Co znamená označení PEFC na dřevěných výrobcích?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 23. 12. 2016, 14:57; Renata.plackova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Certifikace lesních pozemků a výrobků ze dřeva PEFC je vedle FSC velmi rozšířeným certifikačním systémem. V některých ohledech je podobný systému FSC, nicméně v klíčových bodech je příliš volný a negarantuje průhledně původ dřeva a způsob pěstování.


Doporučujeme

  • Vybírejte si dřevo a výrobky z něj s důvěryhodnou certifikací.
  • Vyhněte se exotickým dřevům, když už je kupujete, tak pouze s certifikací.
  • Papír z recyklovaného papíru je lepší volba, než papír z nového dřeva s certifikací.


Podrobný popis problému

Vznik systému

PEFC logo.png

Certifikační systém vznikl pod názvem Paneuropean Forest Certification v roce 1998 v reakci na vznik poměrně přísného standardu lesní certifikace FSC. Od počátku je systému vytýkáno, že nastavení je příliš volné, pravidla lze vysvětlit různými způsoby a zejména v rozvinutějších zemích nemusí správci lesů zavádět žádná nadstavbová opatření, aby certifikát získali. Později byl program přejmenován při zachování zkratky na Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

Způsob certifikace

Certifikace se týká jak lesních pozemků, tak zpracovatelského řetězce (C-o-C, Chain of Custody). Aby mohl být výrobek označen logem, musí být certifikovaný lesní pozemek, těžební firma a všichni zpracovatelé. V případě např. knihy musí být certifikovaný les, těžaři, papírna i tiskárna.

Certifikace je prováděna regionálně, kdy v konkrétní lokalitě (státu) má certifikaci na starosti jedna organizace. Přímá kontrola probíhá prostřednictvím interních auditů a kontrol - provádí je pouze ona regionální certifikační organizace.

Řada principů je shodná s certifikací FSC. Podle hodnocení certifikátů lesního hospodaření – tzv. Certificaion Assessment Tool (CAT) vypracovaným Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) jsou hlavními rozdíly mezi systémy:

  • Systém FSC je nejtransparentnější, nejsilnější a s nejúčinnějšími kontrolními mechanismy.
  • FSC (na rozdíl od PEFC) vyžaduje plnění standardů Mezinárodní organizace práce (ILO) svými členy.
  • FSC automaticky zahájí kroky k vyloučení nebo pozastavení členství v případě hrubého porušení standardů (PEFC toto řeší mnohem méně).
  • V případě FSC jsou vyvážené zájmy environmentální, sociální a ekonomické (v případě PEFC převažují ekonomické tlaky a těžební a zpracovatelské společnosti mají největší vliv).


PEFC v ČR

V České republice provádí certifikaci a kontroly Sdružení vlastníků a správců lesních majetků, z.s.p.o. Tuto certifikaci má většina lesních pozemků v ČR, zejména proto, že aby byl certifikát udělen, nemusí lesní správce prakticky měnit lesní hospodaření, pokud hospodaří dle zákona. To zásadně snižuje význam této značky, protože ekoznačky by mělo označovat výrobky, které mají vyšší environmentální/sociální kvalitu, nikoliv zboží plnící zákonem definované požadavky, které by měly hlídat jiné orgány (Česká inspekce ŽP, Česká obchodní inspekce a další).


Výběr výrobků

Oba systémy deklarují, že usilují o udržitelné lesní hospodaření. Některá pravidla jsou podobná nebo shodná. Nicméně v případě FSC jsou pravidla přísnější (ale splnitelná a upravená pro konkrétní regiony národním standardem), kontrola je transparentnější a přesvědčivější.

Cenově se prakticky neliší výrobky s certifikací nebo bez ní, stejně jako ceny výrobků s certifikací FSC nebo PEFC.

Vzhledem k vágnosti požadavků a málo průhlednému kontrolnímu mechanismu lze doporučit výrobky s logem FSC. U obou systémů může docházet k pochybením nebo podvodům ze strany certifikovaných subjektů. Nicméně u poctivých požaduje FSC lepší hospodaření a lépe vyhledává a postihuje ty nepoctivé.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2016
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP