Co to jsou hromadné cyklojízdy a proč a kde se jich zúčastnit?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Doprava, cyklostezky, turistika

Úvod

Cyklojízdy jsou hromadné jízdy cyklistů, které se odehrávají ve městech po celém světě za běžného dopravního provozu. Účel těchto akcí může být různý, ale velmi často se jedná o propagaci cyklistiky nebo o snahu upozornit na špatné podmínky cyklistů v dopravě. Na nejznámější světové hnutí cyklojízd Critical Mass se snaží navázat také pražské cyklojízdy pořádané sdružením Auto*mat. Dále se v České republice konají cyklojízdy v Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích a Chomutově.


Doporučujeme

  • Účastněte se cyklojízd ve městě, kde bydlíte.
  • Pomozte s organizací cyklojízd ve městě, kde bydlíte.
  • Pokud se ve městě, kde bydlíte, cyklojízdy nekonají, můžete je se svými přáteli iniciovat.


Podrobný popis problému

Cyklojízdy jsou hromadné jízdy desítek až desítek tisíc cyklistů, případně také dalších nemotorových účastníků dopravního provozu, které se odehrávají zpravidla ve městech za běžného dopravního provozu. Účel těchto akcí může být různý: společenský zážitek, protest proti automobilismu, propagace cyklistiky či upozornění na špatné podmínky cyklistů v dopravě. Za cyklojízdy nejsou považovány sportovní akce, jako jsou například závody. V angličtině se lze pro cyklojízdu setkat s termínem Critical Mass, který označuje určitou formu spontánní, živelné, neorganizované cyklojízdy, případně hnutí tohoto typu cyklojízd.


Historie cyklojízd

Jedna z prvních zdokumentovaných cyklojízd se odehrála 25. července 1896 v San Francisku. Této velkolepé akce, která měla za cíl zlepšení infrastruktury města pro individuální dopravu, se účastnilo asi 5 000. Po několika letech bylo nadšení pro cyklistiku vystřídáno zaujetím pro rodící se automobilismus. Cyklistické hnutí tudíž v počátku paradoxně také přispělo k rozvoji infrastruktury pro automobilovou dopravu. Další významnější cyklojízdy se uskutečnily v 70. a 80. letech 20. století v různých koutech světa. Cyklojízdy se v té době odehrávaly v nizozemských městech, v Kodani, v Paříži, ve Stockholmu, v Berkeley nebo v New Yorku. Tyto akce lze chápat jako ekologické demonstrace proti přebujelé automobilové dopravě nebo za zlepšení prostředí pro cyklistiku. Díky těmto akcím se v některých zemích, jako jsou Dánsko a Nizozemí, povedlo výrazně zlepšit podmínky pro cyklisty.

Na začátku 90. let 20. století vznikají spontánní anarchistické cyklojízdy Critical Mass, které se následně vyvinuly v celosvětové hnutí cyklojízd. První cyklojízda Critical Mass se jela v září 1992 v San Francisku, kde byla iniciátory akce záměrně zvolena podoba spontánní akce bez formálních organizátorů. Byl pouze určen pravidelný čas a místo srazu, což je v případě San Franciska poslední pátek v měsíci v 17:30 na Justin Herman Plaza. Tímto způsobem se Critical Mass v San Francisku odehrávají každý měsíc. Název Critical Mass se inspiroval chováním cyklistů v Číně, kde doprava nebyla řízena semafory. Cyklisté zde přes křižovatky z bezpečnostních důvodů přejížděli, až pokud se na jejím okraji nashromáždili svým počtem na „kritickou masu“. Critical Mass se rozšířily do více než stovky měst v USA a následně do řady měst v Kanadě, Evropě, Asii, Austrálii, Africe a Latinské Americe. K hnutí Critical Mass se hlásí také pražské cyklojízdy, které založilo sdružení Auto*mat. Dnes se k hnutí Critical Mass hlásí cyklojízdy v pěti stech městech po celém světě. Na řadě míst především ve východní Evropě se již nejedná o anarchisticky organizované cyklojízdy, ale jejich průběh je povětšinou dobře plánován organizátory (nevládními organizacemi) často ve spolupráci s místními samosprávami. Za zmínku stojí úspěch Critical Mass v Budapešti, kde se dvakrát do roka účastní cyklojízd pravidelně několik desítek tisíc lidí. Například v roce 2008 se účastnilo okolo 80 000 cyklistů. Specifickým typem cyklojízd jsou nudistické cyklojízdy, které jsou sdruženy pod hlavičkou World Naked Bike Ride (Světová nudistická cyklojízda). Nudistické cyklojízdy, které mají za cíl mimo jiné propagovat cyklistiku, probíhají od roku 2004 a v současnosti se odehrávají jednou ročně v několika desítkách světových měst.


Cyklojízdy v České republice

Po vzoru evropských zemí se v České republice začaly pořádat cyklojízdy již na počátku 90. let 20. století. Pravděpodobně první cyklojízda v České republice se odehrála v Brně v dubnu 1990 během oslav Dne Země. Od roku 1993 probíhají v Brně pravidelné podzimní cyklojízdy na Den bez aut, které pořádaly různé environmentální organizace. Mladší historii mají cyklojízdy v Praze, kde se první nepravidelné cyklojízdy odehrály na konci 90. let. Od roku 2001 pak probíhaly v Praze pravidelné cyklojízdy. Podobně jako v Praze a Brně vznikly cyklojízdy také v dalších českých městech: Plzeň, Ostrava, Olomouc, Chomutov, Teplice, České Budějovice, Jihlava. Cyklojízdy v těchto městech se konají s různou pravidelností, ale obvykle to bývá jednou nebo dvakrát do roka. V některých městech mohou tyto iniciativy spontánně vznikat nebo zanikat. Seznam míst, kde se cyklojízdy odehrávají lze nalézt také na webu cyklojizdy.cz.


Brno

Pořádání brněnských cyklojízd převzalo v roce 2009 sdružení Brno na kole, které organizuje „velké“ cyklojízdy dvakrát ročně (duben a září). V roce 2013 došlo k rapidnímu nárůstu účastníků na brněnských cyklojízdách. Zatímco na podzim roku 2010 se cyklojízdy účastnilo jen 200 cyklistů, na podzim 2013 to bylo již 1050 cyklistů a o rok později 1400 cyklistů. Slogan „Nakoleon a tisíc jeho věrných“ je tak opravdu naplněný. Kromě „velkých“ cyklojízd pořádá každý poslední pátek v měsíci po vzoru Critical Mass cyklojízdy také uskupení Brněnská Cykloguerilla.


Praha

Cyklojízdy v Praze jsou spjaty s iniciativou Auto*mat, která vznikla v roce 2003 a od té doby se vyvinula v nejvlivnější cyklistickou advokační organizaci, jejíž agenda je rozšířena o další environmentální témata. Auto*mat v Praze nadále pořádá „velké“ cyklojízdy dvakrát do roka: jarní v dubnu ke Dni Země a podzimní v září k Mezinárodnímu dni bez aut. „Malé“ cyklojízdy probíhají každý třetí čtvrtek v měsíci s účastí několika desítek cyklistů. Sraz „malých“ pražských cyklojízd je v 18:00 hod na náměstí Jiřího z Poděbrad. Bývají často tematicky zaměřené.


Plzeň

Plzeňské cyklojízdy začala v roce 2012 pořádat environmentální organizace Děti Země. Dnes plzeňské cyklojízdy, které se odehrávají dvakrát do roka (jaro a podzim), organizuje sdružení Plzeň na kole.


Chomutov

V Chomutově pořádá jednou ročně jarní cyklojízdy občanské sdružení Kuprospěchu, které se věnuje kulturním aktivitám.


Liberec

V Liberci jsou cyklojízdy pořádány sdružením Cyklisté Liberecka.


Ostrava

Od roku 2007 pořádá jarní a podzimní cyklojízdy v Ostravě neformální sdružení Ostravou na kole.


České Budějovice

V Českých Budějovicích pořádá cyklojízdy sdružení CykloBudějovice dvakrát do roka (na jaře a na podzim).

V některých dalších městech byly cyklojízdy také pořádány nebo jsou dnes organizovány nepravidelně, mezi tato města patří například Pardubice, Tábor, Děčín, Most, Teplice, Jihlava a Olomouc.


Související odkazy


Legislativa

  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích


Další čtení

  • Carlsson C. (2002): Critical Mass: Bicycling’s Defiant Celebration. AK Press (Oakland, USA)


Autor a rok revize Mgr. Václav Mach, 2014
Kontakt step@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP