Co je to sláma?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Sláma v podobě slaměného balíku je izolace přírodního původu, z obnovitelných zdrojů. Používá se obvykle bez jakýchkoli úprav. Lze ji bez problémů zkompostovat. Pravděpodobně nejlevnější izolace.


Doporučujeme

 • Uvážit úsporu energie při výrobě a dopravě.
 • Izolace slaměnými balíky splňuje parametry pro pasivní dům


Podrobný popis problému

Výroba

Sláma je obnovitelnou surovinou, která je k dispozici v tuzemsku. Co se týče množství, mohla by sláma vzniklá při sklizni obilí pokrýt značnou část poptávky po izolačních látkách. Možnosti použití jsou ale velmi omezeny vlastnostmi tohoto materiálu.


Použití

Ze svých původních oblastí užití při stavbě domů - například jako střešní krytina – byla sláma téměř vytlačena. Slámu lze použít v neupraveném stavu, v balících přímo z pole. V tom případě se používá i jako zdivo (nosné nebo výplňové). Volná sláma je tradiční izolací půd venkovských domů. Dnes se též vyrábí panely ze slisované slámy kryté speciálním papírem. Tyto panely nemají vysoké izolační vlastnosti, lze je chápat spíše jako alternativu k sádrokartonovým panelům. V současnosti získala sláma na významu při budování hliněných staveb.


Vlastnosti

Sláma má dobrou izolační účinnost a propouští vodní páry. Tepelně izolační vlastnosti:

 • Slaměná stěna tl. 50 cm cca U=0,12 W/(m2.K)
 • Slaměná stěna tl. 40 cm cca U=0,13 W/(m2.K)
 • Slaměná stěna tl. 30 cm cca U=0,17 W/(m2.K)

Pro srovnání polystyren tloušťky 30 cm má U = 0,15 W/(m2.K). Z tohoto je vidět, že tloušťky 40 cm splňují a přesahují kritérium pro pasivní domy U=0,15 W/(m2.K). Pokud ve slámě nezůstane zrno, nejsou známy problémy s hlodavci.


Požární odolnost

Slaměná stěna tl. 35 cm jako výplňový materiál s dřevěnou nosnou konstrukcí, dřevěným laťováním a oboustrannou omítkou má certifikovanou požární odolnost F90, tzn. po 90 minutách prohořívá a padá. Oproti hustě rozšířenému polystyrenu je slaměný balík relativně požárně odolný materiál


Odolnost proti vodě a vlhkosti

Je nezbytné slaměné balíky chránit před vodou i zemní vlhkostí po celou dobu stavby a po dobu životnosti stavby. V záplavových územích tento materiál nelze použít. Při styku s vodou sláma rychle uhnívá. Dočasné opršení slaměné stěny na povrchu nevadí, sláma je málo savá a vlhkost se nedostane do hloubky. Dostatečná chránění proti vodě je např. oboustranná omítka, balíky se nemusí nijak impregnovat ani ničím napouštět - ani proti vodě, hmyzu, hlodavcům, či proti ohni.


Výhody slaměných balíků

 • velmi laciný místní materiál
 • vykazuje výborné tepelně izolační vlastnosti
 • snadná manipulace, rychlá stavba
 • relativně dobrá únosnost a stabilita tzn. možnost postavení nosné stěny pouze ze slaměných balíků
 • podpora zemědělského sektoru, využití a zhodnocení často nepotřebného zemědělského odpadu
 • na výrobu slaměných balíků se spotřebuje minimální množství fosilní energie
 • sláma je organický materiál, který lze po dožití stavby snadno zlikvidovat


Nevýhody slaměných balíků

 • nutná ochrana slámy před vodou, vlhkostí a otevřeným ohněm zejména v průběhu stavby
 • precizní ochrana proti vodě na celou životnost stavby
 • sedání slaměné stěny (změna výšky) jen pokud se používá sláma jako **samonosný materiál**, slouží-li sláma jen jako izolace či je v hrázděné konstrukci, tento problém nenastává
 • reálné legislativní a sociální problémy při aplikaci slaměných balíků do stavby, které se naštěstí stále zmenšují


Likvidace

Vícenásobné použití slaměných balíků i panelů by mělo být možné, pokud zůstanou při demontáži dostatečně zachovány. V čisté formě lze slámu kompostovat bez problémů.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Pokud jde o slámu, jsou surovinové rezervy velmi vysoké. Tento izolační materiál lze doporučit pro široké použití. V zabudovaném stavu nejsou známy žádné nepříznivé zdravotní účinky, nedojde-li v materiálu k růstu plísní a hub.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

 • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica