Co jsou původní rostliny?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zemědělství, zahrádkářství

Úvod

Za původní rostliny jsou považovány ty, které se vyvinuly nebo doputovaly do místa výskytu bez zásahu člověka. U nás jsou to druhy, které zde rostly od konce doby ledové do počátku neolitu. U mnoha druhů nelze zcela přesně určit, zda sem byly zavlečeny v dávné minulosti, nebo zda jde přísně vzato o druhy původní.


Doporučujeme

  • Řada původních druhů rostlin patří mezi ohrožené - a už proto, že nikdy nebyly hojné nebo je ohrožuje lidská činnost. Informujte se o jejich výskytu, respektujte ochranné podmínky v chráněných územích, případně napomozte jejich většímu rozšíření.
  • Informace o ne/původnosti jednotlivých druhů lze získat z příslušné literatury (pomologické, botanické).
  • Staré a regionální ovocné odrůdy lze také koupit některých ovocných školkách
  • Mnoho starých a krajových odrůd (včetně téměř vyhubených plevelů jako je koukol) nabízí svépomocný katalog Gengel o.p.s


Podrobný popis problému

Na území České republiky se vyskytuje asi 2 350 až 2 550 původních druhů a poddruhů vyšších rostlin. Některé původní druhy přežívají jen na několika posledních místech, protože jim lidská civilizace zabavila jejich teritoria, jiné jsou vytlačovány zavlečenými druhy, nebo jich ubývá společně s živočišnými druhy, na nichž mohou být závislé. Příroda jakou najdete v okolí měst je jen zlomkem původního bohatství, a velká část z toho jsou druhy nepůvodní. Nemusí jít nutně o problematické druhy, velké množství "domácích" druhů sem bylo záměrně nebo omylem zavlečeno (brambory, lilkovité rostliny...) a už se bez nich neobejdeme. Za "původní" se obvykle považují druhy doložené před rokem 1 500, ale i z nich mnohé připutovaly zdaleka (např. meruňky). Nicméně je škoda pro nově šlechtěné druhy zapomínat na staré a užitečné plodiny, které jsou často velmi odolné, nepotřebují mnoho péče a jsou nedílnou součástí krajiny i kulturního bohatství. To se týká jak kulturních plodin a dřevin, tak třeba dnes již téměř neznámých plevelů, jako je například koukol.

Staré a krajové odrůdy užitkových rostlin

U hospodářsky využívaných plodin nelze mluvit o původních a nepůvodních druzích (vyšlechtěné jsou vždy z biologického pohledu nové). Nicméně i zde došlo k poměrně značné unifikaci, pěstuje se jen několik málo odrůd jabloní, brambor, luštěnin...Staré zapomenuté a krajové odrůdy je možné považovat za část kulturního a přírodního dědictví, které si zaslouží ochranu a udržování. Proto doporučujeme se s nimi seznámit a dát jim prostor i na své zahradě.


Kde je získat?

Semena i sazenice původních lesních dřevin keřů i stromů prodávají lesní školky. Původní druhy trvalek a informaci o jejich nárocích získáte na www.florianus.cz. Množství starých odrůd dřevin můžete koupit zde, byliny a další krajové a staré odrůdy pak na přes svépomocný katalog Gengel.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Staré a krajové odrůdy


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden