Co se skrývá pod zkratkou CITES?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

CITES je oficiálně používanou zkratkou pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými volně žijícími zvířaty a planě rostoucími rostlinami. Obchodování s ohroženými druhy zvířat a rostlin je jednou z hlavních příčin jejich vymírání. Úmluva CITES stanovuje podmínky, za jakých mohou být chráněna zvířata a rostliny převáženy a prodávány.


Doporučujeme

  • Ze zahraniční dovolené si nepřivážejte živá zvířata, neživé exempláře zvířat, suvenýry z nich (jako např. kožešiny, krunýře, výrobky ze slonoviny), rostliny ani semena rostlin z druhů evidovaných v seznamech CITES.
  • Pro vývoz a dovoz zvířat nebo rostlin chráněných Úmluvou CITES musíte mít zajištěna příslušná povolení.
  • Při koupi zvířat nebo rostlin chráněných Úmluvou CITES žádejte od prodejce, aby vám ukázal povolení k obchodování.
  • Pokud máte podezření na nelegální obchodování nebo držení zvířat a rostlin chráněných Úmluvou CITES, kontaktujte příslušné instituce.


Podrobný popis problému

Proč a kdy vznikla úmluva CITES?

Obchod vzácnými a ohroženými druhy omezuje a reguluje Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zvaná též Washingtonská konvence. Používaná zkratka CITES je odvozena z anglického názvu úmluvy Convention on International Trade in Endangered Species. Důvodem vzniku úmluvy byla snaha o omezení nadměrného a bezohledného získávání volně žijících zvířat a rostlin z volné přírody, které je často příčinou vyhynutí ohrožených druhů. Stanovy CITES byly odsouhlaseny členy Světové unie pro ochranu přírody (The World Conservation Union, IUCN) v roce 1973, přičemž úmluva se stala mezinárodně platnou od července roku 1975. Československo podepsalo úmluvu 28. února 1992 jako 114. stát a úmluva vstoupila pro naši zemi v platnost 28. května 1992. Česká republika převzala závazky z úmluvy od rozdělení ČSFR dne 1.1. 1993.


Působnost a mechanizmy CITES

CITES přísně reguluje zejména mezinárodní obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin, kdy bez povolení orgánů CITES nelze prodávat ani vyvážet žádné evidované druhy rostlin a zvířat. Stanovy CITES se vztahují také na neobchodní styk, např. na dovoz suvenýrů z dovolené. Úmluva se vztahuje nejen na živé jedince, ale také na neživé exempláře a výrobky z nich (např. kožešiny, slonovina, lovecké trofeje, semena rostlin, sušené rostliny atd.). Úmluva CITES je realizována v jednotlivých členských zemích, prostřednictvím výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů. V současnosti je CITES přijato ve 179 členských zemích, včetně ČR. Úmluva chrání kolem 33 000 druhů (z toho přibližně 28 000 druhů rostlin a 5 000 druhů živočichů), které jsou dle stupně ohrožení řazené do tří příloh (I, II, III).

CITES I

Zahrnuje druhy bezprostředně ohrožené vyhynutím nebo vyhubením. S těmito druhy nelze obchodovat (např. panda velká, sloni, některé druhy nosorožců, kakadu molucký, amazoňan kubánský, vybrané druhy orchidejí a kaktusů). Z druhů vyskytujících se na území ČR jsou to např. orel královský, orel mořský, sokol stěhovavý, vydra říční.


CITES II

Druhy, které by mohly být ohroženy vyhynutím nebo vyhubením, pokud by obchod s nimi nebyl přísně regulován (např. mravenečník tříprstý, kareta sladkovodní, kobra monoklová, lama guanako, některé druhy sněženek). V této příloze jsou zařazeny i celé skupiny živočichů a rostlin, jako např. primáti, papoušci, kaktusy či orchideje. Z našich druhů jsou v této příloze evidováni např. vlk, medvěd hnědý, rys ostrovid, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavka lékařská, jasoň červenooký, celá čeleď vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový.


CITES III

Zahrnuje druhy ohrožené pouze v určitých zemích, které zažádali o regulaci obchodu s těmito druhy (např. alexandr malý v Ghaně, mrož v Kanadě, kobra královská v Indii.

Aktuální seznamy druhů z těchto příloh jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách.


CITES v ČR

Úmluva CITES vstoupila v České republice v platnost v lednu 1993. Úmluva byla zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. Po vstupu ČR do Evropské unie se postupuje podle předpisů Evropského společenství, které do naší legislativy zavádí zákon č. 100/2004 Sb. Výkonným orgánem CITES s vrcholnou působností je v ČR Ministerstvo životního prostředí ČR a vědeckým orgánem CITES s celostátní působností je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí. Regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady.


Kontakty na příslušné úřady


Související odkazy


Legislativa


Další čteníAutor a rok revize Ing. Karel Kříž, 2014
Kontakt karel.kriz@csop.cz
Webové stránky ekoporadny ZO ČSOP Vlašim – Podblanické ekocentrum