Co jsou bioprodukty, biopotraviny a jak se označují?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Bioprodukty a biopotraviny pochází z ekologického zemědělství. Jsou značeny podle zákona - všechny bioprodukty musí být označeny evropským logem “lístečkem” a české také “zelenou zebrou” společně s uvedením zemědělské produkce (ČR, jiné státy státy, EU, mimo EU), zkratkou kontrolní organizace a kódem výrobku.


Doporučujeme

  • Nakupujte biopotraviny označené správným logem.
  • Najděte si svého biosedláka a nakupujte bioprodukty přímo na farmě.
  • Objevíte-li na trhu nějaký pseudobioprodukt, kontaktujte kontrolní společnost a pomozte tak z trhu odstranit falešné biopotraviny.


Podrobný popis problému

Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z bioproduktů, tj. produktů kontrolovaného ekologického zemědělství, což je velmi pokrokový způsob hospodaření s kladným vztahem k půdě, rostlinám, zvířatům a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Biopotraviny se vyznačují vysokou kvalitou, výraznou a nefalšovanou chutí, v případě zeleniny a brambor také dobrou trvanlivostí. Navíc jsou ekologicky, eticky a sociálně akceptovatelné. Jejich koupí investujete peníze nejen do vlastního zdraví, ale i do životního prostředí a našeho venkova.

Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství. Může to být například zelenina, ovoce, obiloviny, luskoviny, olejniny, ale také syrové mléko, vejce nebo zvířata v kusech.

Biopotravina je potravinářský výrobek zhotovený z bioproduktů a dalších povolených surovin, přídatných a pomocných látek. Kromě původu hraje důležitou roli i samotná výroba biopotraviny. Zakázáno je např. bělení, působení hormonů, ozařování a mikrovlnný ohřev, nakládání s použitím chemikálií atd. Nesmí se také používat syntetické přídatné látky (např. syntetická sladidla). Existuje pozitivní seznam povolených přídatných látek, tzv. éček, jedná se přitom o látky v přírodě běžné nebo zhotovené z přírodních surovin, např. kyselina askorbová(vitamin C), oxid uhličitý, kyselina mléčná, kyselina citrónová, karubin atd. Biopotravina je potravina vyrobená za podmínek uvedených v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.


Podle čeho zákazník pozná že se jedná o biopotravinu?

Biozebra.jpg
Bio lístek.jpg

Pravé certifikované biopotraviny jsou označené stejným logem v celé EU viz obrázek - zelené logo ve tvaru lístku z hvězdiček. Biopotraviny vyrobené v ČR musí mít také staré logo - zelenou zebru. Na českých biopotravinách se tedy setkáte s oběma logy. Dále má označení biopotravin obsahovat identifikační kód kontrolního orgánu (v ČR: CZ-BIO-KEZ-01 nebo CZ-ABCERT-02, CZ-BIOKONT-03, CZ-BIO-004, Bureau Veritas CZ-BIO-004). Tato označení zaručují, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému spotřebiteli.

Potraviny, které nepochází z ekologického zemědělství, se jako “bio” či “eko” označovat nesmí. Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství výrazně napomohl při odstraňování tzv. klamavého označování potravin, které nepocházejí z ekologického zemědělství, ale výrobci je různým způsobem označovali jako „bio“ nebo „eko“ potravinářské výrobky. Některé takovéto výrobky zmizely z trhu ke dni účinnosti zákona, jiné jsou předmětem pozornosti nejen kontrolní organizace , ale i spotřebitelské veřejnosti, která sama podává podněty k zahájení správního řízení s jejich výrobci či distributory.


Označení biopotravin ve světě není jednotné, každý stát používá pro biopotraviny svoji vlastní značku. Z těchto důvodů se Evropská unie rozhodla sjednotit systém označování a od 1. července 2007 platí v celé EU nové stejné povinné logo.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Certifikační společnosti:


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP