Co to jsou nízkoenergetické domy?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Jsou to takové stavby, které mají spotřebu tepla na vytápění nižší než 50 kWh/m2.rok. Pro srovnání běžné domy nově stavěné mají spotřebu okolo 100 kWh/m2.rok a staré domy až 200 kWh/m2.rok. Samozřejmě v rámci ekologického chování je zapotřebí uvážit kolik lidí kolik vytápěného prostoru obývá, pak můžeme použít mezní hodnotu cca 1500 kWh/osobu.rok.


Doporučujeme

 • Nízkonergetický standard volíme, až když nejsme v rekonstrukci či výstavbě nových donů schopni zajistit standard pasivní
 • Při výstavbě či rekonstrukci v maximální míře aplikujeme zásady z výstavby pasivních domů


Podrobný popis problému

Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov". Aby byl dům nízkoenergetický, tak pravděpodobně bude mít často řízenou a lépe když bude využívat případně rekuperaci tepla. Podobně jako u pasivních domů i u nízkonergetických domů hrají důležitou roli solární zisky.


Pokud hodláte stavět nebo rekonstruovat, pohlídejte v projektu :

 • U všech konstrukcí ve styku s venkovním vzduchem dodržet dobrou izolaci. Neprůsvitné konstrukce U=0,2 W/m2.K, okna U=1,4 W/m2.K, strop U=0,15 W/m2.K. (doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2-Tepelná ochrana budov)
 • Zamezit tepelným mostům. Čím tlustší je izolace a těsnost domu, tím více se začínají projevovat špatně provedené detaily. Bohužel je nutné pečlivě hlídat práci řemeslníků.
 • Zajistit dokonalou těsnost objektu. Dává nám možnost volitelného větrání, ať už automatického, či jen otevřením okna. Těsnost je možné též zkontrolovat tzv. Blower-door testem.
 • Teplou vodu ohřívat resp. přihřívat pomocí solárního zařízení.


Další zásady

 • Zvolit vhodné rozmístění místností podle náročnosti na vytápění. Obytné k jihu (eventuálně JZ, JV), sociální zařízení do středu, chodby a komory k severu.
 • Vyhnout se velkým proskleným plochám zejména na severní, východní a západní straně. Na těchto světových stranách můžeme z ekonomických důvodů osadit menší okna s lepším zasklením U<0,9 W/(m2.K).
 • Pečlivě zvážit velké prosklené plochy na jižní (popř. JZ nebo JV) straně - doba zimního oslunění, ekvivalentní součinitel prostupu tepla atd.
 • Zvážit nutnost šikmých oken ve střeše - větší úniky tepla v noci, nebezpečí přehřívání v létě.
 • Zvolit vhodný vytápěcí systém, nejlépe nízkoteplotní (podlahové, stěnové) s použitím solárního zařízení na přitápění. V případě vytápění plynem volit kondenzační kotel, který má o 10 % vyšší účinnost než jiné typy. Preferovat obnovitelné zdroje energie.

Na výstavbu či rekonstrukci do nízkoenergerického standardu lze v roce 2014 získat dotaci z programu Zelená úsporám.


Související odkazy


Legislativa

 • Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby (novelizovaná 2012)
 • Norma ČSN 73 0540-4 - tepelná ochrana budov


Další čtení

 • Humm, O.: Nízkoenergetické domy, Grada, Praha 1999
 • www.tzb-info.cz, široký portál o vnitřních instalacích a úsporách energie


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica