Existují prostředky pro čištění odpadů, které by nezatěžovaly životní prostředí?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda, praní, čištění

Úvod

Chemické přípravky pro čištění odpadů (odtoku, výlevek) zatěžují životní prostředí. Zásadité (alkalické) přípravky (pochopitelně i více známé kyselé přípravky), které se běžně na odpad používají, mohou způsobit poleptání pokožky. Metody mechanického čištění odpadů - jako např. použití vzduchové tlakové pumpy, odsávače trubek, zvonu či spirály nebo odmontování kolena odtokové roury - jsou ekologické a velmi účinné. Speciální chemické přípravky pro čištění odpadu jsou pak zbytečné. Ovšemže je třeba dbát také na prevenci ucpávání odtoku. Proto by se do výlevky neměl dostávat odpad. Hrubé částice lze zachytit pomocí sítka.


Doporučujeme

  • Předcházejte ucpání odpadů.
  • Vyhněte se použití speciálních chemikálií pro uvolnění ucpaných odpadů.
  • Pro čištění používejte mechanických způsobů (zvon, péro, ruční odstranění nečistot), popř. použijte alternativní metody (soda, ocet).


Podrobný popis problému

Složení běžných prostředků

Chemické přípravky pro čištění odpadu obsahují hydroxid sodný a hliník nebo působí na bázi tenzidů v kombinaci s alkoholy, hydroxidem sodným, hypochloridem sodným či speciálními organicko-biologickými látkami. V zásaditých přípravcích reaguje ve vodě hydroxid sodný s hliníkem za vzniku plynu a tepla, čímž se roztaví tuky - tak se uvolní ucpaná místa. Aby nedošlo k explozi vznikajícího plynného vodíku, přidává se větší množství nitrátů (dusičnanů) nebo nitritů (dusitanů), které se reakcí s vodíkem přemění v amoniak. Amoniak rozpuštěný ve vodě je čpavek, který je žíravý. Vzniká nebezpečí poleptání pokožky a očí.

Čistící prostředky na bázi tenzidů odstraňují tuky podobně jako je tomu u prostředků na praní či mytí nádobí. Všechny chemikálie pro čištění odpadu zatěžují životní prostředí.


Předcházíme ucpání odpadů

Měli bychom se zříci používání chemických prostředků, zvláště pak těch, které obsahují chlór. Pravidelné preventivní ošetřování výlevek chemikáliemi není nutné ani rozumné. Ucpávání odtoku lze předcházet používáním jednoduchých pomůcek a změnami chování: v umyvadlech vanách používáme sítka a nevyplavujeme do odtoku odpad (zbytky jídla, tuky). Čas od času (jedenkrát týdně) je vhodné prolít odpady konvicí vřelé vody, aby se odstranily zejména mastné usazeniny v odtokových trubkách. Jestliže dojde přesto k ucpání odtoku, můžeme ho odstranit účinně a šetrně k životnímu prostředí - nejlépe mechanickými metodami.


Alternativní postupy

Ucpaný odpad je třeba vyčistit ihned. Nejlepší jsou mechanické pomůcky: rozebrat odpad, sifón a mechanicky odstranit znečištění. Kam se nedá dostat použít mechanické "péro". V případě menšího znečištění použijte gumový zvon. Alternativou k chemikáliím je použití sody a octa. Ucpaný odpad se zasype sodou a octem. tyto látky spolu začnou okamžitě reagovat a po chvíli odpad vyčistí. V případě velkého znečištění je možné proces opakovat.


Související odkazy

Legislativa


Další čtení

  • www.zeleneuradovani.cz/uklid Stránky Sítě ekologických poraden, podrobné úklidové informace, informace nejen o velkých úklidech, seznamy nežádoucích látek, vzory veřejných zakázek
  • Ökologisch reinigen, informace rakouské organizace "die Umweltberatung" Österreich, nejvíce dostupných informací k problematice (německy)
  • Richardsonová, R.: Domov. Nové pohledy na zdravé, bezpečné a přirozené bydlení. Perfekt, Bratislava, 2003. ISBN 80-8046-237-2. Spousta rad pro domácnost nejen z oblasti šetrného úklidu.


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica