Co je vhodné ke kompostování?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Kompostování je nejvhodnějším způsobem nakládání s rozložitelnými zbytky z domácností a zahrad – ten se tak nestávají zbytečným odpadem, ale výbornou surovinou pro pohnojení trávníků a záhonů. Bioodpad na skládkách hnije, páchne a vznikají tam skleníkové i jedovaté plyny. K domácímu kompostování jsou vhodné všechny zbytky ze zeleniny a ovoce, méně už zbytky jídel a tekuté odpady.


Doporučujeme

 • Třiďte veškerý bioodpad a podle svých možností ho kompostujte doma nebo ho odevzdávejte ke zkompostování v rámci separace ve vaší obci (pokud je to možné).
 • Na kompost dávejte jen biologicky rozložitelné odpady.
 • Na kompost nedávejte zbytky z masa, kosti apod. - hnijí, lákají hmyz a hlodavce.
 • Kompost se vyplatí i na malé zahrádce, v bytě vyzkoušejte vermikompostování.


Podrobný popis problému

Založení kompostu

Je celkem jednoduché, ale může z něj být i velká věda. Nejdůležitější je dospod dát nějaký porézní materiál (větve apod.), aby větral a pak míchat zbytky ze zeleniny s trávou, drcenými větvemi atd. Podrobný návod na založení a údržbu kompostu najdete třeba tady.

Není problém si založit kompost i přímo v domácnosti nebo u paneláku


Co lze zkompostovat?

 • Veškeré zbytky ze zeleniny a ovoce
 • Skořápky
 • Čaj, čajové sáčky i s provázkem a papírkem, kávovou sedlinu, kávové filtry
 • Listí, květiny, větvičky
 • Trávu (lépe sečenou „na vysoko“ kosou, jemná drť ze sekaček se musí smíchat se vzdušným materiálem (třeba listím)
 • Nepotištěný papír, plata od vajíček (bez samolepek a potisku), zejména, pokud je kompost příliš vlhký nebo je vhodné je dávat na dno kbelíků na bioodpad (obsah se snadno vysype). Papír ovšem přednostně odevzdávejte k recyklaci, do kompostu patří jen papír dále nevyužitelný (mastný, špinavý).
 • Kompostovatelné sáčky a obaly
 • Piliny, hobliny, drť z větví (nikoliv lamino, exotická dřeva, odpad z mořených a natíraných prken apod. - obsahují toxické látky, exotická dřeva mohou inhibovat kompostovací proces)


Co se kompostovat dá, ale je potřeba dát na to pozor a nehodí se to do malých kompostérů vevnitř či v bedně:

 • Ořechové listí – obsahuje inhibitory rozkladu, je lepší pro něj založit samostatnou hromadu a přidávat ho postupně; pomůže také promíchání s vápnem
 • Potištěný papír – nikdy křídový, samolepky apod. - jen v malém množství, bez barevného tisku
 • Plevele, jablka napadená moniliózou, rajčata s plísní apod – možné kopostovat, ale jen pokud kompost prochází horkou fází, jinak je na zahradě prostě zakopejte
 • Psí výkaly – opět musí projít horkou fází, nedoporučujeme v případě, že je podezření na výskyt cizopasníků či chorob
 • Rostlinné oleje, tekuté zbytky(např. mléko) – možné dát do kompostu v malém množství nebo postupně po částech; nehodí se do malých kompostů, interiérových vermikompostérů apod.
 • Problematické jsou i slupky z tropického ovoce – obvykle jsou napuštěné chemikáliemi, pokud kupujete chemicky neošetřené citrusy, tak se bez problémů rozloží a nezaneřádí kompost (nedávejte ve větším množství do malého kompostu)
 • Staré látky, hadry – pouze z čistě přírodních vláken (len, bavlna, konopí, sisál apod.), je lepší je roztrhat nebo rozstříhat na menší kusy
 • Zbytky vařených jídel – v malém množství nejsou problém, pokud jich tam dáváte hodně nebo pravidelně, tak je objeví potkani


Co do kompostu nepatří nikdy:

 • Živočišné zbytky - kosti, maso apod.
 • Nerozložitelné odpady, toxické látky, infekční předměty apod.
 • Jednorázové dětské pleny (pokud nejsou kompostovací)

Tato doporučení se týkají domácího kompostování na zahradě. Vermikompostování má svá specifika, viz Co je vermikompostování, jak na to?. Pokud bioodpad odevzdáváte v rámci svozu v obci, informujte se o požadovaném způsobu třídění.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden