Co z odpadů v domácnosti jsou nebezpečné odpady? Jak s nimi nakládat?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Nebezpečné odpady tvoří jen několik málo procent z odpadu vzniklého v domácnostech, zasluhují však mimořádnou pozornost. Pokud s nimi správně nenakládáme, mohou způsobit závažné poškození zdraví i životního prostředí. Proto je nezbytné se jich co nejvíce vystříhat, používat je podle doporučení výrobce a zásad bezpečnosti a poté, co doslouží, je odevzdat k odborné likvidaci.


Doporučujeme

  • Vyhýbejte se toxickým látkám – škodí vašemu zdraví i životnímu prostředí.
  • Všechny nebezpečné odpady odevzdávejte k bezpečné likvidaci; nepatří do směsného odpadu ani do výlevky (a už vůbec ne do přírody).
  • K řadě nebezpečných látek existují alternativy – plastové výrobky bez PVC a ftalátů, baterie bez rtuti(Hg) a kadmia (Cd), vodou ředitelné barvy (místo organickými rozpouštědly), šetrné úklidové prostředky (ocet, horká voda a mikrovláknová utěrka).
  • Elektrozařízení můžete odevzdat při nákupu nového výrobku, na sběrný dvůr, do speciálního kontejneru nebo při mobilním svozu neb. odpadu.
  • Nepoužité a nepoužitelné léky můžete odevzdat v každé lékárně.
  • Zbytky barev, ředidel, sprejů apod. včetně znečištěných obalů odevzdávejte na sběrné dvory nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu
  • Pokud v obci nefunguje sběrný dvůr, má povinnost uspořádat minimálně 2x ročně (obvykle na jaře a na podzim) mobilní sběr nebezpečného odpadu. Informujte se o tom na příslušném obecním úřadě.
  • Nikdy nespalujte odpady a zejména ne nebezpečné odpady v kamnech.


Podrobný popis problému

Nebezpečné odpady z domácností a jejich likvidace

Preskrtnuta popelnice.gif

Podle platné legislativy je za nebezpečný považovaný ten odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (namátkou mutagenita, dráždivost, výbušnost, škodlivost zdraví, infekčnost, ekotoxicita - všechny jsou uvedeny v Katalogu odpadů). Věci, které nesmí skončit ve směsném odpadu (černé nebo šedé popelnici) jsou na obalu značené logem přeškrtnuté popelnice. Nikdy nespalujte nebezpečné odpady doma v kamnech. Řada nebezpečných látek, které při spalování za nízké teploty v topeništích vznikají nemá barvu ani zápach a přesto se jimi můžete snad otrávit. Některé z nich byly používané jako bojové plyny (fosgen a chlor vznikající při spalování PVC), jiné patří k nejjedovatějším známým látkám (dioxiny) a ani těžké kovy vázané na jemný popel unikající z komína(a dopadající na zahradu) nebo přímo z kamen vám na zdraví nepřidají.


Elektrozařízení

Obsahují řadu nebezpečných látek (rtuť, těžké kovy, zpomalovače hoření atd.), ale i surovin, které lze znovu využít (zlato, měď, platina). Z těchto důvodů byla zavedena povinnost tzv.zpětného odběru elektrozařízení. To znamená, že při nákupu nového spotřebiče, můžete ten starý vrátit prodejci (povinnost se vztahuje na výměnu kus za kus stejného typu a vrácený spotřebič musí být kompletní, nelze vyndat třeba motor apod.). Další možností je odevzdání spotřebičů při mobilním sběru nebezpečných odpadů nebo na sběrný dvůr. Malé spotřebiče lze odevzdávat do speciálních kontejnerů a boxů, které jsou často umístěné na úřadech, školách apod. nebo větší i venku u ostatní kontejnerů na odpad.


Tonery

Nejsou klasifikovány jak nebezpečný odpad mnoho z nich skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Pokud již toner nelze naplnit (u řady typů to jde, problematické to není – zabývá se tím mnoho firem; výrobcům tonerů se to ovšem nevyplácí – proto se snaží prodávat nové a nové). Existuje však několik firem, které se recyklací zabývají – více najdete v článku Ekolistu.


Čistící a úklidové prostředky

Celá řada úklidových prostředků obsahuje dráždivé či jedovaté látky, jejich zbytky nebo obaly od nich je nutné odevzdat jako nebezpečný odpad do sběrného dvora nebo při mobilním sběru. Ještě lepší je se těmto výrobkům v domácnosti vyhýbat – pro běžný úklid jsou zbytečné (smysl mají jedině v případě desinfekce při výskytu nakažlivé a nebezpečné chorobě). Mají řadu nepříznivých důsledků pro zdraví, mohou se jimi otrávit děti nebo domácí zvířata a ve velkém končí ve vodních tocích.


Léky

Nepoužitelné zbytky léčiv můžete odevzdat v každé lékárně.


Nátěrové hmoty, ředidla a další technické látky

Jejich zbytky, obaly od nich (se zbytky), štětce, nasáklé hadry apod. odevzdávejte ve sběrném dvoře nebo při mobilní sběru nebezpečného odpadu (v obcích obvykle 2x ročně, informace na OÚ). Příklady: Hnojiva, barvy, laky, nátěry, mořidla, fotochemikálie, benzín, nafta...


Baterie

Suché články (baterie) můžete odevzdat ve sběrném dvoře, při mobilním sběru nebezpečného odpadu nebo do speciálních boxů. Ty najdete ve většině prodejen elektra (nebo výrobků s bateriemi) – pokud je nemají, jsou povinni Vás informovat, kde baterie můžete odevzdat. Boxy jsou často umístěny na veřejných místech – ve školách, úřadech apod.

Autobaterie můžete odevzdávat při mobilním sběru, do sběrného dvora nebo do některých sběren (výkupní cena ve sběrnách je kolem 10Kč/kg).


PVC

Má zvláštní postavení mezi plasty, protože obsahuje chlór a vinyl, často jsou v něm těžké kovy a změkčovadla (ftaláty). Používá se na výrobu některých hraček, obalů (včetně potravinářských), tvrzených i měkčených výrobků (okenní rámy, podlahové krytiny, novodurové trubky). Nelze ho běžně recyklovat, nebezpečné látky se z něj mohou uvolňovat do potravin(pokud slouží jako obal), nemělo by se používat na hračky pro malé děti, které je strkají do úst a při spalování se z něj uvolňují vysoce nebezpečné dioxiny. Proto výrobky z PVC nepatří do běžného odpadu ani do kontejnerů na plast a je potřeba je odevzdávat do sběrného dvora.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden