Co jsou to polyuretany – PUR?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Polyuretany jsou typickým produktem tzv. tvrdé chemie. Mají velmi dobré izolační vlastnosti. Problémem je vznik toxických látek ve výrobní řetězci, obtížná likvidace a relativně vysoká cena.


Doporučujeme

  • Uvážit velkou zátěž životního prostředí při výrobě.
  • Upřednostněte jiné izolační materiály.


Podrobný popis problému

Výroba

Popis celého produkčního řetězce této izolační látky není možný v rámci této kapitoly. Polyuretany - polykarbamáty - jsou polyestery karbamových kyselin. Protože k dosažení určitých vlastností produktu musí být vybrána vždy určitá chemická vazba, nelze se o chemickém složení polyuretanových pěn vyslovit tak krátce a jednoznačně, jak tomu je například u extrudovaného polystyrénu. Toxikologicky závažné látky vyskytující se ve výrobním procesu jsou mimo jiné polyizokyanáty (MDI), fosgen a propylenoxid. Přímo či nepřímo je ve velkém rozsahu používán také chlór. Jako rozpínavé plyny se používá pentan nebo CO2 (připravovaný chemicky přidáním vody do reakční směsi).


Použití

Izolační desky z polyuretanů se při stavbě domů používají především na izolaci střech, podlah, stropů atd. Izolační desky se dodávají s krycími vrstvami nebo bez nich, mohou umožňovat difúzi vodních par nebo být uzavřené. V pružně upravené formě jsou polyuretanové tvrdé pěny vhodné pro izolaci proti kročejovému hluku. Jsou nabízeny také speciální součástky - jako například skořepiny k izolaci kotlů, potrubí a bojlerů. Z měkčeného polyuretanu se vyrábí izolace potrubí.


Vlastnosti

Polyuretan má vynikající izolační vlastnosti. V zabudovaném stavu nemají izolační materiály z polyuretanu žádné zdraví škodlivé vlastnosti. Obsažené rozpínavé - tzv.buněčné - plyny uniknou v průběhu jednoho roku. Izolační materiály z polyuretanových tvrdých pěn jsou hořlavé. V případě vznícení se uvolňují jedovaté plyny, jako například izokyanáty, kyanovodík a fosforové sloučeniny. Největší množství uvolňovaných plynů tvoří oxid uhelnatý.


Likvidace

Velký problém pro životní prostředí představují rozpínavé plyny - freony (FCKW, HCFC), které se používaly v minulosti. Rozpínavé plyny vázané v pórech pomalu unikají, pro jejich poločasy rozpadu se uvádí doba zhruba 100 let. Velká část freonů, které se ještě mohou dostat do ovzduší, připadá právě na pěny pro tepelnou izolaci ve stavebnictví. Proto musejí být polyuretany likvidovány speciálním způsobem. V moderních spalovnách domovního odpadu bývají freony prakticky dokonale zničeny. Existují též postupy pro chemickou a látkovou recyklaci, avšak jejich aplikace je velice problematická.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Polyuretan je izolační látkou s nejkomplexnějším a energeticky nejnáročnějším výrobním procesem. Zatížení prostředí a riziko ohrožení jedy se při výrobě vyskytují. Polyuretan je typickým produktem tzv. tvrdé chemie. Vstupní produkty pro výrobu polyuretanů se získávají z ropy. Ve smyslu trvale udržitelného rozvoje jsou rovněž ve stavebnictví žádoucí snahy o používání obnovitelných surovinových zdrojů. V současné době není známo, že by izolace v zabudovaném stavu způsobovaly ohrožení zdraví. Při řezání materiálu je třeba zabránit vdechnutí prachu, aby nedošlo k mechanickému podráždění dýchacích cest.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica