Co je to pěnové sklo?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Izolace přírodního původu, lze ji bez problémů skládkovat jako inertní materiál. Opakované použití není praktické. Lze výhodně použít v místech, kde je trvale vysoká vlhkost i tam kde je zatížení tlakem. Vyšší cena.


Doporučujeme

  • Používat jako alternativu k extrudovanému polystyrenu.
  • Používat jako izolaci odolnou proti vlhkosti a vodě či tam, kde je velké zatížení tlakem.


Podrobný popis problému

Výroba

Vstupní suroviny jsou stejné jako u výroby skla (křemičitý písek, živec, vápenec, soda, možné je i přidání odpadního skla). Připraví se skelná tavenina, která je extrudována a rozemleta na skelný prach. Zpěnění probíhá přidáním uhlíku a zahřátím na teplotu přibližně 1 000 °C, při této teplotě uhlík shoří a vytvoří bublinky plynu, které sklo napění. Izolační materiál je vyráběn ve formě kvádrových bloků, případě po nadrcení v podobě granulátu, štěrku nebo izolačního kameniva. Po ochlazení lze materiál nařezat do podoby desek nebo skořepin.


Použití

Desky z pěnového skla jsou obzvláště vhodné pro ty části budov, které jsou citlivé vůči vlhkosti. Používají se především pro izolaci plochých, tzv. obrácených střech, může se použít i pro izolace základových desek, jako násypná izolace atd. Jsou vhodné také pro izolaci sklepů, teras a ploch, jež se dotýkají země. Opracování probíhá s pomocí ruční pily, izolace se upevňuje bitumenovým nebo speciálním lepidlem. Při řezání desek se uvolňuje malé množství sirovodíku. Skořepiny se používají v průmyslové oblasti k izolaci potrubí a ocelových nádrží, které jsou vystaveny měnícím se teplotám. Při izolaci potrubí se studenou vodou zabraňuje vysoký difúzní odpor materiálu vsakování zkondenzované vody do izolace.


Vlastnosti

Pěnové sklo prakticky nepropouští páru a nevsakuje vlhkost. Koeficient rozpínavosti je přibližně stejný jako u oceli nebo betonu. Materiál je odolný vůči tlaku, kyselinám, škůdcům, a je tvarově stálý. Mechanickými účinky - jako například nárazy při montáži - může dojít k jeho poškození. Hraniční (maximální) teplota pro použití materiálu činí 430 °C. Pěnové sklo je nehořlavé.


Likvidace

Recyklace ani opakované použití pěnového skla nejsou obvykle možné, protože materiál nejčastěji lepen na izolované plochy. Lze tedy provést pouze destruktivní demontáž. Bez problémů jej lze skládkovat i na skládkách stavebního odpadu.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Suroviny pro výrobu skla se vyskytují téměř neomezeně. Spotřeba energie při výrobě je vysoká. Při výrobě může dojít k zatížení pracoviště plynným sirovodíkem. Z lepidel používaných při instalaci izolace mohou unikat aromáty, mezi nimiž se mohou vyskytovat i látky rakovinotvorné. Z těchto - a též ze stavebně-fyzikálních důvodů - není vhodné používat izolace z pěnového skla ve vnitřních prostorách. V zabudovaném stavu nejsou známy žádné zdraví škodlivé účinky.

Pro účely tepelné izolace tzv. obrácených střech a stěn, které se dotýkají země, představuje pěnové sklo jedinou alternativu k izolačním materiálům z umělých hmot, zejména extrudovanému polystyrénu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica