Co jsou invazní druhy rostlin?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Jedná se o druhy rostlin, které nejsou na našem území původní a zároveň se snadno rozmnožují a rychle šíří. Proto postupně vytlačují původní druhy. Tyto rostliny nejsou náročné na živiny, rychle zde zdomácněly a osidlují tak nejrůznější stanoviště, kde tvoří monotónní porosty, čímž dochází k degradaci přirozených společenstev. Obvykle sem byly zavlečeny člověkem jako okrasné nebo užitkové rostliny, případně došlo k zavlečení omylem. V České republice patří mezi nejrozšířenější druhy křídlatky, bolševník a netýkavka.

Doporučujeme

 • Naučte se rozpoznávat invazní druhy rostlin.
 • Pokud najdete na svém pozemku druhy, které je povinnost likvidovat, opatrně to proveďte.
 • Nevysévejte rychle se šířící druhy.


Podrobný popis problému

Invazní druhy rostlin se na naše území dostaly buď neúmyslně, nebo byly záměrně dovezené člověkem. Například trnovník akát se díky své nenáročnosti vysazoval na špatně živených půdách za účelem ochrany před vodní erozí a pro své bohaté květy jako pastva pro včely. Jako nektarodárná rostlina se také vysazovala netykavka žláznatá. Myslivci zase „pomáhají“ zvěři vysazováním slunečnice topinambur nebo vlčího bobu. Další rostliny, jako třeba křídlatky, se k nám dostaly především jako okrasné a parkové rostliny. Některé invazní druhy způsobují značné hospodářské škody. Na polích se rozšiřují agresivní plevele. Cizí rostliny s sebou do nového regionu nepřinesou své nepřátele a tak získávají další výhodu před původními druhy. Na jejich „rodných“ stanovištích právě tito nepřátelé přirozeně regulují velikosti jejich populací a brání jim tak převládnout nad ostatními rostlinami. Případně v původní lokalitě výskytu nenachází tolik vhodných stanovišť jako v lokalitě nové a proto se po zavlečení masově šíří, ačkoliv ve své domovině představují jen obvyklý druh.

Invazní rostliny jsou podle míry nebezpěčnosti pro ekosystémy rozděleny do tří kategorií:

1. kategorie (evidence a následná likvidace)

 • bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum
 • křídlatka japonská - Reynoutria japonica
 • křídlatka sachalinská – Reynoutria sachalinensis
 • křídlatka česká - R. x bohemica
 • netýkavka žlaznatá - Impatiens glandulifera
 • borovice vejmutovka - Pinus strobus

2. kategorie (evidence za účelem zamezení záměrného šíření)

 • andělika lékařská - Archangelica officialis
 • kolotočník zdobný - Telekia speciosa
 • topinambur hlíznatý - Helianthus tuberosus aggr.
 • třapatka dřípatá - Rudbeckia laciniata

3. kategorie (předpoklad invaze-potenciálně nebezpečné druhy)

 • hvězdnice (Aster)
 • dub červený (Quercus rubra)
 • dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa)
 • heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum maritimum)
 • javor jasanolistý (Acer negundo)
 • kustovnice cizí (Lycium barbarum)
 • lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus)
 • netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora)
 • pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
 • puškvorec obecný (Acorus calamus)
 • trnovník akát (Robinia pseudacacia)
 • střemcha pozdní (Prunus serotina)
 • škumpa orobincová (Rhus typhina)
 • štětinec laločnatý (Echinocystis lobata)
 • vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus)
 • zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)
 • zlatobýl obrovský (Solidago gigantea)

Jak na invazní rostliny

 • Pokud se rozhodnete zlikvidovat invazní druhy rostlin na své zahrádce, nezapomeňte, že musí zmizet i ze zahrad vašich sousedů či městských pozemků v okolí, jinak se k vám brzy vrátí.
 • Při likvidaci se doporučuje nejprve rostlinu „ošetřit“ biologickým likvidátorem, který rostlinu usmrtí, a následně ji fyzicky zneškodnit (posekat a nejlépe spálit rovnou na místě) – tzv. mechanicko-biologická likvidace.
 • Při transportu křídlatky dbejte na to, abyste nevytrousili úlomky rostliny, které slouží k vegetativnímu rozmnožování.
 • Při manipulaci s bolševníkem si dejte pozor na poleptání pokožky (obsahuje fukokumariny, které při kontaktu s pokožkou vyvolávají fotochemické reakce, jako je podráždění kůže, červenání, puchýře s charakterem popálenin apod.).
 • Na živou netýkavku je lépe nesahat, protože hrozí vymrštění semínek až do několika metrů.
 • Kompostování se nedoporučuje, protože mnoho rostlin má vitální semena, která byste spolu s kompostem šířili dál.
 • Vyvarujte se dovážení semínek ze zahraničí, abyste si zkrášlili zahrádku neobvyklými rostlinami, zbavit se jich pak může být mnohem obtížnější. Mnoho rostlin působících problémy se k nám dostalo právě přes zahrádky - typickým příkladem je jedovatý bolševník velkolepý.


Legislativa


Další čtení

 • Mlíkovský J., Stýblo P. (2006); Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR; ČSOP, Praha


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden