Co to jsou papírové vločky (celulóza)?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Pro výrobu se používá starý novinový papír, někdy dovážený ze zahraničí. Relativně nízká cena. Nevhodné pro místa s vyšší vlhkostí. Mnohdy lze aplikovat svépomocí. Nelze kompostovat.


Doporučujeme

  • Zvážit původ izolace a možnost opětovného použití.
  • Vhodné i k instalaci svépomocí.
  • Lze využít i jako zvukovou izolaci.


Podrobný popis problému

Výroba

Tato izolační látka se vyrábí z tříděného sběrového novinového papíru, někdy dováženého ze zahraničí. Při suché přípravě vloček nevzniká žádný odpad. Zatížení životního prostředí je ve srovnání s jinými izolačními materiály velmi nízké. Za účelem ochrany proti vznícení, proti hmyzu a myším se přidává přibližně 20 % boraxu. V ČR existuje směrnice (aktuálně platná č. 01 - 2013 Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru) pro značku Ekologicky šetrný výrobek a lze i takový výrobek s ekoznačkou koupit.


Použití

Izolace z celulózy se používají již přes 60 let - především v Kanadě a skandinávských zemích. Celulózová vlákna se výtečně hodí k utěsnění dutin, k izolacím prostoru mezi střešními krokvemi a k izolování trámových stropů a stěn rámové konstrukce se dřevěnými sloupy. Při nafoukání do dutin stěn a stropů nejsou žádné ztráty a odřezky. Na svislé stěny a stropy lze papírové vločky nafoukat namokro. K celulóze se přitom tryskami přidá čistá voda, takže výsledná hmota má 10% vlhkost. Po vyschnutí vznikne celistvá izolace bez mezer a děr. Proniknutí vláken do vzduchu v izolovaných prostorách je třeba zabránit vhodnými konstrukčními opatřeními (např. nalepením stavebního papíru atd.). Někdy se místo vody používají latexové pěny. Izolační desky z celulózy se neosvědčily.


Vlastnosti

Měkká celulózová vlákna umožňují difúzi páry, vyrovnávají vlhkost a dobře pohlcují zvuk. V tiskařské černi se nacházejí malá množství látek PCB, olova a kadmia. S unikáním škodlivých látek skrze izolaci do vzduchu není třeba počítat. Při instalaci nasucho se nelze vyhnout tvorbě prachu. Látka je po ošetření boraxem špatně hořlavá.


Likvidace

Po čisté demontáži je možné izolační materiál z celulózy opět použít. Lze jej znovu nafoukat do konstrukce. Existuje i přístroj, který umožňuje odsávání použité celulózy. Kvůli obsahu boraxu nelze papírové vločky, na rozdíl od čistého papíru, kompostovat. Při ukládání na skládky se do průsakových vod může dostat borax. Výrobci se vyslovili, že budou jimi vyrobené izolace znovu odebírat.


Ekologické úvahy a účinky na zdraví

To, že lze materiál opakovaně používat, je z ekologického hlediska zvláště příznivé. Spotřeba energie na výrobu je velmi nízká. Při nákupu se lze orientovat podle značky Ekologicky šetrný výrobek. Únik škodlivin spadá pod hranici prokazatelnosti. Chceme-li se vyhnout vdechování částeček jemných vláken, je třeba použít roušku proti jemnému prachu nebo instalaci svěřit odborné firmě. Obsažené soli bóru jsou sice jedovatější než kuchyňská sůl, aby však vyvolaly akutní otravu, musel by jich člověk požít několik gramů. K chronickým otravám nedochází, protože boritany jsou vzhledem ke své rozpustnosti ve vodě vyměšovány. Soli borité mohou být absorbovány přes dětskou pokožku. Proto by děti neměly být v přímém kontaktu s izolační látkou.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica