Co se vypařuje doma do ovzduší?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Je to celá řada chemických látek, které mají jedno společné – jsou těkavé, tzn. že se za běžných podmínek snadno vypařují a přecházejí tak do plynného stavu. Říká se jim těkavé organické látky (označení VOC – Volatile Organic Compounds). Mají typické a výrazné aroma, které může být příjemné (vůně) nebo nepříjemné (zápach). Řadu VOC známe z přírody. Jedná se o látky ze skupiny terpenů, např. mentol, pižmo, kafr, vonné látky v koření a ovoci. Řada VOC v domácnosti ale může způsobovat zdravotní problémy.

Doporučujeme

 • Intenzivně větrat, zejména pak při práci s výrobky obsahující VOC.
 • V rámci možností odstranit zdroje emisí VOC.
 • Udržovat optimální teplotu a vlhkost, nepřetápět.
 • Využívat výrobky s minimálním obsahem VOC, například barvy a nátěry ředitelné vodou.
 • Po práci s VOC látkami dobře (zcela) odstranit všechny zbytky, vyvětrat místnosti, vyvětrat pracovní oblečení příp. i vyprat oděv apod.
 • Výrobky obsahující VOC skladovat mimo dosah dětí a vždy v těsném a dobře uzavřeném obalu.
 • Do blízkosti topných těles neumisťovat pokud možno žádné předměty, tím méně takové, které by mohly být při zvýšené teplotě zdrojem emisí VOC (např. lakované předměty apod.).
 • Protože takřka všechny VOC jsou hořlaviny s nízkým bodem varu vyvarovat se jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm včetně kouření.
 • Dávat přednost přírodním zdrojům vůní (bylinky, vonné oleje…).


Podrobný popis problému

Těkavé organické látky (VOC - Volatile Organic Compouds)

Těkavé látky se za běžných tlakových a teplotních podmínek snadno vypařují – těkají a dostávají se do ovzduší. Mohou tak být snadno vdechnuty a dostat se do organismu. Přirozené, ale převážně chemicky vyrobené VOC jsou obsaženy ve spoustě výrobků a přípravků, které doma používáme. Většina těchto VOC jsou hořlaviny, řada z nich má negativní účinky na zdraví – způsobují akutní a chronické otravy, poškození sliznice, mají narkotické účinky, mohou vyvolat rakovinné bujení, poškození genetického materiálu a plodu, alergie. Přitom jsou mnohé z nich nahraditelné přírodními látkami příznivějšími pro naše zdraví i životní prostředí.

Výrobky a přípravky obsahující VOC

 • Barvy a laky – VOC (toluen, styren, xylen, aceton) zde mají funkci ředidel či rozpouštědel, zabezpečují roztíratelnost barvy nebo lepidla (resp. zachování původní konzistence), po nanesení se rychle odpaří a barva nebo lak tak postupně zaschnou a ztvrdnou.

Při expozici těmito látkami se mohou objevit příznaky akutní otravy – bolesti hlavy, poruchy koncentrace, závrať, nausea (nutkání ke zvracení), zvracení apod. Při dlouhodobé expozici se mohou objevit i příznaky otravy chronické, která se projevuje zejména poškozením motoriky drobných svalů končetin nebo drobnými změnami v chování. Běžné koncentrace těchto látek v bytech jsou poměrně nízké, zvyšují se však značně při přímé manipulaci s nátěrovými hmotami či jejich rozpouštědly.

Alternativa: používejte vodou ředitelné barvy a laky

 • Lepidla – k lepení papíru, dřeva, tapet, koberců…. VOC zde plní funkci ředidel a rozpouštědel (podobně jako VOC v barvách a lacích), zajišťují roztíratelnost lepidla. Po nanesení se odpaří a lepidlo ztvrdne.

alternativa: používejte lepidla na vodní bázi (škrobová, dextrinová, bílkovinná nebo disperzní), podlahové krytiny pokud možno jen položte, nepřilepujte, části nábytku spojujte šrouby, čepy…

 • Osvěžovače vzduchu, deodoranty – VOC se z nich postupně uvolňují a rozptylují po místnosti. Problematické u této skupiny jsou výrobky ve sprejích, které se po použití stávají pro svou výbušnost nebezpečným odpadem.

Alternativa: pro osvěžení vzduchu větrejte nebo používejte přírodní vonné oleje, bylinky, popř. tuhé deodoranty.

 • Pesticidy – látky používané v domácnosti zejména k hubení nežádoucího hmyzu, pro ochranu dřeva apod. Bývají zdrojem nevysoké avšak dlouhodobé expozice VOC, neboť jsou často záměrně aplikovány tak, aby se uvolňovaly pomalu (např. polštářky pokládané na malé elektrické topné tělísko apod.). Je dobré si uvědomit, že pro komáry a mouchy je odpařovaná látka smrtelným jedem. To, že na člověka takto nepůsobí je dáno jen tím, že jsme ”o trochu větší”. Nicméně i přes to jsou některé pesticidy podezřelé z karcinogenity nebo z chronického poškozování jater a ledvin.

Alternativa: používejte přírodní odpuzovače hmyzu (např. levandule, komonice…), do oken umístěte sítě proti obtížnému hmyzu.

 • Čistící a odmašťovací prostředky – zde obsažené VOC jsou např. perchloretylen, trichloretylen, metylenchlorid, tetrachloretylen, benzin, benzen. Pro všechny tyto látky je společné, že mohou způsobovat hypersenzitivní reakci plic. Také výroba těchto látek zatěžuje životní prostředí.

Alternativa: k odmašťování používejte např. prostředky na mytí nádobí, pokud je to možné, omezte chemické čištění oděvů, nekupujte oblečení, které nelze prát.

 • Dodávaná voda – pitná voda upravovaná chlorem a nekontrolovaná na obsah chloru může být zdrojem chloroformu, který také patří mezi VOC. Z vody se uvolňuje zvláště, je-li teplá, např. při sprchování, praní, mytí nádobí apod. Kromě neurologických a narkotických účinků byla u chloroformu prokázaná karcinogenita, mutagenita a teratogenita. Samotný chlor je také dráždivý, a poškozuje sliznice.

Alternativa: nesprchujte se příliš teplou vodou.

 • Prostředky na mytí nádobí a sanitárního zařízení, sprchové gely, mýdla – obsahují vonné látky, kterými jsou právě VOC, s nimiž je spojen pocit čistoty. Některé z těchto látek mohou být přírodní. Ne každý organismus je však dobře snáší, u citlivějších jedinců mohou vyvolat alergické reakce.

Alternativa: používejte prostředky pro citlivou pokožku, které jsou bez parfemace – neobsahují žádné vonné látky.

Produkty hoření – mohou také obsahovat VOC, např. při hoření cigaret nebo při spalování lakovaných výrobků, impregnovaného dřeva, plastů apod.

Alternativa: vyhněte se spalování těchto výrobků doma, kuřte mimo obytné místnosti.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika