Co znamenají tříšipkové symboly na obalech? Co znamená "zelený bod"?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Na obalech výrobků se můžete najít několik značek, které mají usnadnit jejich třídění a recyklaci. Jde zejména o symboly tří šipek s číslem nebo zkratkou označující druh obalu.


Doporučujeme

  • Věnujte pozornost značkám na obalech výrobků – mají vám usnadnit třídění odpadů.
  • Díky značkám se můžete vyhnout obalům, které nechcete používat – jde hlavně o PVC nebo polystyren.
  • To, že je na obalu symbol tří šipek nebo „zelený bod“ neznamená, že výrobek bude skutečně recyklován – záleží to i na vás, zda jej správně vytřídíte.
  • Tyto značky na obalech slouží jen pro orientaci, nejde o ekoznačky - neoznačují výrobky, které jsou z nějakého pohledu šetrnější k životnímu prostředí.


Podrobný popis problému

Značky na obalech

Na obalech najdete ledasco, ale jen některé značky mají základ v pravdě nebo jsou definovány zákonem (a jejich používání a správnost je kontrolována).


Der Grüne Punkt (Zelený bod)
Zelený bod.jpg

Značka se vztahuje pouze k obalu výrobku a deklaruje, že výrobce zaplatil do kolektivního systému, který zajišťuje likvidaci obalů (u nás jde o společnost EKO-KOM a jejich barevné kontejnery). Nenapovídá nic o ekologičnosti obalu či výrobku(ani nezajišťuje to, že bude recyklován – i EKO-KOM část odpadů skládkuje či spaluje). Na obalech bývá v zelené či černobílé variantě.


Odhazující panáček
Panacek s košem.jpg

Neznamená nic jiného, že po rozbalení výrobku máme hodit do koše a nikoliv na zem.


Přeškrtnutá popelnice
Preskrtnuta popelnice.gif

Vyskytuje se na výrobcích, které nesmí skončit ve směsném odpadu – jde o nejrůznější chemikálie, barvy, toxické a dráždivé látky ale i elektrozařízení a baterie.


Tříšipkové symboly

Nemusí se na obalu vyskytovat, ale pokud už tam jsou, musí být uvedené správně podle druhu obalu(trojúhelníček ze šipek + číslo a/nebo zkratka). Pokud je obal kombinován z více materiálů (třeba papír + hliníková folie nebo plast + hliník – typicky se vyskytuje na obalech od müsli tyčinek apod.) jsou zde uvedeny zkratky obou materiálů (PAP/ALU - papír + hliník) nebo pouze ten převažující C/PAP. Tyto obaly patří do směsného odpadu (netýká se separovatelných nápojových kartonů).

Druh a zkratka obalu Použití
1 PET (polyethylentereftalát) PET lahve, občas víčka od jogurtů
2 PE-HD (polyethylen vysoké hustoty) Duté obaly, folie
3 PVC (polyvinylchlorid) některé obaly (není vhodný na potravinářské obaly, toxické látky z něj se mohou uvolňovat)
4 PE-LD (polyethylen nízké hustoty) duté obaly, folie
5 PP (polypropylen) duté obaly, folie
6 PS (polystyren) kelímky
7 všechny ostatní druhy plastů (vč. bioplastů)
PAD (polyamid) „střívka“ od pomazánek a paštik
20, 21, 22 PAP papír, lepenka
70, 71, 72 GL sklo
81, 84, C/PAP nápojové kartony


Česká značka shody

Znacka CE.gif

Je tvořena písmeny CCZ -které jasně deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými v nařízení vlády nebo s platným technickými normami. Její provedení a umístění na výrobku jsou stanoveny Nařízením vlády č. 179/1997 Sb..


Recyklovaný, nebo recyklovatelný?

Nápisy typu, že obal je 100% recyklovatelný (recycable) neznamenají prakticky nic. Recyklovatelné je téměř všechno, obal se ovšem musí dostat do příslušného zpracovatelského řetězce, pro některé materiály sice recyklační postupy existují, ale u nás se komerčně neprovozují (např. PVC). Nápis „recyklovaný“ by naproti tomu měl znamenat, že při výrobě bylo použito starých materiálů. Pravdivost těchto nápisů se však velmi obtížně ověřuje.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden