Co má náš dvůr (garáž) společného s povodní?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda v krajině a ve městě

Úvod

Voda z okapů a zpevněných ploch nemusí odtékat bez užitku, nebo dokonce zvyšovat hladinu potoka. Na vlastním pozemku to můžeme lépe ovlivnit. Voda může sloužit pro zálivku, zavlažování trávníku nebo jako napájení přírodního jezírka.


Doporučujeme

  • Co nejvíce podporovat zasakování vody na místě, kde naprší
  • Využívat dešťovou vodu na zahradě i v domácnosti


Podrobný popis problému

Voda, kterou necháme ze dvorku rychle odtéci, nám nepřinese žádný užitek. Velkoryse vydlážděnými chodníky a vjezdy nevědomky přesouváme škody z našeho pozemku o kousek dál.


Zpevněné plochy

Pro místa, která je třeba zpevnit, využíváme v maximální možné míře takové materiály, které nebrání zasakování vody. Pro méně namáhané plochy se hodí nezapojená kamenná dlažba, nebo takzvané zatravňovací dlaždice. Povrch udrží pevný, nerozbahněný, a přitom s vlastnostmi zelené plochy. Trváme-li na souvisle dlážděném povrchu, můžeme použít tzv. zasakovací dlažbu, která vodu neodvádí, ale propouští do podloží.


Střechy

Voda svedená okapy ze střechy by neměla zmizet bez užitku v kanalizaci. Snažme se ji jímat a využít. Využívat dešťovou vodu pro zalévání květin a zeleniny je to nejobvyklejší využití, a stačí nám k tomu starý sud. Investujeme-li do kvalitnější jímky, můžeme ji napojit i na vodovodní řad v domě a využívat ji k mytí, splachování nebo praní prádla. Dešťová voda je měkká voda, snáze se v ní pere a spotřeba pracího prášku je nižší. Střechu samostatně stojící garáže nebo kolny je možné ozelenit.


Biotop místo bazénu

Vodu z okapů můžeme svést do zahradního jezírka. Svépomocí dokážeme založit prostor pro zasakování vody (malý mokřad), nebo i menší nebo větší vodní plochu. Získáme tak místo, kde se bude dařit obojživelníkům, vážkám, a které budou s oblibou vyhledávat ptáci jako napajedlo i koupaliště. Jezírko, kde se mohou koupat také lidé, je již náročnější stavba. Bývá založeno tak, aby rostlinné společenstvo (biotop) v jeho části samovolně čistilo vodu. Provoz jezírka není tak finančně náročný, a koupání v něm je příjemnější, než v chemicky udržovaném plastovém bazénku.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika