobilů) je stanoven recyklační poplatek – tedy příplatek, který zákazník uhradí a který putuje do financování systému nakládání s odpady, ve které se nakoupený výrobek časem promění. V současnosti je využíván na ekologickou likvidaci starých zařízení (při jejichž koupi nebyl poplatek placen). Vzhledem k tomu, že obvykle se výrobky nakupují nové a souběžně odevzdávají staré, bude recyklační poplatek z nového výrobku využit při recyklaci odevzdaného starého(v budoucnu již opět historického) atd.

Na cenovce každého výrobku (včetně prodávaných přes e-shopy) musí být uvedená jeho výše stanovená zákonem (odvíjí se od typu, velikosti a náročnosti recyklace výrobku; v případě ojetin je stanovena podle emisní normy, kterou splňuje). Nemůže si ho tedy výrobce či prodejce stanovit svévolně. U malých elektrospotřebičů je již stanoven na nulu, u velkých (s delší životností) skončí v roce 2015. Neznamená to, že se nebude platit - jen to nepoznáte na cenovce, bude to obsažené již v ceně výrobku.

Typ výrobku Výše recyklačního poplatku
Chladničky, mrazničky a jejich kombinace 218,61 Kč
Velké spotřebiče - pračky(nad 30 kg), sušičky, myčky, sporáky, velké ventilátory apod. 200 Kč
Fotovoltaické panely 8,50/kg


Související odkazy


LegislativaDalší čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden