Co je to spravedlivý obchod - fair trade?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Nákupem výrobků spravedlivého obchodu podporujeme ekologicky šetrné a sociálně ohleduplné podnikání především v zemích třetího světa. Certifikace garantuje spravedlivou odměnu zemědělcům, zkrácení obchodního řetězce a podporuje rozvojové projekty v zemích pěstitelů.


Doporučujeme

  • Nakupovat u relevantních komodit výrobky s logem spravedlivého obchodu (fair trade).
  • Zajímejte se o podmínky pěstování v chudých zemích.
  • Upřednostněte domácí produkci, kde je to možné - med či víno z rozvojových zemí má i z certifikované produkce obrovskou ekostopu kvůli dopravní vzdálenosti.


Podrobný popis problému

FT na wiki.png

Co je spravedlivý obchod - Fair Trade?

Anglický termín fair trade lze do češtiny přeložit jako spravedlivý obchod. Jedná se o způsob obchodování, jehož cílem je v první řadě podpořit malé výrobce a zemědělce z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky tak, aby se dokázali uživit vlastní prací v souladu s ekologicky šetrným a sociálně ohleduplným přístupem. Pro mnoho pěstitelů tak fair trade představuje příležitost jak se vymanit ze spirály chudoby a ničení přírodního prostředí a vytvořit spolu s dalšími pěstiteli konkurenceschopná sdružení, fungující na mezinárodním trhu. Fairtrade podporuje také zaměstnance (i větších) podniků v jejich úsilí o lepší pracovní a životní podmínky.

Důležité je, že fairtrade není jediná organizace, nýbrž nesmírně rozmanité celosvětové hnutí, které spojuje úsilí o vytvoření férovějších obchodních podmínek pro rozvojové země a jejich obyvatele v rámci konceptu trvale udržitelného rozvoje (Fair trade se jmenuje jedna z certifikačních organizací, u nás nejznámější). Fairtrade zatím není nijak právně regulován (ačkoliv na evropské úrovni se o regulaci fairtrade již několik let mluví).


Jak se liší od konvenčního obchodu?

Spravedlivý obchod se od konvenčního obchodu liší v cílech (usiluje o dlouhodobý udržitelný rozvoj výrobců a jejich komunit a o nabídnutí alternativy ve formě férových a současně kvalitních výrobků spotřebitelům; hlavním cílem tedy není maximalizace zisku) i v prostředcích, které zahrnují stanovenou minimální výkupní cenu u vybraných komodit, dlouhodobé obchodní vztahy s výrobci, vyplácení přinejmenším minimální zákonné mzdy, nebo takové mzdy, která pokrývá životní náklady v dané lokalitě (podle toho, která z nich je vyšší), zajištění bezpečného pracovního prostředí, vyloučení dětí z nevhodné a nucené práce a další. Každé družstvo nebo výrobní firma ukládá část prostředků z fairtradu do společného fondu, z něhož se na základě demokratického rozhodnutí pracovníků financují například vzdělávací projekty nebo projekty zaměřené na ochranu životního prostředí.

Spotřebitel získává nákupem fairtradových výrobků s ochrannou známkou FAIRTRADE, nebo nákupem výrobků ze specializovaných fairtradových obchůdků jistotu, že zboží, které spotřebovává, neničí životní prostředí a nezneužívá bezvýchodné situace pracovníků a zemědělců na druhé straně světa.To je oproti konvenční výrobě v rozvojových zemích zásadní rozdíl.


Jak je zajištěno, aby zboží s označením „fairtrade“ bylo opravdu fér?

Férovost fairtradových výrobků je zajištěna několika způsoby

a) certifikační a kontrolní organizace FLO Fairtrade Labelling Organisations vyvíjí standardy pro jednotlivé typy výrobků, vede registr výrobců, které tyto fairtradové výrobky produkují, provádí audit fairtradových obchodních transakcí a uděluje dovozcům a obchodníkům právo používat ochrannou známku FAIRTRADE na produktech od certifikovaných výrobců. FLO zaměstnává inspektory pro jednotlivé regiony, kteří navštěvují výrobce a kontrolují, zda výroba probíhá v souladu s kritérii. FLO kontroluje také to, aby dovozní fairtradové organizace s výrobcem obchodovala podle stanovených standardů (minimální výkupní cena, včasné platby, nárok na předfinancování apod.).

Aby výrobek mohl nést ochrannou známku FAIRTRADE®, musí splňovat následující kritéria

  • Výrobcům je za jejich produkt zaplacena alespoň minimální stanovená cena, která pokrývá náklady na výrobu a umožňuje, aby výrobci zajistili sobě a svým rodinám slušné živobytí a získali prostředky pro další rozvoj.
  • Výroba probíhá v souladu s konvencemi Mezinárodní organizace práce ILO (například zákaz dětské práce, mzdy alespoň na úrovni minimálních zákonných mezd, zdravotně nezávadné pracovní prostředí, nárok na sociální a zdravotní zabezpečení, právo na sdružování a odbory apod.).
  • Při pěstování plodin se vyžaduje soulad se zásadami integrované ochrany rostlin (agresivní zemědělská chemie je zakázána, přednost se dává přirozeným metodám hnojení a boje proti škůdcům).
  • Výrobci mají nárok na platbu záloh na sjednanou produkci předem.
  • Výrobci mohou využívat poradenství v oblasti managementu, marketingu, účetnictví, administrativy apod.
  • Část prostředků ze spravedlivého obchodu – tzv. sociální prémie – je uložena do společného fondu družstva nebo zaměstnanců, z něhož se na základě demokraticky učiněných rozhodnutí financují rozvojové, ekologické a sociální projekty v místě.

Konkrétní kritéria pro jednotlivé produkty a typy organizací (plantáže x družstva) lze nalézt na webových stránkách certifikační organizace FLO.

b) kromě známky FAIRTRADE může být vodítkem pro posouzení férovosti výrobků, které nesou označení fairtrade nebo obdobné, identita dovozce či prodejce a jeho členství v mezinárodních fairtradových strukturách(například členství v některé ze zastřešujících fairtradových organizací IFAT, EFTA nebo NEWS). Asociace IFAT uděluje svým členům, kteří plní určitá kritéria, známku Fair Trade organizace (viz obr.). Pozor, tato známka se neobjevuje přímo na výrobcích, ale jen v materiálech organizace, na webové stránce, ve výroční zprávě apod. Není to známka, kterou se certifikují výrobky!


Proč se některé údajně „férové“ výrobky prodávají se známkou FAIRTRADE a jiné bez?

Známka FAIRTRADE se uděluje na základě velmi podrobných kritérií, vytvářených pro konkrétní komodity (např. čaj, káva, kakao apod.), u nichž lze kritéria snadno standardizovat. Proto byste známku FAIRTRADE nenašli například na řemeslném zboží a některých méně obvyklých typech potravin (např. quinoa, maté apod.). U těchto výrobků je hlavní zárukou především identita dovozce, obvykle zavedené fairtradová organizace s dlouhou historií.

Je možné najít i takové fairtradové výrobky, které certifikovatelné jsou, známku FAIRTRADE však nenesou a přesto se jedná o fairtradový výrobek. Příkladem může být čokoláda Xoco (bez certifikátu) versus čokoláda Mascao (s certifikátem).

Čokoláda XOCO je vyrobená italskou organizací Commercio Alternativo, která má status "Fair Trade organizace" . Ten znamená, že tato organizace ve veškerém svém obchodování dodržuje zásady fairtrade. Naproti tomu známku FAIRTRADE může pro konkrétní produkt ze svého sortimentu získat i zcela konvenční firma, která splní zmíněný soubor kritérií od FLO. Příkladem může být například FAIRTRADE instantní káva od firmy Nestlé (distribuuje se ve Velké Británii).

Čokoláda Xoco se hodí pro prodej ve specializovaných obchůdcích nebo přes sítě nevládních organizací, není možné ji distribuovat v supermarketech apod., kde jedinou zárukou opravdu je známka FAIRTRADE. Commercio Alternativo známku FAIRTRADE na svých výrobcích nepoužívá, protože je distribuuje především do specializovaných obchodů, kde je původ výrobku zajištěn již samotnou identitou těchto obchodů. Kromě toho ji nepoužívá i z důvodu vysokých nákladů na certifikaci FAIRTRADE - opravdu malí začínající producenti si certifikát bez podpory zahraničních obchodních partnerů nemohou často na začátku dovolit.

Když je nějaký výrobek „fairtrade", znamená to, že je vždy i „bio“?

Ne nutně. Fairtrade sice zahrnuje určitá pravidla ekologické udržitelnosti (systém certifikace FAIRTRADE například zahrnuje důraz na principy integrované ochrany rostlin, který povoluje použití chemikálií až po vyčerpání jiných možností biologické nebo mechanické ochrany, a přímo zakazuje použití chemikálií, které figurují na seznamech nebezpečných látek FAO a Pesticide Action Network). Tato kritéria jsou však zčásti o něco měkčí než pravidla ekologického zemědělství a hlavně – nevyžadují certifikaci třetí stranou. Některé fairtradové výrobky kritéria pro získání bio certifikátu splňují, ale z důvodu finančně a organizačně náročné certifikace toto označení nenesou.

Přesto jsou mnohé fairtradové výrobky současně i bio (s patřičným certifikátem) – fairtradové organizace, které od výrobců odebírají jejich produkty, výrobce podporují v přechodu na ekologické zemědělství, pomáhají jim se získání certifikace. Ekologické zemědělství jednak pomáhá udržet nebo dokonce zvýšit biodiverzitu v oblasti pěstování fairtradových plodin, pomáhá zachovat harmonickou krajinu a v neposlední řadě přináší pěstitelům vyšší zisky.


Fairtradová města, školy, církve

Města, školy a náboženské organizace, které používají FT výrobky a podporují fairtradové principy se mohou připojit k mezinárodní kampani Fairtradová města. Titul mohou získat při splnění několika kritérií. Vše o kampani, kritéria a přehled míst, kde jsou fér najdete na www.fairtradovamesta.cz. V ČR kampaň koordinuje Fairtrade Česká republika, NaZemi a akademie Praha.


Související odkazy


Další čteníAutor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP