Co je to korek?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Surovina pochází z přírodních obnovitelných zdrojů. Výrobní proces nezatěžuje životní prostředí příliš. Izolaci z korku lze považovat za ekologicky šetrný výrobek. Cena je poměrně vysoká.


Doporučujeme

  • Přírodní materiál, lze kompostovat.
  • Izolační schopnosti nejsou špičkové.
  • Lze užít pro vnitřní izolace.


Podrobný popis problému

Výroba

Korek je odumřelým buněčným pletivem. Surový korek je získáván z kůry korkového dubu. Nejvýznamnějšími pěstiteli jsou Portugalsko, Španělsko a země Severozápadní Afriky. Surový korek je oloupán ze stromů, sušen a v tlakových nádobách vystaven nízce přehřáté vodní páře - a to bez jakýchkoliv přísad. Tím se korek rozpíná - expanduje a je provázán korkovou pryskyřicí. Při expanzi se uvolňuje fenol. Ke korku, jež není expandován čistě, se za účelem impregnace přidává bitumen.


Použití

Korek se prodává volně jako přírodní korkový granulát a granulát z expandovaného korku. Slepené korkové desky jsou vyrobeny z čistého expandovaného korku, který je spojen vlastní pryskyřicí. Lisovaný korek s pojivy, korkový kámen (upravený korek, který se používá jako vrchní pochůzí vrstva na podlahy) nebo korek impregnovaný smolou již nebývají k izolačním účelům nabízeny. Vhodným způsobem užití jsou vnější a vnitřní stěny, vnitřní izolace stěn pod úrovní terénu, izolace stěn nevytápěných prostor, šikmých a plochých střech, podlah a stropů, větracích šachet, utěsnění dutin a korkové parkety. Při izolaci mezi krokvemi je třeba elasticky utěsnit okraje. Korková drť se používá jako výplň střešních příček, ve stropech a podlahách. Izolační korek lze upevnit svorkami, hřebíky nebo přilepením.


Vlastnosti

Tepelně izolační vlastnosti jsou poměrně dobré, avšak horší než u polystyrenu nebo minerální vaty. Korek však má schopnost akumulace tepla, zachytí desetkrát větší množství tepla než izolace z minerálních vláken. Má relativně vysokou odolnost vůči mírné vlhkosti. Korek je tvarově stálý a zůstává elastický. Je odolný vůči houbám a hmyzu - vyjma vos. Z korku by měl být odstraňován prach, což je důležité zvláště při montáži. Práce s korkem je snadná. Korek, který není expandován čistě, mívá často sníženou schopnost izolace. Korek je normálně hořlavý. Korek s přísadou vodního skla je hořlavý méně.


Likvidace

Korek je možno použít opakovaně. Neošetřený korek je možné spálit nebo kompostovat.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Dub korkový lze pěstovat pouze v oblasti Středozemního moře. Snížení dostupnosti korku jako suroviny se však z dlouhodobého hlediska neočekává, protože v současné době je obhospodařováno pouze 60 % stavu těchto stromů a plochy pro jejich výsadbu lze rozšiřovat. Pěstování korkového dubu je z ekologického pohledu výhodné. Jeho systém hospodaření s vodou vytváří příznivé podmínky též pro růst jiných rostlin, křovin a trávy. Dub korkový je schopen přežít i krátké lesní požáry. Je však třeba odmítnout čisté monokultury a radikální sloupávání kůry ze stromů (i větví), k němuž dochází příliš často.

FSC.jpg

Kdo chce mít korek z šetrně obhospodařovaných porostů, volí FSC certifikovanou surovinu a produkt. V ČR se běžně prodávají např. FSC korkové podlahy.


Levný korek se často vyznačuje nepříjemným vlastním zápachem. Při použití nekvalitního korku nebo korku upraveného za příliš vysokých výrobních teplot mohou vznikat rakovinotvorné látky (polycyklické aromatické uhlovodíky). Ve značkových výrobcích však nebyl jejich výskyt prokázán. Delší transport surovin probíhá většinou nákladními automobily. Spotřeba energie při výrobě je velmi nízká. U korku je obzvláště třeba uvážit rozdílnou kvalitu výrobků. Tzv. „čistě nízkoexpandovaný korek“ velmi dobře splňuje ekologické a zdravotní požadavky.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica