Co znamená princip RRR (reduce, reuse, recycle)?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Každý výrobek se jednou stane odpadem – a zátěží pro životní prostředí. I recyklace s sebou přináší mnohá úskalí (spotřebovává se energie, mnohé materiály nelze recyklovat do nekonečna atd.). Proto bychom měli usilovat o to, aby na prvním místě odpad nevznikal vůbec (minimalizace -reduce) nebo staré věci byly co nejdéle a opakovaně využívány (reuse) a až na posledním místě využívat materiálovou recyklaci (recycle).


Doporučujeme

  • Staré věci se často vyplatí opravit a/nebo předat k dalšímu využití – třeba přátelům, Charitě, do secondhandu, bazaru atd.
  • Vybírejte si takové věci, které lze snadno materiálově využít – bez složitých kombinací materiálů, toxických a nerecyklovatelných složek atd.
  • Nejlepší recyklace je kompostování – nepotřebuje žádné technické zázemí, energetické vstupy a pokud kompostujete doma ani dopravu; dejte přednost výrobkům biologicky rozložitelným.


Podrobný popis problému

Reduce

Princip reduce-reuse-recycle tvoří základní hierarchii při ekologickém nakládání s odpady. Prvním stupněm je reduce, čili minimalizace, snižování množství vyprodukovaného odpadu. Nevyrobené zboží (potažmo odpad) ušetří nejvíce materiálů a energie – jak při výrobě, tak při likvidaci, dopravě atd.


Reuse

Druhý stupeň – reuse – znamená znovupoužívání již vyrobených věcí. Mohou sloužit jak k prvotnímu účelu, ke kterému byly vyrobeny, tak jako věci okrasné či jinak užitkové. Příkladem mohou být známé skleníky ze zavařovacích sklenic, ale i promyšlené designové věci nebo dokonce domy (viz film Architekt odpadu, v originále Garbage Warrior). Zde již byla energie na výrobu a přepravu vložena, znovupoužití vdechne výrobku nový život. Problematické je znovupoužívání některých výrobků – třeba pneumatik na stavby – protože obsahují mnoho zdraví nepříliš prospěšných látek, které se z nich mohou uvolňovat. Mnoho designérských studií se cíleně věnuje navrhování s použitím starých, odpadních věcí, stačí zadat vhodná klíčová slova do webového vyhledávače.


Recycle

Posledním stupněm je recycle – recyklování, materiálové využití věcí. Z uvedených možností je jako poslední čili nejméně vhodná. Je totiž nutné materiály určené k recyklaci separovat, svážet, dotřídit, obvykle roztavit nebo rozdrtit a teprve potom jsou připravené k použití jako výchozí surovina. V mnoha případech (nepodléhá tomu např. sklo) dochází k tzv. downcyclingu, tj.snižování kvality výrobků. Jde o to, že z obalových plastů obvykle nevzniká plast srovnatelné kvality, ale výlisky ze směsného plastu použitelné jen jako profily, lavičky apod. Papír také při každém recyklačním kole ztrácí na kvalitě a část vláken se přidává nová. Tenkostěnný hliník se také obvykle nepoužívá pro výrobu nových plechovek a alobalu, ale jen jako redukční činidlo do tavicích pecí atd.

Samozřejmě platí, že recyklace je vhodnějším postupem než spalování (s energetickým využitím) nebo skládkování odpadu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden