Co je to pěnový polystyren?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

V současné době nejčastěji využívaná izolace s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi i nízkou cenou. Vyrábí se z neobnovitelného zdroje - ropy. Teoreticky je recyklace možná, v praxi se drcený odpadní polystyren používá pro výrobu lehčených betonů. Tuto formu znovuzhodnocení však nelze pokládat za opakované použití, jde o nevratnou degradaci.


Doporučujeme

  • Z ekologického hlediska se pěnovému polystyrenu vyhýbáme, lze vesměs zvolit jiné, příznivější izolace
  • Nepoužívat na vlhké zdivo.
  • Vyhnout se použití v interiéru.
  • Vyhýbat se použití v místech s trvalou vlhkostí.


Podrobný popis problému

Výroba

Surový styren je získáván vícestupňovou úpravou ropy a dále polymerizován s přidáním přísad do tvaru perel. Pěnový polystyrén (PPS) se vyrábí ve dvoustupňovitém procesu zpěnění s pentanem a vodní párou, přičemž vznikají pentanové a styrenové emise. Pentan přispívá k tzv. letnímu smogu a skleníkovému efektu. Styren je jedem pro nervovou soustavu, způsobuje mutace v genetické výbavě a existuje podezření, že má vliv na vznik rakoviny. Pro zvýšení ochrany před vznícením jsou přidávány sloučeniny bromu.V současné době se k výrobě již nepoužívají freony, které poškozují ozónovou vrstvu.


Použití

Pro izolaci svislých stěn se používají polystyrenové desky přilepené k podkladu a přikotvené hmoždinkami. Na desky se nanáší stěrková omítka s výztužnou mřížkou. Existují speciální polystyrenové tvarovky pod střešní tašky, které kromě tepelné izolace zajišťují i izolaci proti dešťové vodě při porušení střechy a lze je připevnit přímo na staré střešní latě. Polystyren má i další aplikace, např. speciální stavební tvárnice a další. Polystyrenové kuličky a drcený polystyrenový odpad se používají pro výrobu lehčených betonů a jako násypná izolace. V místě s trvale vysokou vlhkostí (např. u podzemních konstrukcí) není vhodné použít pěnový polystyren (PPS), ale polystyren extrudovaný (XPS).


Vlastnosti

Rozhodující otázku u systémů tepelné izolace z PPS představuje jejich životnost. Běžně činí více než 30 let. V některých případech poškozují fasády z expandovaného polystyrénu šplhaví ptáci (žluna, strakapoud...). Stopy organických sloučenin, které unikají z izolačních materiálů z PPS, nemají žádné negativní účinky na zdraví, protože se izolace nepoužívají pro vnitřní prostory. Vyrábí se v samozhášivé úpravě.

PPS je sice v jeho čisté podobě možno recyklovat, v praxi však bývá z fasády pouze stěží odstranitelný. Možnými produkty recyklace PPS jsou například izolační lehký beton z polystyrénových odpadů, podloží vozovek, prostředky pro kypření půdy. Tuto formu znovuzhodnocení však nelze pokládat za opakované použití, protože je možná jen jednou. Izolační lehký beton nelze v užším smyslu považovat za izolační materiál (součinitel tepelné vodivosti λ je vyšší než 0,08 W/m.K). Spálení ve spalovnách odpadu je možné.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Výroba polystyrénu v porovnání s “přírodními” izolačními materiály zatěžuje životní prostředí relativně více, je zde vyšší spotřeba energie. Energetická bilance tepelné izolace z PPS se stává pozitivní již po 7 až 20 měsících. Ale PPS jako ropný produkt nelze zapojit do žádného uzavřeného oběhového cyklu a existují rovněž izolační materiály, při jejichž produkci vzniká méně emisí. Při řezání PPS horkými dráty může dojít k uvolnění styrenu a dalších produktů rozkladu. Ohrožení zdraví při použití pro vnější izolace nehrozí. PPS lze jako izolační materiál doporučit pouze omezeně. Ve většině případů lze na jeho místě použít izolační látky, které jsou pro životní prostředí méně zatěžující – většinou jsou však i dražší.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica