Ekoporadna.cz - Wiki:Ekoporadna.cz - Wiki

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 2. 5. 2019, 08:21; Pavouk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Historie databáze otázek a odpovědí - Wikikartotéky

  • Centrální a sdílený soubor odpovědí na ekologické otázky byl původně tištěný.
  • V roce 2001 vyšla tištěná kartotéka, alias šanon Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden
  • V roce 2008 byla připravena jeho první elektronická verze, která je průběžně revidována a aktualizována.
  • V roce 2010 jsme ho aktualizovali díky projektu Poradenství - metody, příklady, certifikace finančně podpořenému Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí.
  • Poslední kompletní aktualizace, revize a doplnění proběhla v roce 2014 za podpory ze IV. Výzvy z Blokového grantu Nadace Partnerství (Švýcarsko-české spolupráce) v projektu Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců.
  • V letech 2017 a následující - přidávány další otázky a odpovědi