Co je to permakultura?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zemědělství, zahrádkářství

Úvod

Permakulturu lze stručně charakterizovat jako princip a cestu k soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Je to styl vytváření a udržování veškerého prostředí, designérský systém pro navrhování trvale udržitelných umělých produkčních systémů a lidských sídel. Dá se uplatnit v jakémkoliv měřítku pro zemědělství - zahrady, farmy, obdělávanou půdu, balkony, vodní plochy, lidská obydlí i výrobní procesy.


Doporučujeme

 • Permakulturně je možné obhospodařovat několik květináčů na balkoně i celý statek
 • Tento ucelený systém je velmi vhodný pro pěstování v extrémních klimatických a půdních podmínkách


Podrobný popis problému

Vznik permakultury

V sedmdesátých letech dvacátého století v Tasmánii a Austrálii začal vznikat koncept permakultury nejen z pozorování přírodních systémů a moudrosti tradičního zemědělství, ale začal stavět také na moderním vědeckém a technickém poznání. Zakladateli jsou Bill Mollison a David Holmgren. První publikaci Permaculture I vydali v Austrálii v roce 1978. Podnětem k jejímu vzniku bylo (tamní i všeobecné) zhoršující se životní prostředí. Kniha definovala stav trvalé udržitelnosti v přirozených ekosystémech; popsala stav lidské společnosti a znaky její neudržitelnosti z dlouhodobější perspektivy.

Slovo „permaculture“ se skládá ze dvou slov – permanent a agriculture. „Permanent“ znamená permanentní, trvalý. Neznamená to však pouze trvale udržitelné zemědělství, ale také permanentní kulturu, protože žádná společnost nemůže přežít bez trvale udržitelného a etického využívání krajiny.


Principy permakulturního pěstování a navrhování(designu)

 • Respektování přírodních zákonů
 • Etické zacházení s přírodními zdroji
 • Využití zdrojů místně dostupných
 • Péče o planetu
 • Péče o lidi
 • Spojování více prvků ve fungující celek
 • Maximální efektivita při minimální vložené energii
 • Rozmanitost a originalita
 • Kladný a tvořivý přístup k řešení problémů
 • Dělení se o nadbytečné zdroje
 • Produkování jen recyklovatelného odpadu
 • Snaha učinit život radostnějším a jednodušším


Základní principy permakultury zůstávají stejné po celém světě, ale mění se použité techniky podle klimatu, složení půdy, dostupných zdrojů a v neposlední řadě podle potřeb lidí, kterým má design sloužit.


Permakulturní zahrada

Při tvorbě permakulturních zahrad se vychází z geologických, biologických a ekologických podmínek, které jsou typické pro dané území. Zde může být problém, protože většina publikací ze zahraničí je určena pro vysýchavé slabé půdy v suchých oblastech. Některé rady proto mohou v našich podmínkách přinést spíše úrodu slimáků než zeleniny - proto je prvním permakulturním principem používání hlavy.

Desatero pro spokojený život zahrádek podle českého propagátora permakultury Jaroslava Svobody

 • Druhová pestrost - biodiverzita. Jedině bujná rozmanitá vegetace a druhová pestrost nás zbaví problému s přemnožováním jednotlivých organismů, protože začne fungovat přirozený potravinový řetězec.
 • Nezasahovat víc, než je nutné - nechat žít a umřít. To je normální koloběh a je nezbytné nechat mu průběh i na zahradě.
 • Místo pro člověka - přírodní zahrada je stále zahrada a člověk je její důležitou součástí. Proto při vybírání vhodné vegetace myslete i na své nároky.Co chcete na zahradě dělat? Co od ní očekáváte? Klid pro relaxaci či posezení s přáteli, krásu, pozorování přírody,zdroj přírodních materiálů pro vaše hobby, nebo obživu.
 • Mnohoúčelovost prvků - každá rostlina a živočich má nějaké zvláštní a specifické úlohy v ekosystému. Je důležité alespoň zhruba vědět jaké to jsou, abychom vše po vzoru přírody zakomponovali na správné místo.
 • Preferovat trvalky - dejte přednost trvalkám kdykoliv to je možné. Pěstovat trvalky nevyžaduje z vaší strany mnoho péče a mohou růst s věkem do krásy, zatímco letničky na podzim umírají a většina práce kterou vás jejich hýčkání stálo je ztracena.
 • Nerýt ale mulčovat - rytím a okopáváním se půda okysličí. To aktivuje půdní mikroorganismy, které rozkládají humus a částečky minerálů. Ze začátku tedy máme úrodu vynikající, ale po často opakovaném rytí, orání či kopání je půda vyčerpaná, úrodnost klesá a zahradník jde hnojit... To vše si ušetříme, zároveň se spoustou vody na zalévání a pletím, když budeme místo rytí jen mulčovat.
 • "Ne" chemikáliím - na každou činnost již existuje ekologická varianta.
 • Šetřit vodou - chytejte dešťovku ze střech na zalévání. Recyklovat se dá přes léto i tzv.šedá voda z koupelny a kuchyně. Mulčování také udrží půdu déle vlhkou.
 • Recyklovat - vše v přírodě je uzavřený koloběh, nic nezůstane někde ležet bez užitku.Proto recyklujte vše, co současný systém umožňuje. Organický, biologicky rozložitelný odpad patří do kompostu nebo do mulče.
 • Užívat života! - zastavte se v každodenním shonu na chvíli v přírodě nebo ve své zahrádce, zeptejte se rostlinek a živočichů jestli je všechno OK, načerpejte energii, vnímejte krásu a usmívejte se! Jinak nic z toho co děláte nemá smysl.


Související odkazy


Další čtení

 • David Holmgren:Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti, PermaLot 2006
 • Bill Mollison & Reny Mia Slay: Úvod do permakultury, Alter-Nativa, 2012
 • Jaroslav Svoboda: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku, Smart Press, 2009
 • Marie-Luise Kreuter: Zahrada v souladu s přírodou, Alpress 2002
 • Radomil Hradil: Česká biozahrada R: Hradil, Fontána 2006
 • Helena Vlašínová: Zdravá zahrada, vlastním nákladem 2013

Další informace naleznete na těchto stránkách:Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden