Co to jsou a jak fungují separační a kompostovací toalety?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Separační toalety mají oddělený sběr moči a tuhých výkalů, což usnadňuje další kompostování. V zásobníku kompostovacích toalet probíhá kompostování výkalů, které pak lze použít pro hnojení zahrady. Tyto toalety se nesplachují, na rozdíl od klasických kadibudek nepáchnou a dají se používat i pro velkou rodinu v domě či bytě.


Doporučujeme

  • Separační a kompostovací toalety jsou ideální pro místa bez vodovodní přípojky a kanalizace - nepotřebují ani jedno.
  • Toalety nespotřebovávají pitnou vodu, jsou tedy výrazně ekologičtější a levnější na provoz.
  • Místo toho, abychom odpad posílali do čistíren odpadních vod si v kompostovací toaletě můžeme připravit kompost na zahradu.


Podrobný popis problému

Při každém spláchnutí spotřebujeme 3 nebo 6 (pokud nemáme moderní úspornou toaletu, tak i 9) litrů pitné vody. Moč a výkaly putují na čističku odpadních vod a zčásti do čistírenských kalů, které jsou ale zpravidla kontaminovány těžkými kovy a nejde je použít na hnojení. Přitom jsou lidské fekálie i moč dobrým hnojivem, pokud dodržíme některá pravidla hygieny a správný postup kompostování.


Separační toalety

Oddělují moč od tuhých výkalů, obvykle pomocí nějaké vložky do toalety. Moč může být svedena do žumpy, trativodu nebo sbírána do kanystru pro hnojení (nutné smíchat v poměru 1:8 s vodou). Moč je prakticky sterilní a je to výživné hnojivo. Separační vložku lze dát i do klasické kadibudky, kdy se moč shromažďuje zvlášť nebo odvádí do trativodu. Tím se výrazně omezí zápach, který vzniká až při rozkladu výkalů společně s močí (čpavek, sirovodík).


Kompostovací toalety

Mají větší či menší zásobník, be kterém se shromažďuje tuhá frakce (moč se odvádí jinam, buď na hnojení nebo do kanalizace či trativodu) a zároveň zde probíhá kompostování. Za tím účelem se k výkalům obvykle přidává popel, piliny nebo jiný materiál, aby se usnadnilo kompostování. Velikost zásobníku je různá - od velikosti větší toalety po nádobu umístěnou ve sklepě či samostatnou nádrž, která se vybírá jednou ročně. Obsah toalety je po roce dobře rozložený, přesto je lepší ho nechat ještě jeden rok "dokompostovat" a teprve pak použít na hnojení (nejlépe stromů, trávníku apod).


Co může být problém

  • Pokud někdo z uživatelů pravidelně bere léky, hormonální antikoncepci apod. dostanou se zbytky do záhonu. Se zbytky léčiv a hormonů si ale neporadí ani současné čističky odpadních vod.
  • Je potřeba důsledně zamezit přístupu much do místnosti a do zásobníku, dokáží v něm žít velmi dlouho a jsou velmi obtížné.
  • Výsledný kompost raději nepoužívejte přímo na zeleninové záhony, ale ke stromům, na trávník apod.
  • Vývod moči ani další nakládání nesmí ohrozit spodní nebo povrchové vody.
  • Muži musí při používání separační toalety vždy sedět.


Kolik to stojí?

Sofistikované typy mají zabudovaný ventilátor (lze nahradit komínovým vývodem nad střechu, který zajistí dostatečný tah), některé výkaly suší a tím redukují objem. Podle vybavení a složitosti se mění cena. Samotná separační vložka stojí kolem 2000 Kč, nejdražší toalety se sušením se pohybují v desítkách tisíc, stejně jako velká kompostovací toaleta pro celou rodinu. Cena se postupně vrátí v úspoře za vodu a vyvážení žumpy.

Nejjednodušší typ si můžete snadno vyrobit sami - jde vlastně o pevnoubednu bez dna a víka vhodných rozměrů. Nahoru dáte separační vložku, moč se vyvede do nádrže nebo do trativodu (žumpy), na výkaly se používá kbelík s kompostovatelným sáčkem, který se vynáší a zakopává. Pro příležitostné využití na chatě jde o nejlevnější a velmi efektivní variantu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden