Co jsou montážní pěny z polyuretanu?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Montážní pěny z polyuretanu jsou typickým produkt tzv. tvrdé chemie. Mají velmi dobré izolační vlastnosti, pohodlně se s nimi pracuje. Jsou vhodné převážně jako rychlý a snadný „přípojný“ systém, neslouží jako izolace.


Doporučujeme

  • Uvážit velkou zátěž životního prostředí při výrobě.
  • Likvidovat prázdné nádobky ekologickým způsobem.
  • Působením ultrafialového záření od slunce relativně rychle degraduje (některé -jednosložkové pěny)
  • Nepoužívat nikdy jako izolaci.
  • Upřednostněte jiné materiály podobného použití.


Podrobný popis problému

Výroba

Popis celého výrobního řetězce polyuretanu není v možný v rámci této kapitoly. Toxikologicky závažnými látkami vyskytujícími se v ve výrobním řetězci jsou mimo jiné polyizokyanáty (MDI), fosgen a etyleoxid. Přímo či nepřímo je ve velkém rozsahu používán také chlór. Jako rozpínavé plyny jsou používány propan či butan. Jednosložkové pěny ztuhnou bezprostředně na místě působením vlhkosti vzduchu. Látky dvousložkových pěn spolu navzájem reagují až na místě instalace. Pěny z polyuretanu nejsou odolné proti slunečnímu záření. Vstřebávají vlhkost a nesnesou mráz. Při vznícení se uvolňují zdraví škodlivé plyny.


Použití

Montážními pěnami lze utěsnit spáry a střechy, izolovat potrubí pro vytápění a přívod teplé vody, ucpat díry ve zdi a nastříkat elektroinstalace. Okna ani domovní a balkónové dveře nelze fixovat samotnou montážní pěnou, je nutné dodatečné mechanické připevnění. Pro kovové dveřní zárubně jsou vhodné pouze dvousložkové pěny s krátkými dobami tuhnutí - od 30 do 45 minut.

Jednosložkové montážní pěny na vzduchu působením UV záření degradují, ubývají a ztrácejí své izolační schopnosti. Navíc v důsledku kapilární absorpce ( objemového pohlcování ) vlhkosti z okolí dochází k vlhnutí pěny a její další postupné degradaci.


Účinky na zdraví

U izolačních pěn umístěných na povrchu vzniká nebezpečí úniku monomerů izokyanátu. Uvolněné izokyanáty dráždí sliznici a mohou způsobit alergické reakce a astmatické záchvaty. Choroby cest dýchacích vyvolané izokyanáty jsou v Rakousku uznány za nemoci z povolání. Při instalaci pěn se bezpodmínečně doporučuje dobré větrání nebo ochrana dýchacích cest.


Alternativa

Alternativu pro utěsnění oken a dveří zde představují pletence z konopí, bavlny nebo lnu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica