Co to teče tím potokem?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda v krajině a ve městě

Úvod

Vodní toky mohou být znečištěny z lokálních nebo i z plošných zdrojů. Náhlá změna kvality vody k horšímu obvykle svědčí o havarijním znečištění. V takovém případě je nutné upozornit Českou inspekci životního prostředí.


Doporučujeme

  • Nebuďte lhostejní, setkáte-li se se znečišťováním vody.
  • Dojde-li k havarijnímu znečištění, informujte Českou inspekci životního prostředí.


Podrobný popis problému

Náhlé znečištění vodního toku signalizuje viditelná změna kvality vody - voda má jinou barvu, pění nebo dokonce páchne. V některých případech je voda na pohled beze změny, ale dochází k úhynu ryb a dalších živočichů. Na vině je ve většině případů lidské zavinění - úmyslný nebo havarijní únik znečišťujících látek do vodního toku.


Bodové znečištění

Znečištění při něm pochází z jednoho zdroje na jednom místě. Může to být průmyslový nebo zemědělský podnik, domácnost, zahrádka, nebo mobilní zdroj (havarovaný automobil, cisterna). Lze lokalizovat místo, odkud znečištění pochází. Při včasném zjištění je možné izolovat místo s největší koncentrací znečištění (norné stěny) a alespoň část poškození toku eliminovat.


Plošné znečištění

Jedná se o takové znečištění, jehož zdrojem je větší plocha v krajině. Obvykle k němu dojde po nevhodné plošné aplikaci chemických látek v polních nebo lesních kulturách (hnojiva, hubení škůdců). Z polí nebo lesů se znečištění dostává do vodních toků. Většinou se jedná o látky, které v prostředí zůstávají dlouhodobě. Náprava bývá obtížná.


Podnět na Českou inspekci životního prostředí

Znečišťování vody může být podle zákona o vodách i podle zákona o ochraně přírody pokutováno. Pravomoc udělit sankci mají inspektoři České inspekce životního prostředí. Setkáme-li se s nezákonným poškozováním a znečišťováním vodních zdrojů, máme možnost podat tzv. podnět.

Podnět lze podat telefonicky, písemně nebo elektronicky inspektorům České inspekce životního prostředí v tom kraji, kde ke znečištění došlo. Je třeba přímo zmínit, že jde o podnět. V tom případě totiž inspektoři ČIŽP musí dodržet třicetidenní lhůtu k prošetření námi podaného podnětu. Po uplynutí této doby by měli zaslat informaci o prošetření podnětu.

Podnět by měl obsahovat podrobnou lokaci problému (kde se děje) a jeho popis (co vidíme). Aby nás inspektoři mohli průběžně informovat o průběhu šetření, je třeba vždy udat i kontaktní údaje na osobu, která podnět podává. Požádáme-li o to, zachovají inspektoři naši anonymitu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika