Existuje ekologický vánoční stromek?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Vánoční stromek je téměř nezbytností. Můžeme ale i tuto velmi spotřební věc vybírat tak, aby ekostopa byla co nejnižší. V nabídce na trhu jsou stromky v květináčích, které můžete po vánocích vysadit nebo si je jen zapůjčit, je možné vybírat ze stromků z prořezávek nebo šetrně pěstovaných lesů. I trvanlivý stromek nemusí být zrovna z jedovatého plastu, ale z přírodního materiálu.


Doporučujeme

  • Zvažte, zda vánoční stromek potřebujete. Nepostačí k navození správné atmosféry chvojí nebo malý stromek v květináči?
  • Stromek v květináči je při správné péči a následné výsadbě dobrá volba. Je možné si je také zapůjčit.
  • Pokud chcete řezaný stromek, tak dbejte na jeho legální původ a dejte přednost těm, co vyrostly nedaleko. Ideální varianta je stromek z lesů certifikovaných jako FSC.
  • Neživé stromky, které lze použít opakovaně si pořiďte z přírodního materiálu. Stromek z PVC vyrobený v Číně má velkou ekostopu a ani opakované používání ji nevymaže.


Podrobný popis problému

Žádný stromek

Jednoznačně nejekologičtější variantou je nepoužívat stromek žádný. Odpadne pěstování, doprava, odpad. Místo stromku může posloužit ozdobené chvojí ve váze – ať už z vašich stromků na zahradě nebo sesbírané v lese. V lese můžete sbírat na zemi ležící klest a chvojí (přirozený opad nebo zbytky po těžbě), pokud má na silnější straně průměr do 7 cm bez kůry. Tento sběr je možný v každém lese bez ohledu na vlastníka.


Vlastní stromek

Ekologickou a levnou variantou náročnou na čas je vypěstovat si vlastní vánoční stromky na zahradě. Smrk v dobrých podmínkách roste asi devět až dvanáct let do obvyklé „stromkové velikosti“. Je rovněž dost pravděpodobné, že vám ho pak bude líto uříznout a po vánocích vyhodit.


Stromek v květináči

Živý stromek v květináči při dobré péči vydrží i několik sezón a je možné ho ještě vysadit do lesa nebo na zahradu. Tyto stromky mohou být velké nejvýše několik desítek centimetrů (v závislosti na druhu) a je nutné je v teplé místnosti ponechat nejvýše několik dní a nezapomenout na zálivku.

Ideální je je po jednom vánočním použití vysadit do lesa. Benefiční vánoční jedličky prodává už mnoho sezón Ekologický institut Veronica v Brně a na jaře pořádá společné výsadby stromků v lese. Ke každému stromečku dostanete návod na správnou péči, aby měl šanci i později v lese.

Stromek do květináče si můžete zapěstovat i sami nebo ho koupit ve školce rostlin. Není možné stromky ani semenáčky vykopávat v lese (zakazuje to zákon o lesích, § 20). Svévolné vyzvedávání stromků v lese je přestupkem.

Vánoční stromek v květináči si můžete i zapůjčit. Tuto službu nabízí několik firem a to včetně dopravy na místo. Stromky půjčují pouze na dobu vánoc (cca 14 dní), aby se zkrátila doba pobytu stromu v teplé místnosti, což mu velmi nesvědčí. Ceny se pohybují ve stokorunách, cena je nižší než při nákupu. Nabízené velikosti se dost různí, je potřeba kontaktovat přímo pronajímatele.


Řezané stromky

Nejčastější variantou je vánoční stromek z lesa nebo z plantáže. I zde jsou značné rozdíly v dopadech na životní prostředí a je možné volit výrazně šetrnější alternativy. Vyhněte se stromkům exotických druhů, které se u nás běžně nevyskytují a stromkům z dovozu. Po vánocích stromek odstrojte a zjistěte, zda je možné ho někde odevzdat k likvidaci. Mnoho měst nabízí svoz stromků zdarma, obvykle je ale možné ho odevzdat na sběrném dvoře, kde bude po naštěpkování zkompostován nebo spálen jako palivo.


Stromky z prořezávek a z certifikovaných lesů

Jde o nejekologičtější variantu mezi řezanými stromky. V lese se dělá mnoho prořezávek – při ředění porostů, kolem cest, pod elektrickým vedením apod. Tyto stromky nejsou tak pěkné jako pěstované na plantážích (měly méně místa na rovnoměrný růst), ale zase nejsou vypěstovány jen kvůli několika týdnům, po kterých skončí v odpadu a bylo by je nutné stejně uříznout.

Upřednostněte stromky z lesů, které jsou spravovány ekologicky a šetrně a jsou certifikovány jako FSC. Přehled certifikovaných lesů a prodejců najdete na www.czechfsc.cz – Mapa obchodů – kategorie Vánoční stromky.


Stromky z plantáží

Velký počet stromů je záměrně pěstován na plantážích, odkud jsou vyřezány k prodeji těsně před Vánocemi. Jsou pěstované tak, aby měly pěkný tvar a celkový vzhled. Pokud si vyberete tento stromek, tak upřednostněte českou produkci, kde je minimalizovaná doprava. Pro orientaci může posloužit označení „Vypěstováno na plantáži v ČR“, které uděluje svým členům Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Někteří pěstitelé umožňují výběr stromků přímo na plantáži předem, kontakty na členy jsou na webových stránkách Asociace.


Neživé stromky

Oproti řezaným i pěstovaným mají tu zásadní výhodu, že je možné je používat opakovaně, neztrácí na kvalitě a můžete je nechat v teplé místnosti libovolně dlouho.

Pokud se rozhodnete pro neživý stromek, tak volte přírodní materiál, dřevo, větve, případně papír apod. Některé varianty je možné si vyrobit s trochou šikovnosti doma z materiálu z lesa nebo z latí či překližky. Několik tipů najdete zde a zde.

Plastové stromky jsou velmi nevhodné a neekologické. Obvykle se vyrábí z PVC - polyvinylchloridu a jsou dováženy z velké vzdálenosti, nejčastěji z Číny. PVC je hořlavý a jedovatý plast, který navíc při požáru produkuje zvlášť jedovaté plyny. PVC není možné recyklovat, takže po skončení životnosti skončí ve směsném odpadu (a na skládce nebo ve spalovně). Na stromky nepoužívejte umělé „vánoční vůně“. Jde o chemické přípravky, které s původní vůní lesa nemají nic společného. Použijte raději větve ve váze, případně zapalte vonného františka či ohřejte purpuru.


Legislativa


Související odkazy


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2016
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP