Jaké barvy používat k malování?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Zakoupit lze celou řadu barev pro děti – vodové barvy, prstové barvy, olejové nebo temperové barvy. Při výběru bychom měli věnovat pozornost použitému typu rozpouštědla a obsahu toxických prvků.


Doporučujeme

  • Dávejte přednost vodovým, prstovým a krycím barvám, zkuste si vyrobit barvy pro děti doma.
  • Vyhněte se barvám s organickými rozpouštědly, zejména pokud je budou používat děti.
  • Vybírejte si raději barvy od renomovaných výrobců s příslušným označením shody, levné výrobky mohou překračovat povolené limity pro obsah toxických látek.


Podrobný popis problému

Vodové barvy

Vodové barvy jsou pevné, vodou rozpustné barvy. Bývají většinou v plastových pouzdrech, tzv. barevnících, s průhledným víkem. Méně praktické jsou barvy bez víka nebo barevníky z měkkých plastů. Vodové barvy obsahují velmi malá množství pigmentů obsahujících těžké kovy a anilinová barviva. Protože se při užívání nevypařují a nepráší, nejsou pro děti nebezpečné. Ovšem děti by si neměly vodovými barvami malovat na kůži a neměly by se dostat do úst.

Vodové barvy musí splňovat požadavky ČSN EN 71-3 – Migrace rizikových prvků. Jako všechny hračky, až na výjimky, kterými jsou např. prstové barvy.


Prstové barvy

Prstové barvy se nabízejí většinou v kelímcích a jak název napovídá - nanášejí se přímo prsty. Odborníci tvrdí, že pro děti je důležité spontánní zacházení s barvami, a doporučují je pro děti od tří let. Prstové barvy můžeme vyrobit i doma ze škrobového lepidla a z vhodných potravinářských barviv. Návodů na domácí výrobu barev je celá řada, pokud použijete nezávadné suroviny a potravinářská barviva, tak jsou použitelné i pro velmi malé děti a jako prstové barvy.

Na prstové barvy se vztahuje ČSN EN 71-7 Barvy nanášené prsty. U prstových barev je větší pravděpodobnost, že se dětem dostanou do úst, proto jsou pro ně stanoveny přísnější mezní hodnoty pro migraci toxických prvků, i další požadavky, týkající se obsahu pojiv, plniv, stabilizátorů, zhořčovadel. Aby se předešlo olizování a ochutnávání prstových barev, přidává se do nich hořká látka. Používá se např. neškodný naringin, který je obsažen např. v grapefruitech.

Suroviny pro výrobu vodových i prstových barev pocházejí vesměs z přírodních látek – voda, křída, pojivo, minerální pigmenty (někteří výrobci dávají přednost potravinářským barvivům), stabilizátory vlhkosti.


Olejové barvy a tempery

Olejové a temperové barvy obsahují větší množství pigmentů a anilinových barviv. Jsou proto pro děti méně vhodné než barvy vodové. Použití „anilinových barev“ se však neomezuje na tempery nebo olejové barvy. Mohou je obsahovat i vodové barvy, ale i jiné materiály. Anilin patří mezi primární aromatické aminy, jejichž rozkladem mohou vznikat karcinogenní látky. Proto se sledují např. v textiliích . Všechny pigmenty mohou obsahovat rizikové prvky, proto se právě u nich zkouší migrace těžkých (rizikových) kovů.


Plakátové barvy

S plakátovými barvami se maluje na velkých plochách a jsou odolné proti vodě. Částečně obsahují organická rozpouštědla. Jelikož u nich může snadno dojít ke kontaktu s kůží, a to na velké ploše, a kůže dobře vstřebává organická rozpouštědla, nejsou plakátové barvy pro děti vhodné.


Související odkazy


Legislativa

  • Zákon č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.


Další čtení

  • Časopis D-test, zabývá se testováním nejrůznějších výrobků, klamavé reklamě, bezpečnosti spotřebitelů atd.


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP