Co jsou lehké panely z dřevité vlny?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Izolace přírodního původu z obnovitelného zdroje u nás známá pod názvem heraklit. Nemají příliš dobré izolační vlastnosti. Používají se spíše jako stavební materiál (nosič omítky, bednění aj.) Oproti jiným izolacím mají schopnost akumulace tepla. Lze užít pro vnitřní izolace.


Doporučujeme

  • Kombinovat s jinými tepelnými izolacemi.
  • Vyhnout se tradičnímu použití pro izolování tepelných mostů.


Podrobný popis problému

Výroba

V ČR jsou tyto panely stále známy pod původní obchodní značkou, **Heraklit**. Lehké panely z dřevité vlny se vyrábějí ze smrkového dřeva, které je nahoblováno na delší vlákna. Hobliny jsou zvlhčeny roztokem chloridu vápenatého, následně je přidáno pojivo - cement, popřípadě magnezit - a hmota je lisováním zformována. Z barvy panelu je pak zřejmé, zda bylo jako pojiva použito magnezitu nebo cementu. Panely s vázaným cementem bývají barvy šedé a vzhledem k použitému pojivu více sají vodu než panely s magnezitem, jejichž zbarvení je béžové.


Použití

Lehké desky z dřevité vlny jsou nabízeny ve formě stavebních panelů, desek pro izolaci fasád (v kombinaci s minerální vatou nebo polystyrenem). Vzhledem k nižším izolačním účinkům se nejčastěji používají jako nosič omítky na obložení jiných izolačních materiálů. S panely z dřevité vlny lze provádět vnitřní izolace.


Vlastnosti

Panely mají relativně nižší schopnost tepelné izolace, avšak vysokou schopnost akumulace tepla, působí proto při vyrovnávání teplotního kolísání. Jako u ostatních přírodních organických materiálů i u těchto izolací klesají izolační účinky při vstřebávání vlhkosti zprvu jen málo, efekt tepelné izolace zůstává zachován až do přibližně 30% provlhčení. Při zpracovávání desek na kruhové pile (cirkulárce) vzniká prach, proto je vhodnější pracovat pokud možno s pilkou ruční. Jde o látku špatně hořlavou. Součinitel tepelné vodivosti je (údaje se liší) uváděn 0,070 -0,19 W/(m.K), což je asi dvakrát /popř. až pětkrát hůře než dobré izolační materiály.

Z důvodů zmíněné relativně nižší schopnosti tepelné izolace nejsou vhodné pro izolování tepelných mostů, což se v minulosti běžně provádělo. Sem patří materiály, které mají výborné izolační schopnosti.


Likvidace

Lehké desky z dřevité vlny při svém tlení nezpůsobují žádné zatížení životního prostředí. Obsažený chlorid vápenatý je velmi dobře rozpustný ve vodě. Vzhledem k použitým surovinám je lépe je zkompostovat, nikoli ukládat na skládky stavebního odpadu.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Produkt se vyrábí z tuzemského dřeva. Proces dalšího zpracování vyžaduje relativně málo energie. Zatížení životního prostředí v souvislosti s výrobním procesem zde vzniká především při těžbě minerálních přísad (vysoká spotřeba energie a devastace krajiny). Přidaná pojiva a impregnační látky nejsou zdravotně závadné. Použití desek z dřevité vlny je vhodné pro interiéry i exteriéry budované podle zásad ekologického stavitelství. Možnosti použití jsou však ohraničeny.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica