Co se starými pneumatikami? Jak se recyklují?: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 27: Řádka 27:
 
=== Kam s nimi?===
 
=== Kam s nimi?===
  
U pneumatik platí povinnost zpětného odběru a nově byl založen [[Co je to kolektivní systém a povinnost zpětného odběru? Jaká je výše recyklačního poplatku? | kolektivní systém]], který by prodejcům či dovozcům umožnil přenést zodpovědnost za likvidaci pneumatik na tento systém, jako je to běžné u elektra nebo obalů. Pokud potřebujete odevzdat staré pneumatiky, můžete to udělat v libovolném počtu a bez ohledu na značku u  na sběrných místech [http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu dle seznamu Ministerstva životního prostředí] nebo hledejte [https://www.eltma.cz/ Eltma členy kolektivního systému]. Prodejci jsou dokonce povinni odebrat minimálně 35% prodaných pneumatik (prodej i odběr vykazují Ministerstvu životního prostředí). Pneumatiky také obvykle vybírají sběrné dvory (často v omezeném počtu nebo za poplatek), někteří zpracovatelé pneumatiky odebírají (vystavují potvrzení o převzetí), někdy je odběr zpoplatněn, někdy jsou pneumatiky i vykupované. To záleží na typu a stavu pneumatiky i na aktuální nabídce a poptávce. Se zpětným odběrem je často problém při nákupu v e-shopech - často tuto povinnost neplní a odevzdání neumožňují.
+
U pneumatik platí povinnost zpětného odběru a nově byl založen [[Co je to kolektivní systém a povinnost zpětného odběru? Jaká je výše recyklačního poplatku? | kolektivní systém]], který prodejcům či dovozcům umožňuje přenést zodpovědnost za likvidaci pneumatik na tento systém, jako je to běžné u elektra nebo obalů. Pokud potřebujete odevzdat staré pneumatiky, můžete to udělat v libovolném počtu a bez ohledu na značku u  na sběrných místech [http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu dle seznamu Ministerstva životního prostředí] nebo hledejte [https://www.eltma.cz/ Eltma členy kolektivního systému]. Na sběrném místě je můžete odevzdat bez ohledu na to, kde jste je koupili a o jakou značku jde.
 +
 
 +
Prodejci jsou dokonce povinni odebrat minimálně 35% prodaných pneumatik (prodej i odběr vykazují Ministerstvu životního prostředí). Pneumatiky také obvykle vybírají sběrné dvory (často v omezeném počtu nebo za poplatek), někteří zpracovatelé pneumatiky odebírají (vystavují potvrzení o převzetí), někdy je odběr zpoplatněn, někdy jsou pneumatiky i vykupované. To záleží na typu a stavu pneumatiky i na aktuální nabídce a poptávce.  
  
 
Všichni prodejci - tedy povinné osoby pro evidenci a zpětný odběr pneumatik - se musí zaregistrovat v systému Ministerstva životního prostředí. Jejich přehled najdete [http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf na webu ministerstva].  
 
Všichni prodejci - tedy povinné osoby pro evidenci a zpětný odběr pneumatik - se musí zaregistrovat v systému Ministerstva životního prostředí. Jejich přehled najdete [http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf na webu ministerstva].  

Aktuální verze z 3. 1. 2017, 14:23

← zpět na Odpady

Úvod

Na staré pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného odběru - na sběrném místě je musí prodejce odebrat a odevzdat k recyklaci. Pneumatiky je možné odevzdávat také do sběrného dvora (často je ale počet odebraných kusů omezen) nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu. Pneumatiky je buď obnovují (protektorování), používají materiálově, nebo jako tzv. alternativní palivo zejména v cementárnách.


Doporučujeme

  • Přiměřenou jízdou bez zbytečného zrychlování a brzdění a včasnou výměnou zimních a letních pneumatik podle ročního období a huštěním na doporučený tlak zásadně prodloužíte životnost pneumatik.
  • Pneumatiky vždy odevzdávejte při nákupu nových, výměně v pneuservisu nebo do sběrného dvora.
  • Pneumatiky nikdy nespalujte doma, v kamnech ani na volném prostranství.
  • Inspirujte se některými možnostmi znovupoužití pneumatik.


Podrobný popis problému

Z čeho se pneumatiky vyrábí?

Pneumatiky mají tři základní složky: Ocelovou výztuž, textilní vložku a pryž, která tvoří hlavní hmotu pneumatiky. Pryž je vyrábí z přírodního nebo syntetického kaučuku vulkanizací (přidáváním síry za tepla), v pneumatikách najdeme ještě saze (až 50%) jako plnidlo a směs chemických látek upravujících vlastnosti (aktivátory vulkanizace, změkčovadla - minerální oleje, oxid zinečnatý a další).

Poměr složek je u osobních automobilů: 85% pryž, 10% kov, 5% textil; u nákladních 65% pryž, 25% kov a 10% textilu.

V České republice se ročně prodá cca 70 000 tun pneumatik.


Kam s nimi?

U pneumatik platí povinnost zpětného odběru a nově byl založen kolektivní systém, který prodejcům či dovozcům umožňuje přenést zodpovědnost za likvidaci pneumatik na tento systém, jako je to běžné u elektra nebo obalů. Pokud potřebujete odevzdat staré pneumatiky, můžete to udělat v libovolném počtu a bez ohledu na značku u na sběrných místech dle seznamu Ministerstva životního prostředí nebo hledejte Eltma členy kolektivního systému. Na sběrném místě je můžete odevzdat bez ohledu na to, kde jste je koupili a o jakou značku jde.

Prodejci jsou dokonce povinni odebrat minimálně 35% prodaných pneumatik (prodej i odběr vykazují Ministerstvu životního prostředí). Pneumatiky také obvykle vybírají sběrné dvory (často v omezeném počtu nebo za poplatek), někteří zpracovatelé pneumatiky odebírají (vystavují potvrzení o převzetí), někdy je odběr zpoplatněn, někdy jsou pneumatiky i vykupované. To záleží na typu a stavu pneumatiky i na aktuální nabídce a poptávce.

Všichni prodejci - tedy povinné osoby pro evidenci a zpětný odběr pneumatik - se musí zaregistrovat v systému Ministerstva životního prostředí. Jejich přehled najdete na webu ministerstva.


A co se s nimi děje?

Pneumatiky není dovoleno skládkovat, mohou se pouze v omezeném počtu použít pro stabilizaci skládek. To vytváří tlak na hledání různého využití. Podle statistik Ministerstva životního prostředí bylo v roce 2013 prodáno 70 000 tun nových pneumatik, ale do zpětného odběru se jich dostalo jen 46 000 tun. Část půjde na vrub protektorování (viz níže), které se nevede v režimu odpadů (a nedostane se do evidence zpětného odběru), zbytek je asi uskladněný na dvorcích a v horším případě shoří při pálení čarodějnic, v kamnech nebo skončí v příhodném lese.

Reuse - znovupoužití

Jako svébytnou věc s novým účelem - příkladem mohou být známá pískoviště v zadní pneumatice od Zetoru, houpačky, prolézačky. Možností je mnohem více, podívejte se třeba do této galerie. Pneumatiky mohou sloužit i jako stavební materiál, po naplnění zemí z nich můžete poskládat zdi. K dokonalosti to dovedl architekt odpadu (v originále Garbage Warrior) Michael Reynolds, ale není jediný.

Do znovupoužití je možné zahrnout i protektorování pneumatik. To spočívá v tom, že se ze sjeté, ale jinak nepoškozené pneumatiky oškrábe běhoun a boky, tedy většina pryže. Na kostru z ocelové výstuže a textilu je nanese nová gumová vrstva se vzorkem. Tyto pneumatiky mají srovnatelnou kvalitu s novými, protektorování se dělá zcela běžně.


Recyklace - materiálové využití

V případě, že se pneumatika nedá využít na protektorování, dostává se na řadu materiálové využití. To spočívá zejména v oddělení základních složek: ocelové výstuže, textilu a gumy. Pneumatiky se obvykle nadrtí na menší kusy a z drtě se magneticky oddělí kovy, vyfouká textilní prach a oddělí guma. Kov se recykluje snadno - putuje do hutí. Textil se dá použít na izolace nebo se míchá s pískem a používá jako podsyp do výběhů pro koně a do doskočišť (je to měkčí než písek, chrání se tak klouby koní). Někdy se do písku míchá i gumová drť (za stejným účelem).

Oddělená pryž má pak řadu použití:

  • V malém množství se používá jako příměs do nových pneumatik (jde jen o pár procent, jednou zvulkanizovaná guma má horší vlastnosti než nová)
  • Granulátová stěrka - granulát se s pojivem hutní na pevné plochy (hřiště, schodiště, doskočiště, kolem bazénů...), čímž vznikne měkčí a nesmekavý povrch
  • Sorbční materiál - velmi jemní prach z drcených pneumatik má schopnost vázat oleje, benzín, líh a další látky a používá se pro sanaci uniklých látek
  • Pryžové výrobky: prahy na přejezdech, protihlukové stěny, dopravní pásy, těsnění, koberce do aut, prvky na dětská a dopravní hřiště (nesmekají se a jsou měkčí než beton nebo tvrdý plast), lapače střed na střelnicích, pryžové obrubníky, antivibrační rohože...
  • Příměs do asfaltu (gumoasfalt), který má lepší vlastnosti, delší trvanlivost a nižší hlučnost.


Energetické využití

Jako poslední možnost využití by mělo být spalování, respektive energetické využití. Pneumatiky se používají jako alternativní palivo zejména v cementárnách, kde se spalují celé. Guma a textil vyhoří (výhřevností jsou pneumatiky srovnatelné s černým uhlím, zejména kvůli vysokému obsahu sazí, které tvoří až polovinu hmotnosti), kovové části poslouží jako železitý přídavek při vypalování vápna ve slínkových pecích. Unikající oxid siřičitý je také jímán a využit při výrobě cementu. V tomto případě jde o částečné materiálové využití.

V ČR jsou zhruba tři čtvrtiny odevzdaných pneumatik využity energeticky (v cementárnách), pouze čtvrtina se využije materiálově.


Hoření a domácí spalování pneumatik

Pneumatiky poměrně dobře hoří, což dokládají i četné požáry jejich skládek (bohužel jde o oblíbený způsob likvidace nechtěného odpadu). Při ale vzniká koktejl ne zrovna zdraví prospěšných látek: styren, benzen, oxid siřičitý a také pyrolytický olej - tekutina tvořená uvolněným olejem a různými látkami podobnými ropě, která při spalování venku kontaminuje půdu a v horším případě i vodní toky. To by měl být dostatečný důvod pro nespalování pneumatik v kamnech nebo kdekoliv volně (o pálení čarodějnic nemluvě). Kromě ohrožení zdraví to je přestupek.


Související odkazy


Legislativa


Další čteníAutor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2016
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden