Co je to nulový dům?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Nulový dům aneb budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.


Doporučujeme

  • Nulový dům je velmi atraktivní pojem, dům který by měl být úspornější při provozu než pasivní, ale současná legislativa a definice (rok 2014) je problematická a je třeba ho brát jako informativní koncept, ne nic, co by se stavělo


Podrobný popis problému

Pojem nulový dům je zaveden evropskou legislativou a u nás novelizovaným zákonem č. 406/2000 o hospodaření energií.

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU z roku 2010 o energetické náročnosti budov zavádí povinnost snižovat energetickou náročnost budov a stavět v budoucnu jen téměř nulové domy. Tato směrnice je transformována do naší legislativy. Novelizovaný zákon č. 406/2000 o hospodaření energií v roce 2012 přinesl povinnost postupně snižovat energetickou náročnost budov. Zavádí pojem budova s téměř nulovou spotřebou energie,což je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.


Nové domy (bytové, rodinné, administrativní) od roku 2018/2019/2020

Musí splňovat požadavky tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie (nulové domy) a to:

  • od 1. ledna 2018 (pro domy s podlahovou plochou větší než 1 500 m2)
  • od 1. ledna 2019 (pro domy s podlahovou plochou větší než 350 m2)
  • od 1. ledna 2020 (pro domy s podlahovou plochou menší než 350 m2)


Nové domy veřejné správy od roku 2016/2017/2018

Musí splňovat požadavky tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie (nulové domy) a to:

  • od 1. ledna 2016 (pro domy s podlahovou plochou větší než 1 500 m2)
  • od 1. ledna 2017 (pro domy s podlahovou plochou větší než 350 m2)
  • od 1. ledna 2018 (pro domy s podlahovou plochou menší než 350 m2)

Od roku 2020 se tak nebudou moci stavět jiné než nulové domy.


Problém definice

Podle Šance pro budovy (aliance oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Sdružujeme Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Sdružení EPS a Asociaci pro využití tepelných čerpadel) má nulový dům dle vyhlášky technické parametry navzdory názvu odpovídající pouze nízkoenergetickému standardu. Šance pro budovy provedla srovnání budovy “s téměř nulovou spotřebou”, jak ji definuje vyhláška, a pasivního standardu. U rodinného domu vychází požadavek měrné potřeby tepla na vytápění podle vyhlášky na 45 kWh na metr čtverečný za rok. Pasivní dům má pak 20 kWh na metr čtverečný za rok. U bytového domu je poměr těchto hodnot podobný.

V České republice zatím takové domy asi nestojí, nikdo se jim významně nevěnuje (propagace, osvěta), už jen proto, že současná legislativa tyto domy staví mezi nízkoenergetické domy a nikoliv domy, které jsou ještě úspornější než pasivní.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica