Co jsou to „ostrovní elektrárny/systémy“?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Ostrovní elektrárna není připojena k síti. Zvyšuje energetickou nezávislost, ale cena elektřiny je obvykle vyšší než ze sítě. V rodinných domech slouží obvykle k ohřevu vody a napájení drobných spotřebičů.


Doporučujeme

  • Zjistěte spotřebu elektřiny v objektu a průběh spotřeby v čase (během dne, týdne, roku).
  • Určete spotřebiče, které je možno napájet z ostrovní elektrárny.
  • Pokud chcete objekt vytápět elektřinou, použijte tepelné čerpadlo (může být nutno upravit vytápěcí systém, aby s ním spolupracoval).
  • Zvažte, zda nebude levnější vybudovat přípojku k síti, místo vlastního zdroje.
  • Pokud je k dispozici plyn, zvažte instalaci kogenerační jednotky, která bude objekt kromě elektřiny zásobovat teplem.
  • Pro drobné zdroje je možno koupit stavebnici - fotovoltaické panely, akumulátory a střídač.
  • Elektromobil může zvýšit využití a kapacitu ostrovního systému.


Podrobný popis problému

Ostrovní elektrárny pracují bez připojení k elektrické síti - jako by byly na ostrově. Používají se tam, kde síť není k dispozici - třeba při ozvučování koncertů pod širým nebem. Setkáme se s nimi také v horských chatách a všude tam, kde by bylo příliš drahé přípojku k síti vybudovat.

Mnoho provozů, jako jsou továrny nebo nemocnice, kde by výpadek sítě způsobil závažné problémy, má vlastní zdroj elektřiny. Ten obvykle se sítí spolupracuje, ale v případě jejího výpadku dokáže v ostrovním provozu zásobovat elektřinou klíčové provozy.

Zdrojem elektřiny může být spalovací motor poháněný naftou nebo zemním plynem, respektive kogenerační jednotka - to platí hlavně o větších zařízeních (v průmyslu a ve větších budovách). Palivové články se zatím komerčně využívají jen výjimečně. V poslední době se díky klesajícím cenám fotovoltaiky používají i solární panely. Protože jejich výkon závisí na slunečním záření, je nuto je doplnit akumulátory, což zvyšuje náklady.

V poslední době se ostrovní systémy používají i v domech připojených k síti, kde tak existují dva nezávislé elektrické okruhy. Důvody jsou hlavně legislativní - provoz vlastní elektrárny připojené k síti je legislativně složitější (platí pro rok 2014). Viz Můžu si doma zařídit vlastní FVE elektrárnu? Vyplatí se to? Co pro to potřebuji? . Je požadováno, aby ostrovní systém byl galvanicky odpojen od veřejné sítě, tedy aby ani teoreticky nemohlo dojít k přetoku elektřiny do sítě nebo k jejímu ovlivnění (nevhodné napění, nesouhlasná frekvence aj.).

Fotovoltaický ostrovní systém tak nejčastěji slouží pro ohřev vody. Má také obvykle vlastní okruh nízkého stejnosměrného napětí pro napájení drobných spotřebičů, jako jsou oběhová čerpadla a osvětlení. Případně může být doplněn střídačem, který elektřinu z fotovoltaiky přemění na střídavý proud pro napájení počítačů, telefonů a podobně. Ostrovní systém může také spolupracovat s elektromobilem, jehož akumulátor využívá pro zvýšení kapacity a pro lepší využití vlastní vyrobené elektřiny.

Elektřina z ostrovního systému je obvykle dražší, než ze sítě. Výjimkou mohou být drobné svépomocně sestavované systémy, kde se využívají třeba levné vyřazené průmyslové akumulátory. Další výjimkou jsou systémy s kogenerační jednotkou, kde díky využitému teplu klesá i cena vyrobené elektřiny.

Kromě energetické nezávislosti daného objektu zvyšuje použití ostrovních systémů i celkovou energetickou bezpečnost oblasti. Při rozsáhlém a dlouhodobém výpadku sítě při katastrofách typu povodní umožňují třeba napájení mobilních telefonů.

Mnoho objektů má vlastní zdroj elektřiny, nejčastěji kogenerační jednotku, která spolupracuje se sítí. Používá síť jako stabilizační prvek a při jejím výpadku nedokáže objekt sama napájet. Pro fungování v ostrovním provozu je nutno vybavit takovýto zdroj speciální regulací, což zvyšuje náklady. V ČR i v EU existují energeticky soběstačné obce a regiony, které díky vlastním zdrojům vyrábí více elektřiny, než spotřebují. Vždy ale spolupracují se sítí, protože je to levnější a technicky jednodušší. Jsou tedy soběstačné, ale závislé na fungování sítě. Naproti tomu ostrovní elektrárny zajišťují nezávislost na el. síti, kromě solárních jsou ale závislé na jiném palivu (zemní plyn, nafta).    


Související odkazy


Legislativa

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)


Další čteníAutor a rok revize Ing. Karel Srdečný, 2014
Kontakt karel.srdecny@ekowatt.cz
Webové stránky ekoporadny EkoWATT