Jaká volit okna a ostatní výplně?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Při volbě oken velice narážíme na ekonomická hlediska. Nikdy bychom neměli volit horší okna než nejlepší standard, tedy jinými slovy kvalita oken se neustále zlepšuje a průměrná okna jsou velice rychle zastaralá. Je to podobné jako kdyby si dnes někdo koupil počítač patnáct let starý za účelem využití pro současné aplikace.


Doporučujeme

  • Čím lépe budou okna, která si pořizujeme, izolovat, tím lépe.
  • Vždy musíte dbát na izolační schopnosti celého rámu, nejen skla (tedy i rámu a distančního rámečku).


Podrobný popis problému

Jaká okna lze v Česku koupit?

Současná nabídka nejlepších standardních oken je se zdvojeným sklem s jedním pokovením a mezerou mezi skly vyplněnou argonem. Toto sklo má součinitel prostupu tepla U=1,1 W/(m2.K). Mezera může být dále vyplněna kryptonem nebo xenonem, tyto plyny zvyšují jak tepelný odpor tak cenu skla. Trojité zasklení s dvěma pokovenými skly, jedním obyčejným sklem a výplní argonem dosahuje hodnoty U=0,7 W/(m2.K). Podobných hodnot dosahuje i okno známé pod obchodní značkou Heat mirror, které je složeno ze dvou pokovených skel a vloženou prostřední fólií. Toto zasklení si zachovává hmotnost dvojskla a izolační vlastnosti trojskla. Plánujeme-li velká severní okna je nanejvýš vhodné buď trojsklo, případně dvojsklo s vloženou fólií, případně znovu uvážit projekt a okna zmenšit.


Jaké jsou ztráty a zisky osluněných oken?

Při úvahách o rozložení jednotlivých nezastíněných oken na různé světové strany se lze řídit následující tabulkou Ueq W/(m2.K).(ekvivalentní prostup tepla zohledňuje procento prostupu slunečního tepla(g), záporné hodnoty znamenají tepelné zisky). Je-li okno v zimě trvale zastíněno počítáme ho jako severní.

Orientace Okno dvojité, argon Dvojité, krypton Trojité, krypton Trojité, xenon
U/g 1,1/0,6 0,9/0,52 0,6/0,44 0,5/0,42
Ueq - jih -0,34 -0,348 -0,456 -0,508
Ueq - východ 0,11 0,042 -0,126 -0,193
Ueq - západ 0,11 0,042 -0,126 -0,193
Ueq - sever 0,53 0,406 0,182 0,101


Jaké volit rámy?

Rám může tvořit 20 až 50 % okenního otvoru, je proto jasné, že na tepelně izolačních vlastnostech rámu do značné míry závisí i kvalita celého okna. Velmi dobře izolované rámy s U<1,0 jsou většinou kompozitní (např. dřevo, PU, hliník) a zatím velmi drahé. U dřevěného rámu závisí prostup na tloušťce (pro t=120mm je U=1,5, pro t=70mm je U=2,7), u plastového rámu závisí na počtu komor od nejhorších tříkomorových s U>2,4 po pětikomorové s U<1,7 W/(m2.K).

Neprůhledné výplně otvorů (dveře) by v žádném případě neměly tvořit příliš slabé místo v tepelné ochraně. Celkový tepelný prostup by měl být co nejnižší, celkem snadno lze dosáhnout hodnot okolo U=0,6 W/(m2.K) použitím asi 8 cm polystyrenu, nebo 6 cm dražšího extrudovaného polystyrenu nebo polyuretanu.

Při rekonstrukci domu či jeho výstavbě lze požádat o dotaci z programu Zelená úsporám, který běží zatím do října 2014 a který se týká zatím jen rodinných domů. Dotaci lze získat i na projekt a na energetický posudek.


Související odkazy


Legislativa

  • Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby (novelizovaná 2012)
  • Norma ČSN 73 0540-4 - tepelná ochrana budov


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica