Co je to srážkovné?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda v krajině a ve městě

Úvod

Srážkovné je poplatek provozovateli kanalizace za odvod srážkových vod ze zastavěných ploch. Týká se pouze oblastí, kde je zaveden odvod srážkové vody. Vypočítá se podle velikosti zastavěných ploch, způsobu využití a průměrných srážek v dané oblast.


Doporučujeme

  • Využívejte dešťovou vodu v domácnosti – hodí se na praní, splachování, úklid.
  • Nenechte dešťovou vodu volně odtékat – používejte ji na zálivku, nechte ji vsáknout.


Podrobný popis problému

Srážkovné je poplatek za to, že provozovatel kanalizace odvádí srážky spadlé na nemovitosti stokovou sítí. Tyto vody se obvykle neměří, proto se jejich množství stanovuje výpočtem. Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Srážkovné se platí jen v místech, kde je možný odvod srážkových vod kanalizační sítí.


VZOREC PRO VÝPOČET:

Plocha nemovitostí (snížená o odtokový koeficient podle druhu plochy) * Dlouhodobý srážkový normál podle Českého hydrometeorologického ústavu pro danou oblast

Plochy nemovitostí jsou rozděleny do kategorií podle typu povrchu (a tedy míry zasakování). Před vložením do vzorce se skutečné plochy vynásobí příslušným odtokovým koeficientem – tím se zjistí tzv. redukované plochy. Je-li zde více různých ploch s odlišným koeficientem zasakování, vypočítají se nejdříve tyto redukované plochy za každou kategorii zvlášť, sečtou se a do vzorce se vloží pouze toto výsledné číslo.


Kategorie ploch:

  • A – zastavěné a těžce propustné plochy – odtokový koeficient 0,9
  • B – lehce propustné a zpevněné plochy – odtokový koeficient 0,4
  • C – plochy s vegetací – odtokový koeficient 0,05


Srážkovné se platí za nebytové objekty a zpevněné plochy. Jsou od něj osvobozeny objekty určené pro trvalé bydlení, pozemní komunikace, dráhy, zoologické zahrady a některé další vyjmenované provozy a stavby.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2015
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP